ABB presenterar sin 7:e generation stora industrirobotar

2013-11-08 - Robotserien IRB 6700 är en naturlig fortsättning på ABB:s robotutveckling sedan mer än 30 år. Den nya serien omfattar ett stort antal förbättringar för att ge lägsta totala ägandekostnad och uppfylla nästa generations industriella krav.
· Fler varianter: En serie robotar med laster från 150 till 300 kg och räckvidd från 2,6 till 3,2 meter.
· Robust och exakt: Utvecklad för ökad tillförlitlighet och noggrannhet.

· Lean ID: Kostnadseffektiv lösning för integrerat dress pack som resulterar i enkel programmering, minskat slitage och mindre utrymmeskrav.
· Enklare underhåll: Längre serviceintervall, lättåtkomliga komponenter och optimerade servicerutiner.
· Lägsta totala ägandekostnad: Viktiga förbättringar kombinerat med högre energieffektivitet sänker den totala ägandekostnaden med upp till 20 procent.

Under mer än 30 år har ABB utvecklat sitt erbjudande av stora industrirobotar för att tillgodose den moderna tillverkningsindustrins behov. Detta arbete har lett till en både bred och djup kunskap om kundernas behov såväl som de tekniska förutsättningarna för att producera marknadens mest robusta och kostnadseffektiva robotar. Med lanseringen av sin sjunde generation stora robotar – IRB 6700 – har ABB återigen höjt ribban för andra att uppnå.

Utöver ökad exakthet, last och hastighet har också energianvändningen sänkts med 15 procent och servicen förenklats. För att bestämma vilka förbättringar som skulle inkluderas studerade ABB de detaljerade fältrapporterna från föregångaren till IRB 6700 och hade nära kontakt med kunder under ett helt års förstudie.

”Vårt mål från början var att ta fram en robot med lägsta totala ägandekostnad på marknaden”, säger Ola Svanström, produktchef för stora robotar vid ABB. ”När vi frågade våra kunder vad de värdesätter mest med våra stora robotar var svaret så gott som enhälligt: tillförlitlighet. Så vi omprövade varje aspekt av vår nuvarande serie för att förbättra allt som gick att förbättra i detta avseende. Den nya roboten ser måhända ut som sin föregångare på utsidan med det är de hundratals förbättringarna på insidan som räknas.”

Varje robot i 6700-serien har konstruerats för att inrymma Lean ID – en ny så kallad ID-lösning (Integrated Dressing), avsedd att uppnå balans mellan kostnader och hållbarhet genom att integrera de mest utsatta delarna av ett dress pack i roboten. Genom att utrusta en IRB 6700 med Lean ID blir det enklare att programmera och göra simuleringar, med förutsägbara kabelrörelser. Roboten blir också kompaktare och därmed utrymmessnål samt klarar längre serviceintervaller tack vare mindre slitage.

”Som det direkta resultatet av nära samarbete med våra leverantörer har IRB 6700 också fått en ny generation motorer och växlar med mycket hög exakthet, verkningsgrad och driftsäkerhet”, säger Mattias Lövemark, projektledare vid ABB. ”Vi har lagt ned ett omfattande ingenjörsarbete för att göra roboten så robust och tålig som möjligt för att bättre stå emot de utsatta miljöer den arbetar i. Vi validerade och testade också fler prototyper än någonsin tidigare för att säkerställa att vår bedömning av driftsäkerheten stämmer under verkliga förhållanden.”

I arbetet med att ta fram den nya roboten var enkelhet vad gäller service och underhåll en kritisk aspekt för att kunna sänka den totala ägandekostnaden. Servicerutinerna för roboten har förenklats och serviceintervallerna har förlängts. Motorerna har också gjorts mer lättåtkomliga och den tekniska dokumentationen för underhåll har blivit enklare att läsa och förstå genom förbättrad grafik och 3D-simuleringar kallade ”SIMstructions”.

När IRB 6700 lanseras kommer serien att innehålla sex varianter för laster från 150 till 235 kg och med 2,6 till 3,2 meters räckvidd. Två ytterligare varianter tillkommer under nästkommande 12 månader för att möta behoven av laster på upp till 300 kg.

Alla produkter från Robotics stöds fullt ut av Robotics globala sälj- och serviceorganisation på mer än 100 orter i 53 länder.

Läs mer om den nya roboten här.
Besök www.abb.com/robotics för mer information.
Se även en film på den nya roboten på vår youtube-kanal

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB
Stefan Drakensjö
Försäljningschef
021-344053
stefan.drakensjo@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på TwitterFölj oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube

Den nya generationen industrirobot

BILDER FÖR NEDLADDNING: