ABB sähköistää Tampereen raitiotietä

2017-12-14 - Raitiotieallianssi rakentaa Tampereelle raitiotieverkostoa jo kovaa vauhtia. ABB toimittaa projektiin 20 Kv:n sähkönsyöttöjärjestelmän ja automaation. Ensimmäiset laitteet asennetaan vuoden 2018 puolella.

Tamperelaiset pääsevät kulkemaan raitiovaunulla vuonna 2021 ja verkoston rakennustyöt näkyvät jo vahvasti katukuvassa. Ns. allianssimallilla toteutetussa projektissa riittää mielenkiintoisia haasteita: Erittäin harvoin näin laajoja rakennustöitä sovitetaan urbaaniin arkeen ja istutetaan kokonaan uutta infrastruktuurin kerrosta valmiiseen elävään kaupunkiympäristöön.

”Kaupungissa on valtava määrä maanalaista infraa, joka meidän täytyy ottaa rakentamisessa huomioon. Maan päällä on ensisijaista huolehtia, että kaupungin eri liikennemuodot virtaavat rakennustöistä huolimatta”, kuvailee projektipäällikkö Mikko Nyhä Raitiotieallianssiin kuuluvasta VR Trackista, joka on vastuussa raitiotien rakentamisesta ja sähköistämisestä.

”Esimerkiksi Sammon aukio on vilkas viiden väylän solmukohta, jota tullaan rakentamaan useamman vuoden ajan, koska töitä kyetään edistämään aina vain pieni pala kerrallaan”, Nyhä kertoo.

Tamperelaisilta siis vaaditaan hieman kärsivällisyyttä, mutta odotus palkitaan: Sähköisenä liikennevälineenä raitiovaunut ovat energiatehokas ja ilmanlaadulle ystävällinen vaihtoehto, koska ne eivät tuota kaupunki-ilmaan lähipäästöjä.

ABB:ltä sähkönsyöttöjärjestelmä
VR Track valitsi tarjouskilpailun perusteella Tampereelle ABB:n sähköratojen tuote- ja järjestelmäportfoliosta 20 kV:n sähkönsyöttöjärjestelmän sekä siihen liittyvän automaation.

”Arvioimme kilpailukykyisen tarjouksen ja aiempien hyvien kokemusten perusteella, että ABB on tässä meille paras kumppani”, Nyhä sanoo. ”Uskomme, että yhteistyö sujuu hyvässä allianssihengessä ja saamme laadukkaan toimituksen budjetissa ja aikataulussa.”

ABB tuo projektiin vahvan osaamisensa ratojen sähköistämisprojekteista.

”Sähköenergia sähkönsyöttöasemille otetaan kaupungin sähkölaitoksen 20 kV:n keskijänniteverkosta normaalina vaihtovirtana. Koska raitiovaunut kulkevat 750 V:n tasasähköllä, sähkönsyöttöasemien muuntajissa jännitettä lasketaan ja sähkö tasasuunnataan”, kertoo toimialajohtaja Juha Muhonen ABB:n toimituksesta.

Tasasuuntaajasta sähkö kulkee edelleen 750 V:n tasasähkökojeiston kautta raitiotieverkoston ilmajohtoihin. Raitiotieverkostoissa käytetään tasavirtaa, koska sen avulla voidaan minimoida siirtohäviöt.

Automaatiojärjestelmänä on VR Trackille valtakunnan junarataverkon puolelta jo ennestään tuttu MicroSCADA Pro.

”Jokaiselle sähkönsyöttöasemalle tulee paikallinen automaatio. Koko järjestelmän sähkönsyöttöä valvotaan aikanaan Hervannan varikolta”, Muhonen kertoo.

Ensimmäiset neljä asemaa toimitetaan vuoden 2018 aikana ja joillain nopeimmin valmistuneilla osuuksilla päästään aloittamaan ensimmäiset käyttöönottoon tähtäävät testit jo 2019. Itse raitiovaunut Tampereen kaupunki hankkii erillisenä hankintana.

”Vaunujen valmistamisessa menee sen verran aikaa, että kaupallinen liikenne aloitetaan suunnitelmien mukaan 2021”, Nyhä vahvistaa.

Mahdollistaa kasvun
Vuosia tasaisesti kasvanut Tampere sijaitsee maantieteellisesti kapealla kannaksella, jossa joukkoliikenteelle sopivia väyliä on vähän. Tällaiseen ympäristöön raitiotie soveltuu hyvin tehokkaaksi joukkoliikenneratkaisuksi. Nyhä näkee raitiotien jopa välttämättömänä tekijänä kasvun jatkumiselle.

”Toimivan joukkoliikenteen ansiosta kaupunkia voidaan tehokkaasti laajentaa kaavoittamalla uusia tiiviisti rakennettuja alueita, joihin yhdyskuntatekniikka voidaan toteuttaa edullisesti”, hän summaa.

Nyhä korostaa, että raitiotie on junaradan kaltainen selkeä, pysyvä joukkoliikenneväylä, jonka varrelle myös investoijat ovat kiinnostuneita sijoittamaan.

”Bussilinjoilla ei ole vastaavaa vaikutusta kaupungin tai investointien kehitykseen”, hän huomauttaa.

HakuYHTEYDENOTTO