ABB uppgraderar HVDC-länk mellan Sverige och Tyskland

2017-08-09 - – Modernisering av Baltic Cable-länk med det senaste kontrollsystemet ABB Ability™ MACH™ och stöd för energiutbyte
ABB har tagit hem en order från Baltic Cable AB, ett dotterbolag till norska Statkraft, en av Europas ledande producenter av förnybar energi, på att uppgradera Baltic Cables HVDC-kraftöverföringslänk. Länken går under Östersjön och kopplar samman elnäten i Tyskland och Sverige. Som en del av moderniseringsprojektet kommer ABB att uppgradera kontroll- och skyddssystemet för HVDC-länken med den senaste ABB Ability MACH-tekniken.

Den 25 mil långa undervattenslänken har en kapacitet på 600 MW och spänning på 450 kV – den högsta driftspänningen i Tyskland. Länken byggdes 1994 för att förbättra effektiviteten i kraftutnyttjandet och drar nytta av de olika mönstren i energilproduktion och –förbrukning i Sverige respektive Tyskland genom att samla energiresurserna och möjliggöra utbyte av elektricitet.´

Det uppgraderade MACH-kontrollsystemet fungerar som hjärnan i HVDC-länken genom att övervaka, kontrollera och skydda den sofistikerade tekniken i omriktarstationerna. Det är försett med avancerad felregistrering och funktioner för fjärrkontroll. ABB kommer också att ersätta annan äldre utrustning för att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten.

”Moderniseringen av Baltic Cables HVDC-länk kommer inte bara att förbättra prestanda och tillförlitlighet utan också förlänga livslängden på denna viktiga länk”, säger Patrick Fragman, chef för ABB:s verksamhet Grid Integration, som ingår i divisionen Power Grids. ”Detta projekt bekräftar vårt strategiska fokus på tjänster och digitala tekniker. Det stärker också vår marknads- och teknikledande position inom HVDC som den givna partnern för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

ABB banade väg för HVDC-teknik för över 60 år sedan och är global marknadsledare med över 110 HVDC-projekt. Det motsvarar en total installerad kapacitet på över 120 000 megawatt – ungefär hälften av den installerade basen i världen. ABB leder också branschen inom större HVDC-uppgraderingar och har genomfört projekt runt om i världen med minimala störningar i kraftflödet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur I hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 anställda.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021- 32 32 32
press@se.abb.com

Baltic Cable

SökVILL DU VETA MER?