Robotløsninger til fødevareindustrien

2016-10-19 - Jorgensen Engineering oplever stigende efterspørgsel på robotløsninger til fødevareindustrien, fordi robotter er driftsstabile og giver fleksible muligheder for at omlægge produktionen.


Fra en imponerende, ny fabrik i Odense leverer Jorgensen Engineering håndteringslinjer med ABB-robotter til fødevareindustri en for kunder som Danone, Heinz, Nestlé og Arla. Virksomheden, der eksporterer over 90 pct. af deres anlæg, er specialiseret i emballagehåndtering inden for de fire segmenter food, pet food, pharma medico og infant formula – altså mælkepulver. Inden for det sidste område er Jorgensen Engineering blandt de førende i verden.

- Befolkningstilvæksten og velstandsstigningen i Kina har været god for os. Vi leverer hele anlæg til mælkepulverhåndtering fra depalletering af den tomme emballage, påfyldning af pulver, skeilægning, begasning, lukning af emballage, leaktest, pakning og til endelig palletering af produkterne. I processen indgår også kvalitetskontrol og sterilisering, bl.a. via uv-stråling og en visionløsning, som fungerer som robottens øje, forklarer marketing manager Jesper Johansen fra Jorgensen Engineering.

Virksomheden har netop udviklet et robotsystem, der depalleterer såkaldte ”scoop caps”, dvs. plastlåg med en integreret doseringsske, der påsættes dåser med mælkepulver. Kapaciteten er op til 400 scoop caps i minuttet.

Efterspørgsel på robotter
Ifølge Jorgensen Engineering har trenden i branchen de senere år været, at kunderne i langt højere grad efterspørger robotter i håndteringslinjerne.

- Behovet for robotter er stigende. Anlæggene bliver mere og mere komplekse, og det er nemmere at have en robot i en kompliceret enhed, da den er mere driftsstabil. Derudover giver robotterne nogle fleksibilitetsmuligheder, fordi emballagen også bliver mere kompleks og løbende ændres designmæssigt, fortæller CEO Jens Nyeng fra Jorgensen Engineering.

I forhold til en traditionel håndteringslinje er robotlinjer nemmere at tilpasse et nyt emballagedesign, fordi linjen ikke behøver at blive ændret rent mekanisk. Her skal robotten blot programmeres om og have monteret et andet gribeværktøj.

- Robotten i sig selv er jo ”bare” en komponent, men på datasiden sker der en stor udvikling lige nu. Både i forhold til at kunne programmere robotterne og i forhold til dokumentation. Jeg forventer, at robotter bliver en langt større del af vores anlæg og omsætning fremover, understreger Jens Nyeng.

Jorgensen Engineering samarbejder med det øvrige robotmiljø i Odense. Både omkring videnudveksling og muligheden for uddannelse af specialiserede ingeniører og kommende produktionsteknikere.

Det er en stor udfordring for virksomheden, at håndteringslinjerne er ved at være så hurtige, at de nærmer sig de fysiske grænser for, om emnet kan fastholdes. Derfor forudser Jens Nyeng, at produktionskonceptet bliver helt anderledes i fremtiden. Blandt andet ved hjælp af robotter.

Hurtigere installationstid
Sammenlignet med et mekanisk anlæg har de kundetilpassede robotløsninger også en kortere installationstid, hvilket ligeledes er en fordel for Jorgensen Engineering.

- I forhold til en traditionel maskine, bygget op med mange løse enheder, kan en robotcelle gøres mere færdig her på fabrikken, inden vi skal installere den hos kunden. Det er en fordel, fordi installationstiden på sitet bliver kortere, forklarer Jens Nyeng.

Jorgensen Engineering beskæftiger ca. 150 medarbejdere, og halvdelen af funktionærerne er ingeniører.

SøgKONTAKT OS