Snabb respons på Ringhals

Den 18 juni 2012 havererade en huvudtransformator på Ringhals 2. Bara en månad senare kunde reservtransformatorn från ABB tas i drift.

Semesterperioden 2012 hade just börjat då ett fel uppstod i en av de två huvudtransformatorerna på block 2 i Ringhals kärnkraftverk. Transformatorn var en Asea TFTY på 500 MVA som levererats 1973 och varit i drift lika länge som det producerats el på Ringhals.

Händelsen gjorde att Ringhals 2 fick snabbstoppas och energiproduktionen upphörde. En inledande felsökning visade att det handlade om ett internt fel i transformatorn.

Akutprojekt formerades
Ledningen för Ringhals 2 kallade snabbt samman ett team till ett akutprojekt. Där ingick ett femtiotal personer: elektriker, ingenjörer, planeringspersonal, ställningsbyggare och flera andra yrkesgrupper.
"Bland det första vi gjorde var en felsökning tillsammans med experter från ABB som snabbt var på plats. Den bekräftade att skadan berodde på ett internt fel i transformatorn", säger projektledare Lars Borgström på Vattenfall.

Undersökningen visade också att den flera hundra ton tunga transformatorn inte skulle gå att reparera på plats. Den behövde lyftas bort från block 2 och ersättas av en reservtransformator.

Reserven levererades av ABB 1976 om något skulle hända med de tolv huvudtransformatorerna, åtta vid Ringhals och fyra vid Forsmark kärnkraftverk.

Reservtransformatorn har anlänt för att ersätta den trasiga huvudtransformatorn.Reservtransformatorn har anlänt till Ringhals för att ersätta den trasiga huvudtransformatorn vid
block 2.


Innan reserven kunde kopplas in behövdes en hel del arbete utföras. Bland annat skulle övervakningsutrustning, kylningsutrustning och apparatskåp flyttas över från den havererade transformatorn och anpassas. Naturligtvis skulle även de 36 år gamla funktionerna kontrolleras noga.
"Vi har haft en regelbunden tillsyn på den men behövde ändå mäta igenom den och få verifierat att allt fungerar som det ska. Den hade stått oanvänd länge och man kan aldrig veta vad den blivit utsatt för under transport, men den visade sig fungera perfekt", säger Owe Samuelsson, utvecklingsingenjör på Vattenfall och teknisk handläggare för bytet.

Skillnad i data
Även andra delar av Ringhals 2 fick anpassas och justeras eftersom reservtransformatorn har en omsättning på 20,5/400 kV, medan omsättningen på den ordinarie var 19,5/400 kV.
"Även vid själva bytet var personal från ABB på plats. Den 14 juli kunde vi spänningssätta transformatorn och fyra dygn senare togs block 2 i drift igen", säger Owe Samuelsson.

Både han och Lars Borgström tycker att hela projektet fungerade bra:
"En månad från felsökning till drift måste man vara nöjd med. Det handlar ändå om en väldigt stor pjäs och det är mycket utrustning som ska flyttas", säger Lars Borgström.

Men när Ringhals 2 började leverera elektricitet igen var bara den första delen av arbetet klart. Eftersom reservtransformatorn är just en reserv ska den inte användas permanent.

Den trasiga transformatorn transporterades med båt från Ringhals till ABB:s fabrik i Drammen.
"Eftersom det visade sig att både kärna och lindning hade skadats innebär en reparation att en helt ny aktiv del, ett helt nytt innanmäte, måste byggas. I princip är det bara ytterskalet som kan återanvändas", förklarar Owe Samuelsson.

"Valet stod mellan att köpa en ny transformator och att återanvända den trasiga. Trots att det prismässigt inte var någon större skillnad valde vi faktiskt det senare alternativet", berättar Owe Samuelsson.

Förklaringen är att man på ABB:s fabrik i Drammen erbjöd reparation och ombyggnad på kortare tid än man kunde leverera en ny transformator.

En förprojektering pågår på Ringhals i syfte att byta ut ett antal äldre transformatorer. Arbetet med att ta in anbud pågår nu och alla konkurrenter deltar på samma villkor. Tekniska lösningar och ekonomi över en livscykel är viktiga faktorer, men även tillgång på reservdelar samt snabb service och support.
"ABB ligger knappast sämre till efter sommarens insats. Företaget har en förståelse för våra behov och känner anläggningen väl. Det är förstås positivt, men det är många fler faktorer som ska vägas samman innan vi gör vårt val", säger Owe Samuelsson.

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 2/2013

FAKTA

Ringhals AB ägs av statliga Vattenfall (70,4 procent) och E.ON (29,6 procent) och producerar cirka 20 procent av den el som används i Sverige. Ringhals har knappt 1 600 anställda. Det är ett av få kärnkraftverk som har både kokvatten och tryckvattenreaktorer.

ABB genomförde felsökning och bedömning av den trasiga transformatorn på Ringhals. ABB-personal var också på plats vid det fysiska bytet till reservtransformator. Den skadade transformatorn renoveras på ABB:s fabrik i Drammen.

Sök