ABB ievieš Jaunā līmeņa stratēģiju

2014-09-16
  • Vadošā elektroenerģētikas un automātikas piedāvājuma paātrināta ilgtspējīgas vērtības palielināšana.
  • Darbības fokusa izmaiņas, lai vadītu ienesīgu fundamentālu izaugsmi, spēcinātu konkurētspēju un samazinātu risku.
  • Snieguma uzlabošana, izmantojot darba modeli.
  • Izmaiņu veikšana, izmantojot 1000 dienu programmas.
  • Nākotnes uzņēmuma un izpildkomitejas struktūras pielāgošana jaunajai stratēģijai.
  • Skaidri noteiktas globālās uzņēmējdarbības vadlīnijas, kas darbojas kā ABB pamatprincipi.
  • Peters Tervišs (Peter Terwiesch) iecelts izpildkomitejā kā procesu automatizācijas vadītājs.
  • Uz tirgu orientēta moderna reģionālā struktūra.
  • No 8 uz 3 reģioniem samazināta struktūra, ko vada pieredzējuši izpildkomitejas locekļi: Frenks Dagans (Frank Duggan) – Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģions; Gregs Šo (Greg Scheu) – Amerikas reģions; Veli-Matti Reinikkala – Eiropas reģions.
  • Deivids Konstebls (David Constable), Sasol izpilddirektors, ir izvirzīts direktoru valdei.
  • Jaunie mērķi paredz izdevīgus akcionāru ieguvumus.
  • Akcionāri piedalās skaidrās naudas apgrozījuma veidošanā, atpērkot akcijas 4 miljardu ASV dolāru vērtībā.

Londona/Cīrihe, 2014. gada 9. septembris - ABB prezentēja savu Jaunā līmeņa stratēģiju un 2015.-2020. gada perioda finanšu mērķus, kad plānots paātrināt ilgtspējīgas vērtības palielināšanu. Stratēģija ir izveidota, pamatojoties uz trīs galvenajiem ABB pamatprincipiem – ienesīgu izaugsmi, nepārtrauktu izpildi un uz uzņēmējdarbību vērstu sadarbību. Nākamajā periodā uzņēmums nodrošinās ienesīgu izaugsmi, darbības fokusu pārvietojot uz ātras izaugsmes noieta tirgiem, stiprinot konkurētspēju un samazinot uzņēmējdarbības modeļu riskus.

Uzņēmums 2015.-2020. gada periodā plāno darbības ienākumu izaugsmi uz vienu akciju par 10-15% CAGR un nodrošināt izdevīgu peļņu no ieguldījumiem. Mērķis ir palielināt ieņēmumus ar identiskiem nosacījumiem par aptuveni 4-7% gadā, kas ir lielāka nekā paredzētā IKP un tirgus izaugsme. ABB plāno šajā laika periodā pastāvīgi palielināt ienesīgumu, ko mēra ar operatīvā EBITA rādītāju joslas diapazonā 11-16%, paralēli cenšoties nodrošināt gada brīvās naudas plūsmas vidējo konversiju virs 90%. Jaunie finanšu mērķi stājas spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

„Mūsu Jaunā līmeņa stratēģijas uzmanības centrā būs aktivitātes, ar ko paātrināt ABB fundamentālās izaugsmes procesu, palielināt resursus, kā arī uzlabot kapitālieguldījumu efektivitāti, lai nodrošinātu lielāku akcionāru vērtību,” stāsta ABB izpilddirektors Ulrihs Špīshofers (Ulrich Spiesshofer). „Mēs pārvietojam savas darbības fokusu uz ātrākas izaugsmes segmentiem, stiprinot konkurētspēju un samazinot riskus it īpaši elektroenerģētikas sistēmu divīzijā. Mūsu organizācija tiks modernizēta, lai paredzētu veiklāku darbību un varētu pievērst lielāku vērību klientiem. Lai nodrošinātu veiksmīgu īstenošanu, mēs veiksim izmaiņas ar specializētām 1000 dienu programmām.”

ABB turpinās izstrādāt savu pasaulē vadošo piedāvājumu elektroenerģētikas un automātikas jomās, ko attiecīgajās uzņēmuma struktūrvienībās pārvaldīs piecu nodaļu vadība. No 2015. gada janvāra uzņēmuma reģionālā struktūra tiks optimizēta līdz trīs reģioniem, to vienības būs atbildīgas par sadarbību ar klientiem, kopējiem pakalpojumiem un saistītajām valstīm. „Šīs darbības uzlabos darbu ar klientiem un produktivitāti, kā rezultātā tiks izstrādāti skaidri pienākumi, uzskaitāmība un tiks virzīta uz tirgu vērsta sadarbība,” teica Spīshofers.

Uzņēmums pielāgo savas izpildkomitejas struktūru Jaunā līmeņa stratēģijai. Peters Tervišs, kurš pašlaik ir ABB Centrāleiropas un Vācijas reģionālais vadītājs, ir norīkots kā izpildkomitejas loceklis, kurš atbildīgs par procesu automatizācijas divīziju. Trīs jaunizveidotos reģionus vadīs pieredzējuši izpildkomitejas locekļi – Frenks Dagans (Āzija, Tuvie Austrumi un Āfrika), Gregs Šo (Amerika), Veli-Matti Reinikkala (Eiropa). Visas izmaiņas stāsies spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

Deivids Konstebls, Sasol izpilddirektors, ir izvirzīts direktoru valdei, un par viņu balsos 2015. gada ikgadējā kopsapulcē. Viņam ir plaša pieredze darbam valdē, strādājot inženierzinātņu, sagādes un būvniecības uzņēmumos un pārstrādes rūpniecībā, kā arī cieša saikne ar Āfriku, kas ir nozīmīgs reģions ABB attīstībai.

„Šodien izziņotā akciju atpirkšanas programma sniedz akcionāriem iespēju gūt tiešus ieguvumus no mūsu uzņēmumu pastāvīgā cietās valūtas apgrozījuma, kā arī mūsu nesenās uzņēmumu konsolidācijas. Tā arī apliecina mūsu apņemšanos pastāvīgi nodrošināt akcionāriem izdevīgus ieņēmumus no ieguldījumiem,” norāda Spīshofers. „Turklāt šāda rīcība arī apliecina ABB pārliecību attiecībā uz nākotnes izaugsmes potenciālu.”

Akcionāri piedalīsies ABB spēcīga skaidrās naudas apgrozījuma veidošanā, izmantojot akciju atpirkšanas programmu līdz 4 miljardiem ASV dolāru, ko ir plānots realizēt no 2014. gada 16. septembra. Uzņēmums plāno izmantot aptuveni trīs ceturtdaļas no akciju atpirkšanas programmas, lai samazinātu akciju kapitālu un globāli atbalstītu savu darbinieku akciju programmas, kuru vidū ir vairāk nekā 22 000 dalībnieku.


Nākamā līmeņa stratēģija
ABB Nākamā līmeņa stratēģija ir izveidota, pamatojoties uz trīs galvenajiem pamatprincipiem – ienesīgu izaugsmi, nepārtrauktu izpildi un uz uzņēmējdarbību vērstu sadarbību.
ABB Nākamais līmenis – 2020. gada mērķi1
Ieņēmumu palielinājums24-7%
Operatīvais EBITA %311-16%
Operatīvo ieņēmumu uz vienu akciju palielinājums CAGR410-15%
Brīvās naudas plūsmas pārveidošana uz tīro peļņu>90%
Peļņa no ieguldījumiem %10-20
Operatīvā EBITA % mērķi divīzijām 2015.-2020. gadam
Diskrētā automatizācija un piedziņa14-19%
Zemsprieguma produkti15-19%
Procesu automatizācija11-15%
Elektroenerģētikas produkti12-16%
Elektroenerģētikas sistēmas57-11%
1 Lai apskatītu definīcijas, mūsu tīmekļa vietnes www.abb.com/investorrelations sadaļā „Kapitāla tirgus diena 2014” skatiet dokumenta „Finanšu papildinformācija” sadaļu „Vairāk informācijas”.
2 Vidējais gada ieņēmumu palielinājums ar identiskiem nosacījumiem sešu gadu laikā no 2014. gada.
3 Mērķis attiecas uz pilnu gadu.
4 CAGR – saliktais gada palielinājuma rādītājs Bāzes gads ir 2014. gads, un tiek pieņemts nemainīgs valūtas kurss.
5 Elektroenerģētikas sistēmu ieņēmumu mērķis stāsies spēkā no 2016. gada 1. janvāra pēc „pakāpeniskas maiņas” programmas beigām.

ABB (www.abb.com) ir līderis elektroenerģētikas un automātikas tehnoloģijās, kas palīdz enerģētikas, rūpniecības, transporta un infrastruktūras uzņēmumiem uzlabot darbības rādītājus, vienlaicīgi samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. ABB Grupas uzņēmumi visā pasaulē nodarbina aptuveni 145 000 strādājošo 100 pasaules valstīs.

Meklēt