Mittauselektroniikan päivitys paransi valssaimen ajettavuutta

2017-08-30 - Outokummun Tornion terästehtaalla mittausjärjestelmä ohjaa kylmävalssaimien hydraulisylintereitä niin, että asiakkaalle lähtevien teräsrullien tasomaisuus on huippuluokkaa.

Outokummun terästehdas Torniossa on yksi maailman suurimmista ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksista. Asiakkaille lähtevät teräsrullat valssaavat haluttuun loppupaksuuteen tehtaan kolme Sendzimir-kylmävalssainta. Kylmävalssauksessa teräsnauha saa halutun loppumittansa ja -lujuutensa.

Tornion terästehtaan 1970-luvulla käynnistetty SZ1-kylmävalssain teki edelleen tasaista teräsnauhaa alkuperäisellä ABB:n ohjausjärjestelmällä, mutta varaosien saatavuus alkoi muodostua ongelmaksi. “ABB kehitti uuden säätöjärjestelmän ja laskentamallin, ja me innostuimme”, kertoo vanhempi työnjohtaja Pekka Vaara.

Teräsnauhan tasomaisuus on tärkeä laatukriteeri esimerkiksi seinäelementtien valmistajalle. Pienikin aaltoilu näkyy lopputuotteen laadussa. Teräsnauhan tasomaisuutta mitataan valssaimen stressometrirullilla. Mittaustiedon perusteella matemaattinen malli minimoi tasomaisuusvirhettä ja välittää komentoja valssaimen hydraulisylintereille. Mittaustieto ohjaa reaaliajassa työ- ja tukivalsseja sekä nauhan kireyttä teräksen litistyessä haluttuun paksuuteen.

ABB:n yli 50 vuotta sitten markkinoille tuoma stressometrijärjestelmä on muodostunut standardiksi valssaimien ohjauksessa. Järjestelmiä on asennettu yli 1 200 kappaletta ympäri maailmaa. Vuosikymmenten varrella järjestelmän toimintaperiaate on säilynyt ennallaan, mutta ohjauselektroniikka on saanut runsaasti lisää älyä. Myös mittausjärjestelmän resoluutio on parantunut.

Tornion terästehtaan investointipäätöstä ABB:n uuteen Stressometer 8.3 FSA -ohjausjärjestelmään helpotti myös se, ettei kalliita mittarullia tarvinnut uusia. Koko päivitys tehtiin neljän päivän vuosihuollon aikana.

“Seisakin aikana asennettiin uudet kamppeet ja testattiin niiden yhteensopivuus automaatiojärjestelmän kanssa”, Vaara kertoo.

Parin viikon testijakson aikana SZ1-kylmävalssainta ajettiin eri teräspaksuuksilla, -leveyksillä ja metallilaaduilla. Näin varmistettiin, että järjestelmä säätää oikein. “Yhteistyö ABB:n, automaatiotoimittajan ja meidän välillä meni oikein hyvin”, Vaara kertoo.
“Oikein onnistunut projekti”, vahvistaa käyttöpäällikkö Marko Dunder.

Parantunut laatu on uuden ohjausjärjestelmän tärkeä myyntiargumentti.

Tuntuvin parannus on se, että uusi ohjausjärjestelmä helpottaa valssaamon operaattorien työtä. ”Muutos paransi valssaimen ajettavuutta. Uusi ohjausjärjestelmä ajaa valssien säätöjä entistä järkevämmin. Säädöt eivät aja toisiaan vastaan, vaan ne toimivat yhdessä”, Dunder kertoo.

SZ1-valssaimen uusi ohjauselektroniikka oli niin positiivinen kehitysaskel, että samaa uudistusta harkitaan Dunderin mukaan myös valssaamon 2- ja 3-valssaimille.

Teksti: Petja Partanen

HakuYHTEYDENOTTO