God utveckling för ABB Sverige 2016

2017-02-08 - Fortsatt stark tillväxt på hemmamarknaden
ABB Sverige redovisade en orderingång på 35 miljarder kronor för 2016 vilket är enligt plan och bättre än åren 2012-2014, dock en minskning mot den historiskt höga orderingången 2015. Resultatet förbättrades och bidrog till ABB-koncernens totala resultat.

”På hemmamarknaden hade vi återigen en stark tillväxt för tredje året i rad. De flesta enheter i den svenska verksamheten går bra inom samtliga divisioner. Vi har haft en bra orderingång från svensk industri, kraftkunder och transport och infrastruktur, samt export", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Exportförsäljningen svarade för drygt 80 procent av den totala orderingången för ABB Sverige. Antalet anställda minskade från 8 800 till 8 600 medarbetare. ABB Sverige fortsätter att rekrytera inom vissa expansionsområden.

”Vårt erbjudande för integrering av förnybar energi och ökad energieffektivitet ligger rätt i tiden och vi bidrar till ABB:s globala resultat på ett bra sätt. Energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen ger stora möjligheter framåt för våra kunder och ABB. Det händer väldigt mycket inom digitalisering och vi är tacksamma att vår kompetens efterfrågas mycket från många kunder inom energi, industri och transport och infrastruktur”.

Viktiga händelser under 2016
ABB tog hem en kraftorder värd cirka 75 miljoner dollar för en långdistanslänk i Brasilien. Transformatorer för ultrahögspänd likström ska ge ren vattenkraft via Belo Monte-länk till tio miljoner människor.

ABB vann en order värd mer än 100 miljoner dollar från det amerikanska vatten- och elbolaget Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) för att uppgradera den befintliga HVDC-omriktarstationen i Sylmar i Kalifornien. Stationen utgör en viktig del av den kraftlänk mellan nordvästra USA och södra Kalifornien som driftsattes 1970.

ABB vann en jätteorder på 640 miljoner dollar för en långdistanslänk i Indien. Den nya kraftlänken på över 1 800 kilometer kommer att ge elektricitet till mer än 80 miljoner människor. Raigarh-Pugalur-systemet består av ett 800 kV UHVDC-system som kommer att koppla samman Raigarh i centrala Indien med Pugalur i den södra delstaten Tamil Nadu. Ordern kommer att levereras av ABB i Indien och Ludvika samt av BHEL (Bharat Heavy Electricals Limited).

ABB ska snabbladda elbilar vid Lidls butiker. När Lidl inför snabbladdare vid sina butiker används laddteknik från ABB. Placeringen av snabbladdare visar vägen för framtidens förenklade användning av förnybara energikällor. ABB tog också hem order från Mälarenergi på snabbladdare till Mälarenergis satsning ”Laddregion Mälardalen” som ska utveckla laddinfrastrukturen för elbilar i Mälardalen.

ABB ska leverera ett avancerat mikronät till Internationella Röda Korsets logistikcenter i Afrika. ABB:s högteknologiska hybridmikronät ska säkerställa avbrottsfri elkraft från traditionella och förnybara energikällor och sänka koldioxidutsläppen.

ABB tog hem order värda mer än 85 miljoner dollar på att uppgradera luftisolerade ställverk (AIS) och överföringsnätet i Quebec med avancerade högspänningsbrytare, krafttransformatorer och shuntreaktorer.

ABB tog hem order på drygt 300 miljoner dollar till världens första 1 100 kV UHVDC-länk i Kina. ABB ska leverera transformatorer och annan nyckelutrustning till kraftlänken Changji-Guquan för ultrahögspänd likström. Länken ska transportera 12 000 megawatt över mer än 3 000 kilometer med 1,1 miljon volts spänning, vilket sätter nytt världsrekord i spänningsnivå, överföringskapacitet och avstånd. ABB tog också hem order värda mer än 300 miljoner dollar för att stärka Kinas elnät och minska miljöpåverkan. Avancerad transformatorteknik möjliggör långdistanslänkar för ultrahögspänd likström (UHVDC) att transportera 10 000 megawatt elenergi.

ABB tog hem order på 80 miljoner dollar för att ansluta en ny havsbaserad vindkraftpark till det belgiska elnätet. Ett 220 kilovolts kabelsystem ska möjliggöra integrering av förnybar energi från Rentel-vindkraftpark.

ABB tog hem order värd mer än 250 miljoner dollar för anslutning av världens största havsbaserade vindkraftpark. Ett högspänt kabelsystem möjliggör transport av förnybar energi till mer än en miljon brittiska hushåll från vindkraftparken Hornsea Project One.

ABB vann order värd 140 miljoner dollar på ökad integrering av förnybar energi i Europa. En HVDC omriktarstation ska koppla ihop danska och tyska elnätet och stärka elnätens tillförlitlighet. Back-to-back installationen med HVDC Light blir den första i sitt slag i Europa.

ABB tog hem en stor robotorder från Valmet Automotive till nya Mercedes SUV. ABB:s flexibla och intelligenta tillverkningsteknik ska hjälpa Valmet Automotive att minska investeringskostnaden, öka produktiviteten och svara snabbare på marknadens efterfrågan. ABB ska leverera drygt 250 robotar till Valmet Automotive.

ABB beslutade att avyttra verksamhet för högspänningskabel till NKT Cables. NKT Cables förvärvar ABB:s globala verksamhet inom system för högspänningskabel för ett totalt värde, så kallat ”Enterprise Value”, om 934 miljoner dollar. ABB förvärvade SVIA, Svensk Industriautomation. Förvärvet kombinerar SVIA:s ledande robotlösningar för maskinbetjäning med ABB:s globalt ledande ställning inom industriautomation

Forskning och utveckling
ABB:s forskningscenter Corporate Research i Västerås firade sina 100 år med en välbesökt “Technology Day” den 5 september 2016 i närvaro av Kung Carl XVI Gustaf, ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer och energiminister Ibrahim Baylan. För att ytterligare uppmärksamma hundraårsjubileet invigde ABB sin nya tillväxthub SynerLeap som fokuserar på att skapa ett ekosystem för den digitaliserade industrin.

ABB kom först på listan över vilka företag som Sveriges forskare har mest positivt intryck av, tätt följt av Ericsson och Scania, när tidningen Framtidens Forsknings presenterade sin undersökning där 400 slumpmässigt utvalda forskare i landet rankat sina favoritföretag.

ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. meddelade att de ska bygga upp ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.

Attraktiv arbetsgivare
ABB prisades för fjärde året i rad för sitt traineeprogram. Enligt traineeguiden som listar svenska traineeprogram fick ABB bäst förtroende när teknikstudenter själva fick välja vilket traineeprogram de vill studera på.

ABB utsågs till Karriärföretag för 2017, en kvalitetsstämpel för arbetsgivare med högst kvalité i sitt employer branding-arbete. Utmärkelsen delas ut årligen till 100 arbetsgivare.

ABB delade ut utmärkelsen ”Årets Teknolog 2016” till Fredrik Löfgren från Linköpings universitet. Priset bestod förutom utmärkelsen även av ett skräddarsytt sommarjobb på ABB:s enhet Robotics i Västerås.

ABB var med och utsåg Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet, till Årets kraftkvinna. Priset synliggör och lyfter kompetenta kvinnor i energisektorn för att bredda rekryteringsbasen och locka fler till branschen. Priset delades ut av ABB Sveriges vd Johan Söderström, som även sitter med i juryn.

ABB och Mälardalens högskola delade för andra gången ut ABB:s Robotikstipendium till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet tilldelades Roxanne Anderberg och Rickard Holm som studerar Civilingenjörsprogrammet i robotik.

Johan Söderström, vd för ABB Sverige, utsågs till teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. Johan Söderström har varit drivande i forskningsprojekt mellan ABB och Linköpings universitet ända sedan 90-talet. Han var till exempel starkt involverad i forskarskolan IMIE, och även direkt i forskningen med ett speciellt fokus på industriell försäljning.

Övriga utmärkelser
ABB hamnade på första plats när Kanton Finansiella Rådgivning delade ut Informationsgrafikpriset för den bästa grafiken bland börsbolagen i Sverige. Utnämningen gavs för den eleganta formgivningen av årsrapporten 2015 och var ett extra pris som delades ut i samband med att Årets Börsbolag inom finansiell kommunikation och investerarrelationer utsågs.

ABB hamnade på förstaplats i Sverige när det gäller hållbarhetskommunikation på webben enligt 2016 års undersökning av Webranking by Comprend.

Förändringar i ledningen
Patricia Kempff blev ny chef för Public Affairs på ABB Sverige. Hon är placerad i Västerås och rapporterar till Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Ledningen för ABB Sverige består från och med den 1 januari 2017 av följande personer:

Johan Söderström, vd för ABB Sverige

Lennart Carlsson, lokal säljchef Power Grids

Robert Larsson, lokal divisionschef Robotics and Motion

Anders Carlsson, lokal sälj- och marknadschef Electrification Products

Björn Jonsson, lokal divisionsansvarig Industrial Automation

Hans Eckerrot, lokal chef Service

Athmanata Sharma, chef Finans

Maria Brithon Brinck, chef HR

Stefan Bäckström, chef Juridik och Affärsetik

Suzanne Lagerholm, chef Kommunikation

Eva Kvist Östgren, chef Svensk försäljning och Account management

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB ungefär 8 600 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 000 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
ABB Sverige

Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com

Sök