ABB wygrała przetarg o wartości 800 mln USD na realizację podwodnego łącza energetycznego Caithness-Moray w Szkocji

2014-09-12 - Połączenie wysokonapięciowe prądu stałego wykonane w technologii HVDC Light umożliwi włączenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych o mocy 1200 MW
ABB wygrała przetarg na realizację zamówienia o wartości ponad 800 mln USD ogłoszony przez Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc. Dostawa obejmuje połączenie wysokonapięciowe prądu stałego (HVDC) Caithness-Moray, które połączy sieć elektroenergetyczną po obu stronach zatoki Moray Firth w północnej Szkocji. Realizacja kontraktu jest następstwem przychylnej decyzji wydanej przez Ofgem – niezależny krajowy organ regulacyjny – w kwestii zapotrzebowania na tego typu połączenie.

ABB zaprojektuje, wykona, dostarczy i przekaże do eksploatacji dwie naziemne stacje przekształtnikowe wykonane w technologii HVDC Light. Stacja o mocy 1200 MW znajdować będzie się w Blackhillock w hrabstwie Moray, a druga stacja – o mocy 800 MW – w Spittal w hrabstwie Caithness.

Zakres dostawy ABB obejmuje także kable podwodne i podziemne o łącznej długości przesyłowej wynoszącej prawie 160 kilometrów. Przekazanie połączenia do eksploatacji planowane jest na rok 2018.

– Z dużą radością bierzemy udział w tym ważnym projekcie, który umożliwi włączenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych i dostawę czystej, wolnej od emisji energii elektrycznej milionom ludzi – powiedział Claudio Facchin, dyrektor dywizji Systemy Energetyki w ABB. – ABB opracowała technologię HVDC i nadal pozostaje liderem w dziedzinie innowacji, czego dowodem są nasze ostatnie sukcesy na tym polu.

SHE Transmission rozbudowuje obecnie swoją sieć elektroenergetyczną na północy Szkocji, aby sprostać gwałtownemu wzrostowi w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Planowane jest włączenie do sieci energii pozyskiwanej z wiatru, fal oraz pływów o mocy około 1200 MW. W powiązaniu z rozbudową istniejącej sieci na lądzie projekt ten stanowi największą inwestycję w sieć elektroenergetyczną na terenie północnej Szkocji od lat 50. XX wieku, gdy rozbudowano tam elektrownie wodne.

Kluczowe znaczenie w projekcie ma instalacja podwodnego kabla HVDC o zdolności przesyłowej do 1200 MW (moc wystarczająca do zaspokojenia potrzeb ok. 2 mln mieszkańców Szkocji). Kabel położony będzie pomiędzy hrabstwami Caithness i Moray.

Technologia HVDC Light opracowana przez ABB wyznacza nowe standardy w dziedzinie technologii VSC (przekształtników źródła zasilania). ABB wykonała 13 z 14 połączeń VSC przekazanych do użytku na całym świecie. HVDC Light pozostaje niezmiennie preferowanym rozwiązaniem, jeśli chodzi o podziemne i podwodne połączenia do przesyłu mocy na dalekie odległości.

Technologia HVDC Light jest coraz częściej wykorzystywana w różnorakich zastosowaniach, takich jak przyłączanie odległych źródeł energii odnawialnej, połączenia ponadgraniczne, dostarczanie zasilania z lądu na platformy wiertnicze czy sieci elektroenergetyczne w miastach, gdzie dostępna jest ograniczona przestrzeń.