Operační centrum Česká republika (CZOPC) v Ostravě opět uspořádalo Dny otevřených dveří pro studenty

2013-04-16 - Dne 4. a 5. dubna 2013 proběhly opět v Operačním centru Česká republika (CZOPC) další Dny otevřených dveří pro studenty VŠB-TU Ostrava a Žilinské univerzity.
Operační centrum Česká republika (CZOPC) je sídlem evropského inženýringu pro energetiku a pohony a nabízí velké množství příležitostí pro studenty i absolventy s možností cestování po celém světě.

Tyto Dny byly opět určeny přednostně pro studenty posledních ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia VŠB-TU Ostrava a také pro studenty Žilinské univerzity. Celkem se těchto Dnů otevřených dveří zúčastnilo přes 40 studentů převážně z Vysoké školy báňské a v menším počtu také ze Žilinské univerzity.

Po příchodu do CZOPC bylo pro studenty připraveno malé občerstvení na posilněnou. Úvodní prezentace poskytla zúčastněným informace nejen o Operačním centru jako takovém, ale i o ABB jako celku a nastínila možnosti spolupráce s ABB. Dopoledne pak následovaly další prezentace našich inženýrů, ze kterých se studenti mohli dozvědět o realizovaných projektech CZOPC v jednotlivých průmyslových odvětvích (lodní průmysl, metalurgie, petrochemie, výroba papíru a celulózy a dobývání a zpracování nerostných surovin), ale také co obnáší práce našich inženýrů, jak důležité jsou pro ně nejen technické znalosti, ale také znalost angličtiny.

Po obědě si pak studenti prohlédli Testfield a praktické ukázky řešení, na kterých naši inženýři pracují. V průběhu celého dne si také studenti mohli vyzkoušet pracovní pohovory nanečisto s našimi manažery a zástupci personálního oddělení. Měli tak možnost získat zpětnou vazbu, jak by prošli přijímacím pohovorem a vyzkoušet si tak autentické situace, které je po dokončení studia budou při hledání práce potkávat a mohou se tak na ně lépe připravit. V závěru dne proběhlo avizované slosování o iPad z řad předem zaregistrovaných studentů.

Spolupráci se studenty bychom chtěli i nadále rozvíjet. Další Dny otevřených dveří v CZOPC se budou konat na podzim.

Fotografie z těchto Dnů si můžete prohlédnout níže.


Prezentace o ABB v České republice, detailně pak zaměřeno na fungování Operačního centra v Ostravě


Testfield