Další růst ziskové marže za nepříznivé situace na trhu

Curych, Švýcarsko, 27. října 2016

    • Provozní zisková marže EBITA1 vzrostla na 12,6 %
    • Program na zvýšení produktivity nevýrobních pracovníků probíhá podle plánu s cílem ušetřit 1,3 miliardy USD; očekávané celkové náklady se podařilo snížit o 100 milionů USD
    • Čistý zisk činí 568 milionů USD, základní zisk na akcii vzrostl
    o 2 %
    • Běžné zakázky poklesly o 6 %2 a celkové zakázky poklesly
    o 13 %; tyto poklesy jsou odrazem nejistoty ve 3. čtvrtletí
    • Tržby zůstaly na stejné úrovni
    • Peněžní tok z provozních činností činil 1 081 milion USD a čtvrtletní tvorba peněžní hotovosti je více konzistentní
    • S účinností od 1. dubna 2017 bude novým finančním ředitelem Timo Ihamuotila a v této funkci vystřídá Erica Elzvika
    • ABB zahájila třetí fázi strategie Next Level – tvorbu hodnoty

„Díky trvalému zaměření na produktivitu jsme dosáhli růstu ziskové marže v osmém čtvrtletí za sebou,“ uvedl Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group. „Ve třetím čtvrtletí jsme zaznamenali výrazné makroekonomické nejistoty v souvislosti s Brexitem a volbami ve Spojených státech, což se projevilo na nižších zakázkách. Zakázky divize Energetika dále tlumilo váhání zákazníků před Capital Markets Day. Transformace divize Energetika však probíhá podle plánu, jak jasně dosvědčuje růst ziskové marže o 170 základních bodů,“ dále uvádí Ulrich Spiesshofer. „S kulturou více zaměřenou na tvorbu peněžní hotovosti jsme vytvořili o více než 30 % vyšší peněžní tok (cash flow) od počátku roku. Profil tvorby peněžního toku je zároveň mnohem vyrovnanější.“

„Společnost nadále řídíme disciplinovaně, využíváme růstové příležitosti tam, kde je to možné, a zároveň usilujeme o růst zisku a peněžního toku. Naším cílem je vytvářet hodnotu pro všechny akcionáře jako soustředěná a pohotová společnost při využití naší digitální nabídky, která je špičkou v průmyslu.“


Finanční ukazatele za
3. čtvrtletí 2016
Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Třetí
čtvrtletí 2016
Třetí
čtvrtletí 2015
USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek7 5338 767-14 %-13 %
Tržby8 2558 519-3 %0 %
Provozní zisk EBITA11 0461 081-3 %-2 %3
vyjádřeno v % z provozních tržeb112,6 %12,5 %+0,1 % bodu
Čistý zisk568577-2 %
Základní zisk na akcii (USD)0,270,26+2 %4
Provozní zisk na akcii1 (USD)0,320,32-1 %40 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností1 0811 173-8 %
Finanční ukazatele za
leden-září roku 2016
Změna
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak Leden-září 2016Leden-září 2015USDSrovnatelné vyjádření1
Příjem zakázek25 10228 167-11 %-8 %
Tržby24 83526 239-5 %-1 %
Provozní zisk EBITA13 0953 0880 %+3 %3
vyjádřeno v % z provozních tržeb112,4 %11,8 %+0,6 % bodu
Čistý zisk1 4741 729-15 %
Základní zisk na akcii (USD)0,680,77-12 %4
Provozní zisk na akcii1 (USD)0,950,90+5 %4+7 %4
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností2 4151 824+32 %
1 Veličiny mimo GAAP viz „Supplemental Reconciliations and definitions“ v příloze Q3 2016 Financial Information.
2 Míra růstu zakázek, tržeb a zásoby zakázek je uvedena ve srovnatelném vyjádření (upravená v místních měnách o akvizice a odprodeje aktiv). Míra růstu se v tabulce uvádí v USD.
3 Ve stálé měně (bez úpravy o změny v portfoliu).
4 Míra růstu zisku na akcii se počítá pomocí nezaokrouhlených hodnot. Srovnatelný provozní zisk na akcii je uveden ve stálé měně (v měnových kurzech roku 2014 a bez úpravy o změny v obchodním portfoliu).

Krátkodobý výhled

Makroekonomický a geopolitický vývoj naznačují smíšenou situaci s pokračující nejistotou. Některé makroekonomické indikátory ve Spojených státech zůstávají kladné a očekává se pokračování růstu v Číně, avšak pomalejším tempem než v roce 2015. Trh je nadále poznamenán pouze mírným růstem a zvýšenou nejistotou, například v souvislosti s Brexitem v Evropě a geopolitickým napětím v různých částech světa. Výsledky společnosti budou nadále ovlivňovány cenami ropy a vývojem měnových kurzů.

Společnost ABB

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z oborů energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 135 000 zaměstnanců. www.abb.com