Er huset ditt beskyttet mot lynnedslag eller feil i nettet?

Våre Quick Safe overspenningsvern gir god beskyttelse mot ødeleggelser som følge av lynnedslag og feil i nettet.Et tryggere hjem med Quick Safe
Lynnedslag kan føre til brannskader som kan opptre lang tid etter nedslaget. Overspenningen kan føre til skade på isolasjonen eller produkter, som igjen kan gi varmgang som over tid fører til brann. I tillegg til overspenninger forårsaket av lynnedslag er det transienter som forårsaker mest skade på elektronikk over tid. Spesielt transienter som kommer som følge av inn-/utkoblinger av strømnettet, for eksempel i forbindelse med uvær. Derfor stilles det krav til installasjon av overspenningsvern, fordi det beskytter elektroniske og elektriske apparater ved å lede overspenningene ned til jord. Våre Quick Safe (QS) overspenningsvern gir god beskyttelse mot ødeleggelser som følge av lynnedslag og feil i nettet. Disse finnes i både type 1/type 2, type 2, og type 2/type 3.Sikkerhet først!
For å bestå de strenge sikkerhetstestene, har vi utviklet en serie overspenningsvern med forbedrede egenskaper, takket være en ny patentert termisk frakopling. Vi er stolte av å fortelle at ABBs patenterte Quick Safe® teknologi, er tilgjengelig for våre QS overspenningsvern. Produktet er testet etter overspenningsvernstandarden NEK EN 61643-11:2012 i tillegg til NEK IEC 61643-11:2011.

Den er rask!
Takket være den nye teknologien i QS, frakopler overspenningsvernet 5 minutter raskere enn de fleste eksisterende overspenningsvern på markedet, under samme forhold.

Den er sikker!
QS overspenningsvernets termiske frakopling er blitt vesentlig forbedret, og er nå i stand til å koble fra overspenningsvernet ved en mye lavere temperatur. QS teknologien sørger for at frakoplingen skjer ved kun 76 °C (en reduksjon på 32 °C), og er dermed med på å vesentlig redusere risikoen, for en hvilken som helst potensiell skade i installasjonen. Den kobler også ut før lekkasjestrømmer til jord blir farlig. En rask frakopling er derfor en sikker frakopling.En teknologi som gir merverdi!
End-of-life er en svært kritisk hendelse for alle overspenningsvern, som i verste fall kan medføre brann. Det er derfor den oppdaterte IEC/EN 61643 overspenningsvern-standarden fokuserer på hvordan overspenningsvern feiler ved «end-of-life». Overspenningsvern bør termisk koble raskt og trygt ut når den når det naturlige «end-of-life», eller når den er gjenstand for en unormal nettfeil. Som for eksempel en frakoblet nøytral terminering i TN, eller økt spenning i IT-/TT-nett uten distribuert felles beskyttelsesleder. Overspenningsvern utformet etter denne nye standarden gir en tryggere installasjon og brannfaren er betydelig redusert.

Linker
Webside: Overspenningsvern - OVR QuickSafe®
Catalog: Surge and lightning protection solutions with QuickSafe® technology