Ny brytarfabrik blir världsledande

2012-12-20 - Tillverkningen av brytare hos ABB i Ludvika genomgår en total förändring. Två fabriker blir en, produktionstiden halveras och fram växer världens enda brytarfabrik med utveckling, konstruktion och tillverkning under samma tak.
Det är en ”total make-over”, som High Voltage Breakers genomgår när tillverkningen av brytarkammare flyttar från Grängesberg till Ludvika.

"Vi bygger ett helt nytt system för produktionen, från lager till leverans", säger Anders Hultberg, chef för High Voltage Breakers. "Det handlar om ett jätteprojekt, de totala investeringarna hamnar runt 100 MSEK."

Den nya fabriken kommer att tillverka den nylanserade koldioxidbrytaren LTA och brytare för ultrahöga spänningar, samt de lite vanligare LTB och DCB.


Inte bara en flytt
Planeringen av själva flytten startade för drygt ett år sedan.

"Vi flyttade tillverkningen i oktober och november 2012, mitt i en period när vi hade enormt högt tryck på produktionen", säger Lars-Erik Norman, som lett flytten och omorganisationen av produktionen.

Delar av befintlig produktion byggdes om för att passa in i det nya produktionssystemet.


Projektet har inneburit mycket mer än att minska avståndet mellan två fabriker.

"Den stora utmaningen var att jämka samman logistik, organisation, automatisering och olika produktionssystem. Det är förändringar som sällan syns utåt, men det är här High Voltage Breakers gör den största vinsten och tar täten i branschen", menar Lars-Erik Norman. "Vi använder tusentals aktiva artiklar från hela världen till vår brytarproduktion. Det är en utmaning att ha allt på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Men med vår nya integrerade fabrik får vi god hjälp på vägen."

Stärker konkurrenskraften
Investeringarna i High Voltage Breakers innebär bland annat att fabriken får nya robotbetjänade presslinjer, ett nytt övergripande styrsystem och ny layout för samtliga operationssteg.

"Det gör att vi kommer att förbättra kvaliteten på våra produkter samtidigt som vi får full kontroll över alla delar av produktionen", säger Lars-Erik Norman.

Även lagerhållningen minimeras. "Det ska vara minimalt med material på verkstadsgolvet", tillägger Lars-Erik.

Den nya fabriken är byggd för att passa produktionsprocessen, inte tvärtom, som är det normala. Med nya maskiner och ett produktionsflöde som är hårt trimmat kan ABB kraftigt minska tiden det tar från beställning till leverans.


Tack vare den här satsningen stärker brytarfabriken i Ludvika sin position som världsledande.

"Vi fortsätter fokusera på förbättring och utveckling inom automatisering. Vi har hela vår personalstyrka involverad i ett program som går ut på att jobba med ständiga förbättringar och minimera spill av material och tid", säger Anders Hultberg.

Förstärkning av Ludvika
En annan konsekvens av investeringen är att Ludvika tar ännu ett steg framåt som ABB-koncernens centrum för kraftöverföring. Här finns nu utveckling och tillverkning av produkter och system för kraftöverföring för både långa och korta avstånd:
  • HVDC (system för överföring av högspänd likström),
  • transformatorer och genomföringar,
  • avledare,
  • mättransformatorer och
  • kondensatorer.
Här finns också provhall för spänningsprover på ultrahöga nivåer (800 kV och högre), ett unikt högeffektslaboratorium och STRI som är specialiserat på provning av högspänningsutrustning.

Nu byggs alltså det här klustret ut med världens modernaste och mest integrerade anläggning för tillverkning av brytare. "Det ger oss ett unikt kompetenscentrum för kraftöverföring", konstaterar Anders Hultberg.

Fakta
ABB i Ludvika tillverkar bland annat luftisolerade högspänningsbrytare inom spänningsområdet 72 kV-1100 kV.

Högspänningsbrytare fungerar ungefär som de strömbrytare du har hemma och har två funktioner:
  • Fördela elektriciteten i nätet så att spänningen varken blir för hög eller för låg.
  • Skydda nätet vid fel genom att koppla bort den del som har gått sönder
ABB anses vara teknikledande på området, bland annat genom koppartekniken som vi använder i brytkammaren. Våra brytare klarar spänningar på upp till 800 kV. En ny variant har testats upp till 1100 kV.

I augusti 2012 lanserade ABB världens första kommersiella live tank brytare med koldioxid som brytmedium.

SökKONTAKTA OSS