ABB utsett till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute

2014-03-20 - ABB får erkännande för ledarskap vad gäller etiskt beteende och företagsstyrning
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har rankats som ett av världens mest etiska företag 2014 av Ethisphere Institute, en oberoende undersökningsorganisation som främjar affärsetiska arbetssätt och företagsstyrning.

Det är andra året i rad som ABB utnämns av institutet, som uppmärksammar organisationer som kontinuerligt höjer ribban vad gäller etiskt ledarskap och företagsbeteende. Enligt Ethisphere har de utnämnda företagen förstått sambandet mellan etik, företagsanseende och dagliga interaktioner med sitt varumärke.

"Vi är återigen väldigt tacksamma över de framsteg vi har uppnått inom etiskt ledarskap i vår affärsprocess och i vår organisation. Etiskt ledarskap är mycket viktigt för ABB:s långsiktiga framgång och vi är därför mycket stolta över att Ethisphere uppmärksammar detta", säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

"Vi vill integrera etiskt ledarskap djupt in i vår organisation. Vårt integritetsprogram är beroende av att chefer på lokal nivå statuerar exempel. Alla lokala chefer måste ta ansvar för etiskt ledarskap och företagsbeteende för att säkerställa att det etiska budskapet kommer från samma person som sätter affärsmålen", tillägger Diane de Saint Victor, chefjurist för ABB och medlem av ABB:s koncernledning.

Undersökningen ”Världens mest etiska företag” är baserad på Ethispheres EQ-ramverk, som under flera år har utvecklats för att få fram en metod för att utvärdera organisationers prestationer på ett objektivt, konsekvent och standardiserat sätt. Den insamlade informationen är en omfattande samling kriterier som definierar kärnkompetenser, istället för att täcka alla aspekter av företagsstyrning, risk, hållbarhet, överensstämmelse med lagar och förordningar och affärsetik. EQ-ramverket och metodiken har fastställts, granskats och förfinats med hjälp av råd och observationer från kunskapsledare i Ethispheres nätverk och från underökningens rådgivarpanel.

"Alla som är en del av ”Världens mest etiska företag” anser att förtroende är något som kunder, anställda, investerare och myndigheter verkligen värdesätter, och att etik och god företagsstyrning är avgörande för om man ska förtjäna det. ABB är nu del av en exklusiv skara som hängivet arbetar för att driva företag framåt med hjälp av ledande företagspraxis. Vi vill gratulera alla på ABB för den här fantastiska bedriften", säger Timothy Erblich, Chief Executive Officer på Ethisphere.

Poäng delas ut i fem huvudkategorier: etik och efterlevnadsprogram (25 %), anseende, ledarskap och innovation (20 %), företagsstyrning (10 %), företagets samhällsansvar (25 %) och etisk kultur (20 %).

Hela listan över ”Världens mest etiska företag” 2014 finns på http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestandan och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

Det forskningsbaserade Ethisphere Institute är en ledande internationell tankesmedja med fokus på att utveckla, främja och sprida bästa arbetssätt inom affärsetik, ansvarsfullt företagande, antikorruption och hållbarhet. Ethisphere Magazine, som publicerar den globalt erkända rankinglistan ”Worlds Mosat Ethical Companies Ranking”, är organisationens publikation som kommer ut varje kvartal. Ethisphere Institute utför den enda oberoende tredjepartsverifieringen av efterlevnadsprogram och etisk affärskultur omfattande: Ethics Inside® Certification, Compliance Leader Verification™ och Anti-Corruption Program Verification. Mer information om Ethisphere Institute, inklusive rankning av företag och medlemskap finns på http://www.ethisphere.com .

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
Håll dig uppdaterad!

Följ oss på TwitterFölj oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube