ABB uus vaheldi suurendab oluliselt päikeseenergiaseadmete jõudlust

2016-06-21 - Uus vaheldi võimaldab suurendada energiatihedust kuni 40 protsenti
ABB uus vaheldi PVS980
Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogia- kontsern ABB Grupp töötas välja uut tüüpi vaheldi, mis võimaldab suurendada energiatihedust kuni 40 protsenti ja ühes sellega oluliselt päikeseenergiaseadmete jõudlust.

Uus lahendus muudab täielikult päikeseenergia- jaamade ülesehitust. Tänu keskvaheldi suurenenud jõudlusele on võimalik kasutada jaamades 30 protsenti vähem vaheldeid kui varem. ABB keskvaheldi PVS980 on oluline komponent igas päikeseenergiapaigaldises, muundades päikesepaneelide toodetud alalisvoolu (DC) elektrivõrkudes kasutatavaks vahelduvvooluks (AC).

Suure võimsusega 1500 VDC keskvaheldi PVS980 on võimeline töötlema senisest oluliselt rohkem fotogalvaanilistest päikesepaneelidest sissetulevat alalisvooluenergiat, mis aitab vähendada päikeseenergiajaama üldkulusid. Keskvaheldit hakatakse kasutama peamiselt suurtes rajatistes nagu näiteks päikeseenergiapargid ning suuremate elu- või tööstushoonete päikeseenergiajaamades. Uut vaheldit on võimalik sujuvalt integreerida arukate võrkudega.

Vaheldi on ilmastikukindel ning säilitab töövõime ja funktsionaalsuse nii suurte külma- kui kuumakraadide, temperatuurikõikumiste ja isegi sajaprotsendilise õhuniiskuse korral. Vaheldi on täielikult vee- ja tolmukindel. Kaugseire võimaldab vaheldi seisukorra operatiivset jälgimist ning täpsemini planeerida hooldust.

”ABB on taas nihutanud vaheldite piire,” ütles ABB automaatika ja ajamite divisjoni juht Sami Atiya. ”Oleme pühendanud päikeseenergiatööstusele erilist tähelepanu ning teinud suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, et tuua turule teedrajavaid tooteid.”

ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 135 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Täiendav informatsioon käesolevas pressiteates sisalduva tehnilise terminoloogia kohta: www.abb.com/glossary

OtsiKONTAKT