ABB tar hem flera order för att skydda kritiska kraftnätsanläggningar i USA

2016-11-21 - ABB:s innovativa AssetShield™-transformatorlösning för ballistiskt skydd är utformad för att öka fysisk säkerhet och tillförlitlighet

ABB har tagit hem order från tre stora företag inom energiförsörjning i USA gällande deras innovativa tekniska lösning AssetShield™, som baseras på ballistiskt skydd, för att leverera armerade transformatorer och förenkla skydd av kritiska kraftnätsanläggningar, minimera riskerna för strömavbrott och ge kraftnät större tillförlitlighet.AssetShield-skyddade transformatorer har utformats för att hjälpa energiförsörjningsföretag att uppfylla nya standarder i USA för säkerhet och återställande av kritiska anläggningar. Lösningen är en integrerad del av ABB:s Transformer Resilience-initiativ. Initiativet innehåller fem strategiska element – utvärdering, förstärkning, övervakning, snabb reparation och snabbt utbyte – som utformats för att hjälpa företag inom energiförsörjning att skydda anläggningarna och återställa strömförsörjningen snabbt om en anläggning utsätts för fysiska skador.

USA är, liksom många andra stora länder, mer beroende än någonsin av pålitlig elförsörjning för bostads-, affärs- och industribruk, och även för strategisk säkerhet. Men en naturkatastrof eller en attack mot kraftnätet kan orsaka omfattande strömavbrott och ekonomiska efterverkningar. Ett driftavbrott av stora krafttransformatorer kan till och med resultera i att hela kraftnätet påverkas, med stor olägenhet för kunderna.

”Vi är stolta över att kunna tillhandahålla en innovativ lösning som ökar kraftnätets tillförlitlighet och dess återhämtningsmöjligheter”, säger Markus Heimbach, global chef för ABB:s transformatorverksamhet som är en del av företagets division Power Grids. ”ABB engagerar sig i att samarbeta med kunderna för att hantera ökande oro för fysisk säkerhet, och med AssetShield och andra skyddsåtgärder är det möjligt att minska riskerna och återställa strömförsörjningen snabbare.”

ABB:s leveransomfattning för de order som lagts innefattar en krafttransformator på 700 MVA och 345 kV, två krafttransformatorer på 100 MVA och 141 kV samt tre 500 kV enfasenheter. Transformatorerna har Asset Shield-tankar, torra genomföringar, sensorer för ballistiska träffar och automatiska kylventiler samt uppfyller standarden UL-752.

Att armera transformatorer och kraftutrustning med stålpansar utgör en del av förstärkningen för att ge komponenterna avancerat skydd på ballistisk nivå mot fysiska attacker. Detta är en ny lösning för att säkra och skydda stora krafttransformatorer och annan utrustning. Den baseras på en standarddesign, och det finns ingen synlig skillnad på standardtransformatorer och transformatorer som utrustats med AssetShield-skydd. Skyddade transformatorer kräver inte ytterligare underhåll eller byten.

ABB erbjuder ett fullständigt sortiment med kraft- och distributionstransformatorer som utformats för tillförlitlighet, tålighet och effektivitet. Företagets omfattande produktportfölj innehåller både vätskefyllda och torra transformatorprodukter samt tjänster för komplett service under hela livslängden, inklusive reservdelar och tillbehör.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Power Grids
Harmeet Bawa
Tel: +41 43 317 6480
harmeet.bawa@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Sök