ABB Grupi müügitulu ja tellimused kasvasid kolmandas kvartalis

2017-10-26 - ABB Grupi müügitulu kasvas tänavu kolmandas kvartalis 6 protsenti, tellimused 8 protsenti.
Kasv toimus kõigis olulistes näitajates.

ABB grupi müügitulu kasvas tänavu kolmandas kvartalis 6 protsenti, võrreldavuspõhiselt 3 protsenti, 8,7 miljardi dollarini. Samas saavutati üheprotsendiline (3 protsenti võrreldavuspõhiselt) kasv ka üheksa kuu ehk kolme esimese kvartali lõikes.

Ettevõtte tellimused kasvasid 8 protsenti, võrreldavuspõhiselt 5 protsenti. Sealhulgas baastellimused (alla 15 miljoni dollari) kasvasid 10 protsenti ning suurtellimused (üle 15 miljoni dollari) kahanesid 4 protsenti. Baastellimused kasvasid kõikides divisjonides ja regioonides. Suurtellimused moodustasid üldisest tellimuste mahust 9 protsenti (aasta tagasi 11 protsenti), mis peegeldab jätkuvaid muudatusi ABB ärimudelis. Jätkuvalt kasvav korrashoiuteenuste ja tarkvaralahenduste müük moodustas tellimuste kogumahust 18 protsenti.

Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit (EBITA) kasvas 6 protsendi võrra (võrreldavuspõhiselt 3 protsendi võrra) 1,1 miljardi dollarini. EBITA marginaal kasvas 12,9 protsendini.

Ettevõtte puhaskasum kasvas 1 protsendi võrra, 571 miljoni dollarini. Märkimisväärne, 23-protsendine, on puhaskasumi kasv olnud üheksa kuu lõikes. 1-potsendist kasvu näitas ka baasaktsiakasum (EPS), tõustes 0,27 dollarini aktsia kohta.

ABB äritegevuse rahavoog kukkus 12 protsenti, 954 miljoni dollarini.

„Jätkasime kasvu kõikides regioonides, mis väljendus nii tellimuste kui müügitulu kasvus,“ ütles ABB Grupi tegevjuht Ulrich Spiesshofer. „Samas jätkasime elektrivõrkude divisjoni ärimudeli ümberkujundamist. Näitasime tulemusi, mille tõid veelgi tugevam orienteeritus turule ja keskendumine kiire kasvuga segmentidele, näiteks elektrisõidukite laadimisele, robootikale ning toiduaine- ja joogitööstuse lahendustele.“

„Elektrifitseerimisseadmete ning robootika ja ajamite divisjonid parandasid järjekordselt oma kasumimarginaali ning tööstusautomaatika ja elektrivõrkude divisjonid näitasid kindlat tegutsemist,“ märkis Spiesshofer. „Ettevõtte B&R liitmine ABB-ga edeneb hästi ja hiljuti väljakuulutatud GE Industrial Solutions’i omandamine tugevdab meie positsiooni elektrifitseerimise valdkonnas kogu maailmas. Meil on selge plaan oma väärtust loovate ambitsioonide täitmiseks.“

„Jätkame põhitähelepanu hoidmist kasumlikul orgaanilisel kasvul,“ lisas Spiesshofer. „Teeme edasi kodutööd ja astume samme 2017. aasta üleminekuperioodi edukaks lõpuleviimiseks. Oleme jätkuvalt tegelenud ettevõtte portfelli riskide vähendamisega ning kasvusegmentide ja konkurentsivõime tugevdamisega.“

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teedrajav tehnoloogialiider elektrifitseerimisseadmete, robootika ja ajamite, tööstusautomaatika ja elektrivõrkude alal ning pakub teenuseid tehnovõrkude, tööstuse ning transpordi ja taristu valdkonnas. Enam kui 125-aastase ajalooga innovaatorina kujundab ABB täna tööstusliku digiteerimise tulevikku ning juhib energeetika- ja neljanda tööstusrevolutsiooni arenguid. ABB tegutseb enam kui sajas riigis ja annab tööd ligikaudu 136 000 inimesele. www.abb.com

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

OtsiKONTAKT