Pekka Tiitisestä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan kunniatohtori

2017-02-13 - ABB Oy:n toimitusjohtajalle Pekka Tiitiselle on myönnetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan kunniatohtorin arvonimi. Arvonimi myönnettiin muun muassa vahvasta roolista modernien sähkökäyttöjen ja teollisuusautomaation kehittämisessä.

”Pekka Tiitinen on vahva modernien sähkökäyttöjen ja teollisuusautomaation osaaja, jolla on useita patentteja ja tieteellisiä julkaisuja taajuusmuuttajien alalta. Hänellä on ollut keskeinen rooli Lappeenrannan teknillisen yliopiston Carelian Drives and Motor Center -tutkimusyksikön toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Yhteistyön myötä yliopistosta on valmistunut huomattava määrä tekniikan tohtoreita ja diplomi-insinöörejä. Lisäksi Tiitisellä on laaja kokemus ABB-konsernin kansainvälisistä johtotehtävistä”, Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa sanoo tekniikan kunniatohtorin arvonimen myöntämisen perusteista.

Tiitinen aloitti ABB:n palveluksessa heti valmistuttuaan Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Hän työskenteli vuosikymmenen alkupuolella taajuusmuuttajien tuotekehityksen tutkimus- ja johtotehtävissä erityisalanaan moottorisäätötekniikka. Hän oli yksi moottorisäädön mullistaneen suoran momenttisäädön (Direct Torque Control, DTC) pääkehittäjistä. Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa alkoi vuonna 1994 DTC-menetelmän edelleen kehittämisellä erilaisille tahtimoottoreille. Yhteistyön seurauksena perustettiin vuonna 1998 ABB:n ja yliopiston yhteinen Carelian Drives and Motor Center. Tiitinen oli mukana perustamassa myös Helsingin Teknilliseen Korkeakouluun Institute of Intelligent Power Electronics -yksikköä.

2000-luvulla Tiitinen on johtanut ABB:n globaalia taajuusmuuttajaliiketoimintaa ja sen merkittävää kasvua, toiminut globaalin ABB-konsernin johtokunnan jäsenenä ja vastannut Discrete Automation and Motion -divisioonasta. Suomen ABB:n toimitusjohtajan tehtävässä hän aloitti lokakuussa 2016.

ABB tekee tutkimusyhteistyön lisäksi myös tiivistä opiskelijayhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Yliopiston kokeellisen fysiikan ABB-luokassa peruskoulun ja lukion oppilaat pääsevät testaamaan sähköenergiaan, sähkömagnetismiin ja elektroniikkaan liittyviä fysiikan ilmiöitä käytännön harjoitustöillä. ABB-luokassa vierailee vuosittain noin 800 oppilasta opettajineen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kuudes tohtoripromootio järjestetään 16.6.2017. Kunniatohtori on arvonimi, jonka yliopisto myöntää kunnianosoituksena erityisen ansioituneelle henkilölle. Se on korkein mahdollinen kunnianosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

ABB Oy:n toimitusjohtajalle Pekka Tiitiselle on myönnetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tekniikan kunniatohtorin arvonimi. Arvonimi myönnettiin muun muassa vahvasta roolista modernien sähkökäyttöjen ja teollisuusautomaation kehittämisessä.

HakuYHTEYDENOTTO