Najvýkonnejšie DC dátové centrum na svete vyhralo prestížne ocenenie

16. januára 2013 - Najvýkonnejšie dátové centrum na svete využívajúce technológiu jednosmerného prúdu (DC) vyhralo ocenenie švajčiarskej vlády za efektívne využívanie elektrickej energie.

Ocenenie Watt d’Or sa dátovému centru dostalo za vysokú mieru energetických úspor vďaka prvému historickému využitiu DC technológie v tejto oblasti. Firma ABB spolu s ďalšími poprednými švajčiarskymi spoločnosťami na poli informačných a komunikačných technológií HP a Green otvorili spomínané dátové centrum vlani v máji.

Toto dátové centrum je "svetovou ukážkou švajčiarskeho citu pre čistú energiu, nakoľko využíva technológiu prenosu jednosmerného prúdu veľmi vysokého napätia od švajčiarskej spoločnosti ABB," uvádza vo svojom vyhlásení švajčiarsky federálny úrad pre energetiku (SFOE). "Výrazné zníženie energetických strát viedlo k 20-% zníženiu spotreby elektriny, čo nastavuje latku novým štandardom."

Riešenie o výkone 1MW nainštalovala spoločnosť ABB pre rozšírenie pôvodného dátového centra Zurich-West o ďalších 1 100 m2. Tento projekt len potvrdzuje zámer ABB vytvárať nové možnosti v oblasti distribúcie elektriny cez DC aplikácie.

Koncern ABB je priekopníkom v histórii s technológiami, ktoré umožňujú transformáciu AC/DC prúdu a zároveň bol prvou spoločnosťou na svete, ktorá komerčne využila prenos jednosmerného prúdu veľmi vysokého napätia na dlhé vzdialenosti. V súčasnosti ABB zavádza DC aj do aplikácií nízkeho a vysokého napätia, napr. v oblasti infraštruktúry nabíjania elektromobilov, distribučných systémov na lodiach, v budovách či dátových centrách.

ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má zastúpenie v 5 mestách a zamestnáva zhruba 200 ľudí.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube


HľadajKONTAKT