АББ представя своята нова корпоративна стратегия "Next Level"

 • Ускорено и устойчиво създаване на стойност за водещо портфолио в областта на автоматизираното оборудване
 • Префокусиране, водещо до доходен органичен растеж, засилване на конкурентоспособността и намаляване на риска
 • Подобряване на изпълнението чрез водещ оперативен модел
 • Движеща промяна чрез програми в рамките на 1000 дни
 • Структурата на бъдещата компания и изпълнителния комитет, изградена по нова стратегия
 • Неразривни глобални бизнес връзки като ядро на АББ
 • Петър Тервиш, назначен от изпълнителния комитет за ръководител на процесите по автоматизация
 • Пазарно съсредоточена, оптимизирана регионална структура
 • От 8 до 3 района, водени от опитни членове на изпълнителния комитет: Франк Дъгън за Азия, Близкия изток и Африка; Грег Шу за Северна и Южна Америка; Вели-Мати Рейникала за Европа
 • Дейвид Констабъл, изпълнителен директор на Sаsol, номиниран за присъединяване към Борда на директорите
 • Нови цели, насочени към повишаване на атрактивната възвръщаемост за акционерите
 • Акционерите участват в реализирането на капитал чрез обратно изкупуване на акции на стойност от 4 милиарда щатски долара

9 септември 2014 г., Лондон/Цюрих. Днес АББ представи своята стратегия Next Level, както и финансовите си цели за периода 2015 – 2020 г., насочени към ускореното създаване на устойчива стойност. Стратегията се гради на базата на трите целеви области на АББ за доходоносен растеж, безкомпромисно изпълнение и бизнес сътрудничество. В идния период компанията ще достигне доходоносен растеж, като се префокусира към ръст на крайните пазари, повишавайки конкурентоспособността и намалявайки риска на отделните бизнес модели.

Компанията очаква да увеличи оперативните приходи от акция (EPS) с 10-15% CAGR и да осигури добра парична възвръщаемост на инвестициите (CROI) след средата на периода 2015 – 2020 г. Цели се увеличаване на приходите на средна база от 4-7% на година, като този ръст е по-бърз от прогнозирания брутен вътрешен продукт и растеж на пазара.
За същия период АББ планира стабилен ръст на своята рентабилност, която за момента се измерва в оперативната EBITA в рамките на 11-16%, докато целта е средно увеличение на годишния свободен паричен поток с над 90%. Новите финансови цели влизат в сила от 01.01.2015 г.

„Нашата стратегия Next Level ще се съсредоточи върху действия, насочени към ускоряване инерцията на АББ за органичен растеж, минимален праг на ръста, както и подобрена ефективност на капитала, за да се осигури по-висока акционерна стойност“, каза главният изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. „Ние изместваме фокуса си в посока на по-висок сегментен растеж, както и увеличаване на конкурентоспособността и намаляване на риска особено в областта на енергийните системи. Компанията ни увеличава фокуса си върху клиента, оптимизирайки го в посока на по-голяма гъвкавост. Ще стимулираме промяна чрез програми, предвидени в рамките на 1000 дни, които ще гарантират успешното и осъществяване.“

АББ ще продължи да развива своето портфолио в областа на енергетиката и автоматизацията, което ще бъде направлявано чрез петте основни подразделения. Към януари 2015 г. регионалната структура ще бъде оптимизирана в рамките на три региона, отговорни за сътрудничеството с клиентите, споделянето на услуги и свързаните държави. „Тези ходове ще подобрят клиентския фокус и производителността, ще доведат до ясна отговорност и отчетливост, както и ще задвижат пазарно ориентирано сътрудничество“, каза Шписхофер.

Съгласно стратегията Next Level се предвижда преструктуриране на Изпълнителния комитет. Питър Тервиш, в момента ръководител на АББ в Централна Европа и Германия, е избран за член на Изпълнителния комитет, който отговаря за дивизията „Автоматизация на процеси“. Трите новосъздадени региона ще бъдат управлявани от опитни членове на Изпълнителния комитет – Франк Дъган (Азия, Близкия изток и Африка), Грег Шой (Америка) и Вели-Мати Райникала (Европа). Всички промени влизат в сила от 1 януари 2015 г.

Дейвид Констабъл, изпълнителен директор на Sasol, е номиниран за член на Борда на директорите, а гласуването за него ще се проведе в рамките на годишното общо събрание през 2015 г. Той има богат опит, придобит в Управителния съвет на EPC, в бизнеса и преработвателните индустрии, а също така разполага със солидни връзки с Африка, важна област за растеж за АББ.

„Нашата Програма за обратно изкупуване на акции, обявена днес, позволява на акционерите да се възползват пряко от продължителното стабилно генериране на парични средства от нашите предприятия, както и от съкращаването на неосновни бизнеси напоследък. Всичко това свидетелства за нашия ангажимент да осигуряваме на акционерите непрекъсната възвръщаемост“, каза Шписхофер. „В допълнение, това представлява силен вот на доверие в бъдещия потенциал за растеж на АББ.“

Акционерите ще вземат участие в генерирането на парични средства от страна на АББ, чрез Програмата за обратно изкупуване на акции на стойност над 4 милиарда щатски долара. Очаква се тя да стартира от 16 септември тази година. Компанията възнамерява да разпредели приблизително три четвърти от програмата за обратно изкупуване за намаляване на акционерния дял, а с останалата част да подкрепи акциите на своите служители, чийто брой в глобален мащаб е 22 000.


Стратегията Next Level

Стратегията Next Level на АББ се базира на три стратегически фокуса: растеж на печалбата, безкомпромисно изпълнение (изпълнение на всяка цена) и бизнес ориентирано сътрудничество.

Цели на стратегията Next Level - 2020 1
Растеж на приходите24-7%
Операционен EBITA %311-16%
Операционен EPS растеж CAGR 410-15%
Свободен поток на преобразувана сума към окончателен приход >90%
CROI %Mid-teens

Операционен EBITA % 2015 – 2020 таргети на дивизиите
Автоматизация и дискретни процеси14-19%
Продукти ниско напрежение15-19%
Процеси за автоматизацията11-15%
Продукти за енергетиката12-16%
Системи за енергетиката7-11%

1  За дефиниции се реферира към „Допълнителна финансова информация” под „Ден на капиталовите пазари 2014“. Повече информация може да намерите на нашия специализиран портал www.abb.com/investorrelations
2 Среден годишен растеж на приходите спрямо like on like база, над шест години, основна година 2014
3 Целта се базира на цяла година
4 CAGR- Стойност на годишен растеж. Основна година е 2014 и се приемат постоянни стойности на размяна
5 Главната цел на дивизия Системи за енергетиката ще влезе в сила от 1 януари 2016, след приключване на програмата за поетапна промяна


Печеливш растеж

АББ е добре позиционирана в атрактивни клиентски сегменти. Комбинацията от производство на енергетично и автоматизирано оборудване и фокусът върху потребностите на клиента е в основата на стратегията Next Level.

Пазарът на енергетиката и автоматизацията в секторите на комуналните услуги, индустрията, транспорта и секторите за инфраструктура начислява над $600 милиарда на година и се очаква да расте по-бързо от брутния вътрешен продукт от 2015 до 2020, добавяйки грубо $150 милиарда от постепенно нарастващите възможности на пазара.

Ключови фактори са голямата промяна в електрическата верига, подобренията в индустриалната продуктивност, както и бързата урбанизация и нуждата от енергийна ефективност в публичния транспорт. Компанията планира своя растеж на пазара чрез задвижване на своите PIE (внедряване, иновативност и разрастване) похвати върху внедряването на съществуващи и разрастването на допълнителни пазарни сегменти с голям ръст. Непрекъснатите инвестиции в изследователска и развойна дейност от поне $1,5 милиарда годишно ще създадат иновации с клиентска стойност, адресирайки голямата промяна в стойностите на електричеството и възможностите за четвърта индустриална революция.

Глобалните възможности за растеж на АББ, свързани с нейния бизнес, се идентифицират, прилагайки похвата „Хийт мап“, установен през 2013 г.

АББ очаква около три четвърти от частичните и приходи да дойдат от индустрии, като транспорт и инфраструктура със значително наблягане върху тяхното силно предлагане на услуги, подкрепяйки стратегическата промяна в региони и крайни пазари, които попадат във фокуса на АББ. През този ключов период компанията ще наблегне на засилване на конкурентоспособността, по-бързия органичен растеж и по-ниския риск.
Силните конкурентни позиции на АББ ще бъдат затвърдени чрез повишаване на клиентската стойност в сферата на инженеринг и консултиране, софтуер и други услуги с добавена стойност. Това ще ускори тяхната диференциация, установена чрез добре изградена основа със софтуерни предложения.


Сегменти с висок растеж и PIE

АББ е добре позиционирана за достъп до сегментите с висок растеж в крайни клиентски пазари. В комуналните услуги, високата скорост на микромрежите и трансформацията през дигитална мрежа, в индустрии като нефт, газ и минно дело, дизайнът на съоръженията на бъдещето и в транспорта, бързият ръст на данните за електрифициране и публичен транспорт са само няколко примера за възможностите за бърз растеж.

АББ ще се стреми да постигне успех в повишаване удовлетвореността на клиентите, за да оценят ползите от тези възможности. Това се забелязва в покачването на показателите на клиентска удовлетвореност в измервателя Net Promoter Score от 30% през последните четири години до 46% през 2014 и силната инерция през първата половина на годината. Тази инерция ще бъде поддържана и допълнително подсилена чрез включването на обещаващия подход PIE в стратегията Next Level.

Със засиления си фокус върху органичния растеж, компанията ще допринесе за намаляване на рисковете в своето портфолио. Това ще се постигне чрез промяна на бизнес моделите, промяна в планирането и извършването на операциите и засилване на съществуващата връзка между изпълнението и възнагражденията. Това ще спомогне за намаляване на нестабилността, както и ще доведе до по-висока предсказуемост и рентабилност.

АББ ще допълни силния си фокус върху органичния растеж чрез надграждане на доказания вече опит за успешни сливания и придобивания, за да идентифицира и приложи частични придобивания спрямо новата стратегия. В допълнение, ключови партньорства с допълващи се партньори, които биха спомогнали за съгласуването по отношение на удовлетвореността на клиента, ще играят огромна роля за бъдещо израстване. Първите съвместни пробиви в тази сфера включват съвместна работа с водещата Китайска технологична група BYD върху енергийния запас и електрическата мобилност, както и с Philips при изграждане на автоматизация.


Безкомпромисно изпълнение

АББ ще базира изпълнението на своите стратегически приоритети върху разбираем оперативен модел, разширявайки своите успешни програми за намаляване на разходите и управление на веригата за доставки. Прогресът на стратегията ще бъде проследен отблизо чрез неотдавна подобрената стабилна операционна система за оперативно съвършенство и управление на производителността. Това включва ключови финансови и операционни показатели, фокусирани върху клиентите, разходите и паричните средства. Възнаграждението на мениджмънта ще бъде директно свързана с тези стойности. За да се проведе изпълнението на всички ключови инициативи и да се подкрепи цялостното изпълнение на стратегията следващо ниво, програми, предвидени в рамките на 1000 дни, ще бъдат въведени и наблюдавани от екип, който ще докладва директно на изпълнителния директор.


Бизнес-ориентирано сътрудничество

АББ ще даде на всяко бизнес направление неотменната отговорност да увеличи гъвкавостта на фокуса върху клиента, използвайки стратегията Next Level. Оптимизирана, пазарно фокусирана организация и структура на нов Изпълнителен комитет ще влязат в сила от 1 януари 2015.

Питър Тервиш, който е ръководител на AББ в Централна Европа и Германия от 2011 г., е избран в Изпълнителния комитет на АББ като началник на подразделението за автоматизация на процесите, наследяващ Вели–Мати Райникала. Тервиш се присъединява към АББ през 1994 г. и е бил на длъжност главен технологичен служител от 2005 до 2011, когато е назначен на сегашната си позиция. Новият регионален мениджър за Германия ще бъде обявен в скоро време.

Броят на районите ще бъде редуциран от осем до три и ще бъде под директната отговорност на Изпълнителния комитет, премахвайки едно ниво от йерархията.
 • Азия, Близък изток и Африка, ръководени от Франк Дъган, който ще отговаря и за управлението на клиентите в групата АББ;
 • Америка, ръководена от Грег Шой , който също ще продължи да ръководи „Интеграция и услуги“ в групата АББ;
 • Европа, ръководена от Вели–Мати Райникала, който ще отговаря за регионалното изпълнение на нововъведената концепция за споделени услуги.
Членовете на Изпълнителния комитет, отговарящи за регионите, ще предложат следващите допълнителни отговорности на ръководителите за бизнес функциите в АББ:
Управлението на веригата за доставки ще се отчита пред Бернард Джукър, ръководител на подразделението за продукти за енергетиката; „Качество и оперативно изпълнение“ ще докладва на Тарак Мехта, началник на дивизия „Продукти с ниско напрежение“; „Маркетинг и продажби“ ще докладва на Пекка Тиитинен, глава на дивизия „Автоматизация и дискретни процеси“.

Разпределение на капитала и баланс

АББ е ангажирана с ефективния баланс и засилва фокуса си върху ефективността на капитала .Тази цел е подкрепена от целенасочена програма за нетен оборотен капитал и приемането на операционната EBITA като измервател на управлението.

„AББ възнамерява да поддържа стабилен баланс в подкрепа на стратегията за следващо ниво. Това ще продължи да ни позиционира като надежден дългосрочен и рентабилен партньор за нашите клиенти“, казва главният финансов директор Ерик Елзвик. „Обратното изкупуване на акции от $4 милиарда, обявен днес, показва нашето обвързване към доставянето на атрактивна възвръщаемост на нашите акционери.“

Принципите на разпределението на капитала остават непроменени и отразяват солидния баланс между инвестирането в растеж на печалбата и осигуряване на възвръщаемост за акционерите. Финансирането на органичния растеж, осигуряващ стабилно покачващ се, устойчив дивидент, създаващ частични приходи и връщащ допълнителни парични средства към акционерите, остава приоритет.

За дяла обратна възвръщаемост от $4 милиарда, компанията възнамерява да разпредели приблизително три четвърти от програмата за редуциране на дяловия капитал, а с останалата част да се подкрепят акциите на служители в глобален мащаб.

Прогноза за 2014

Mениджмънтът потвърждава прогнозата, представена в края на второто тримесечие.


Допълнителна информация
Прессъобщението за Ден на Капиталовите пазари и презентацията могат да бъдат намерени на английски език тук: www.abb.com/news, както и на заглавната страница в секция „Връзки с инвеститорите“ на www.abb.com/investorrelations.

AББ бе домакин на пресконференция и на срещата на инвеститорите в Лондон, Англия, която стартира в 8:30 часа сутринта. Събитията бяха предавани на живо наwww.abb.com/cmd, а записаните сесии ще бъдат на разположение в продължение на 12 месеца на нашия уебсайт.
Календар на инвеститора
Третото тримесичие на 201422 октомври 2014
Четвърто тримесичие и цялата година 2014 - резултати5 февруари 2014
Последно тримесичие 2015 - резултати29 април 2015
Годишно общо събрание 201529 април 2015

АББ (www.abb.com) е лидер в технологиите за производството на енергетично и автоматизирано оборудване за нуждите на електропреносната мрежа и промишлеността. Това дава възможност на клиентите в областта на транспортните услуги и инфраструктурата да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата АББ има свои компании в над 100 страни в света и повече от 145,000 служители.


Важна бележка, засягаща прогнозната информация

Това прессъобщение включва прогнозна информация и изявления, както и други твърдения, засягащи перспективите на нашия бизнес. Тези твърдения се основават на текущите очаквания, оценки и прогнози за факторите, които биха могли да засегнат бъдещето на нашата работа, включително и глобалните икономически условия и икономическите условия в регионите и отраслите, които са основните пазари за „AББ“ ООД.
Тези очаквания, оценки и прогнози обикновено се различават от изявленията, съдържащи думи като „очаквания“, „вярвания“, „оценки“, „цели“, „планиране“, „прогнози“ и други подобни изрази. Въпреки това съществуват редица рискове и съмнения, много от които са извън нашия контрол и могат да се различат значително като резултати в сравнение с твърденията и информацията в това прессъобщение. Те биха могли да повлияят и на способността ни да постигнем някои или всички от поставените цели, които сме обявили.

Важните фактори, които биха могли да повлияят на тези различия, са свързани, освен всичко останало, с бизнес рисковете на глобалната икономическа среда и политическите условия; с разходите за съответните дейности или със способността да се върви в крак с конкурентите и с развитието на технологиите; с приемането на нови продукти и услуги на пазара; с промените в правителствените регулации и валутните курсове и други подобни. Те биха могли да бъдат обсъждани от време на време с американската комисия по ценните книжа и фондовите борси, както и в годишни доклади за формуляр 20-F. Въпреки че AББ вярва, че нейните очаквания, прогнози и изявления са базирани на разумни предположения, няма как да бъде гарантирано, че те ще бъдат изпълнени.


Лондон/Цюрих, 9 Септември, 2014
Улрих Шписхофер, Главен изпълнителен директор на АББ

Search