ABB lanserar branschledande digitala lösningar med ABB Ability™

2017-03-14 - ABB lanserade idag kommersiellt ABB Ability, den branschledande portföljen med digitala lösningar, på ABB Customer World i Houston, USA.
I och med den kommersiella lanseringen av över 180 lösningar och tjänster idag frigör ABB värde för kunderna i den fjärde industriella revolutionen. Genom att kombinera ABB:s djupa branschkunnande med anslutningsbarhet till nätverk samt de senaste digitala teknikerna och innovationerna skapar ABB Ability kraftfulla lösningar och tjänster som löser faktiska affärsproblem och producerar mätbara affärsmöjligheter.ABB Ability hjälper kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur att utveckla nya och vidareutveckla befintliga processer genom att tillhandahålla insikter samt optimera planering och styrning för drift i realtid. Resultaten kan sedan matas in i styrsystem för att förbättra centrala nyckeltal som fabriksdrifttid, hastighet och avkastning.

Erbjudandet bygger på ABB:s banbrytande teknik och fler än fyra decenniers digitalt ledarskap inom industrin. Det kommer att utöka kundernas förmåga att skapa nya lösningar och konkurrera på den nya digitala industriella marknadsplatsen.

”Som ledande inom banbrytande teknik vad gäller digitala lösningar är ABB med en installerad bas av fler än 70 miljoner uppkopplade enheter och 70 000 styrsystem unikt positionerade att stödja kundernas digitala omvandling”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Med ABB Ability kombinerar vi ABB:s hela portfölj av digitala lösningar och tjänster. Vi skapar ytterligare kundvärde genom att föra samman ABB:s branschkunnande med avancerade uppkopplingar och de senaste digitala teknikerna. I och med detta kan våra kunder uppnå oöverträffade förbättringar i operativa prestanda och produktivitet.”

Digitala erbjudanden från ABB Ability innefattar prestandahanteringslösningar för tillgångsintensiva industrier, styrsystem för processindustrier, fjärrövervakningstjänster för robotar, motorer och maskiner samt styrsystemlösningar för byggnader, laddinfrastruktur för elfordon och offshoreplattformar. Vissa av de mer specialiserade lösningarna avser bland annat energihantering i datacenter och navigationsoptimering för sjöfarten.
Kunder som redan använder den portfölj med digitala lösningar som nu ingår i ABB Ability innefattar några av världens ledande företag inom energiområdet, tillverkare och tjänsteleverantörer, däribland Shell Oil, CenterPoint Energy, Con Edison, BASF, Royal Caribbean, Cargill, Volvo, BMW och många andra.

ABB Abilitys digitala lösningar och tjänster av nästa generation utvecklas och byggs på Microsofts ledande molnplattform Azure och bygger på ett strategiskt samarbete med programvaruföretaget.

”Genom att bygga våra lösningar på Azure-plattformen kan vi dra nytta av alla dess möjligheter och addera värde genom vårt domänspecifika erbjudande”, säger ABB:s Chief Digital Officer Guido Jouret. ”Vi omvandlar därmed ABB:s decennier av industriexpertis till programvaruerbjudanden som våra kunder kan nå genom världens största och mest avancerade digitala plattform. Från att vara en dold digital ledare blir vi den givna partnern för de kunder som påbörjar sin digitala omvandling. De kan nu veta mer, göra mer, göra ett bättre jobb – tillsammans. Vi kan hjälpa dem att bedöma, automatisera, optimera och samarbeta.”

Några av de nya innovationerna som ABB Ability visade upp i Houston:

  • ABB Ability System 800xA – En av lösningarna som tillhandahålls av ABB Ability bygger på den marknadsledande automatiseringsplattformen System 800xA. Select I/O, ett nytt tillägg till System 800xA, är ett redundant, Ethernet-baserat, enkanaligt I/O-system. Det har stöd för nästa generations projektgenomförandemodell från ABB, Intelligent Projects, vilken erbjuder ett antal olika effektivitetsförbättringar för automatiseringsprojekt. Med Select I/O kan kunderna ta sig an större projekt med kortare tidsplan och färre kostnadsöverskridanden. Den använder sig av standardiserade serverskåp där installatörerna digitalt kan samordna signalerna istället för att använda arbetsintensiva så kallade marshalling panels. Loopkontroller kan utföras innan resten av systemet levereras, vilket minimerar påverkan av sista-minuten-ändringar och medför att projektuppgifter kan utföras parallellt.


  • ABB Ability Asset Health Center – Bland de första ABB Ability-lösningarna som lanserades på Azure var ABB:s lösning av nästa generationen för förvaltning av tillgångsprestanda, Asset Health Center 3.0. Den blev tillgänglig i januari 2017 och använder sig av förutsägande och beskrivande analyser samt skräddarsydda modeller för att identifiera och prioritera nya underhållsbehov baserat på sannolikhet för driftstopp hur kritiska installationerna är.


  • ABB Ability Collaborative Operations – Denna kraftfulla lösning som nu skalas upp inom industrin hjälper kunderna att samarbeta effektivare. Tack vare den kan experterna arbeta tillsammans över organisationsgränserna med samma data och analysplattformar. Den fokuserar på sådana resultat som förbättrad produktivitet, minskat antal fel i utrustningen, lägre kostnader för underhåll av tillgångar samt omvandling av övergripande affärsresultat. Detta görs samtidigt som säkerhet och skydd av data, människor och tillgångar maximeras på varje integrationsnivå. Lösningen har levererat hållbara, långsiktiga resultat till de tidiga användarna.


  • ABB Ability Digital Substation – ABB:s digitala lösning ger kunderna inom energisektorn oöverträffad styrning och effektivitet. Den digitala kraftanläggningen använder fiberoptiska strömsensorer och frånskiljande överspänningsskydd för att minska underhållskraven och behovet av kilometervis med konventionella kabeldragningar. ABB Ability tar dessa framsteg vidare genom att kombinera den senaste elutrustningen med digitala sensorer och molntjänster. Resultatet är att kraftbolagen kan fatta beslut baserat på omfattande och helt uppdaterad information samtidigt som förutsägande algoritmer kan förbättra underhållsrutinerna och tillgångsförvaltningen.


  • ABB Ability Smart Sensor – Den smarta sensorlösningen som premiärvisades förra året ansluter lågspänningsmotorer till Industrial Internet så att de kan övervakas kontinuerligt. Lösningen, som enkelt kan monteras på en motor, överför data om vibrationer, temperatur, belastning och energianvändning till molnet. Varningar genereras så snart några av parametrarna avviker från normen, vilket gör att operatören kan vidta förebyggande åtgärder innan motorn går sönder. Tidiga indikationer visar att den smarta sensorlösningen leder till en minskad stilleståndstid hos motorerna på upp till 70 procent och förlänger deras livslängd med upp till 30 procent. Genom att agera på dessa data för att optimera motorprestanda minskas energiförbrukningen med hela 10 procent.

Listan över innovativa och mångsidiga lösningar som ABB Ability innebär fortsätter med erbjudanden som ABB Ability Asset Insight, programvara för ABB Ability Ellipse Enterprise Asset Management och programvaran för infrastrukturhantering, ABB Ability Data Center Automation. Med dessa och många fler lösningar betjänar ABB Ability kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB Ability kommer att dra nytta av kraften i den digitala revolutionen genom att möjliggöra minskade underhållskostnader, längre produktlivslängd, effektivare drift, minskad miljöpåverkan och förbättrad personsäkerhet.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
investor.relations@ch.abb.com
+41 43 317 7111
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz

SökVILL DU VETA MER?