MySiteCare. Enda bedre og mer kundevennlig bryterovervåking

Overvåkingsfunksjonen til MySiteCare 5.2 har langt mer avanserte algoritmer og måler flere parametre enn noe annet overvåkingsutstyr.
Den nye versjonen av MySiteCare har lagt til funksjoner som strømanalyse for opptrekksmotoren ved hjelp av frekvensspektrumanalyse av bølgeformen for å detektere mekanisk og/eller elektrisk slitasje. Inkluderer også en effektiv algoritme som oppdager temperatur hot spots i bryteren og signalerer et varsel til operatøren. Spesielt overvåker systemet temperaturen til primærkretsen eller nær kritiske punkter i samleskinnen og skjøter.

Slike hot spots kan dramatisk øke sannsynligheten for svikt i bryteren, noe som betyr at denne nye funksjonaliteten har en betydelig innvirkning på effekten og forventet levetid for bryteren.

Ved siden av oppgraderingene følger selvfølgelig de tidligere overvåkede variabler som:

  • Åpne og lukketider
  • Opptrekkstid
  • Antall feilopptrekk
  • Antall operasjoner
  • Inaktivitetstid
  • Miljøtemperatur
  • Resterende levetid
  • Kontaktsslitasje

Gasstrykk, hot-spot, watch-dog for vern og spoler kan også kobles til MySiteCare. Sist men ikke minst hver enkelt unike bryter.

For mer informasjon, se høyre marg.
MySiteCare - Service

SøkKONTAKT OSS