Ohlédnutí za povodněmi 2013

2013-10-25 - Už před více než pěti měsíci zasáhly Česko ničivé povodně, které napáchaly miliardové škody a vyžádaly si 10 lidských životů. Společnost ABB poskytla obětem povodní na pomoc realizovanou Člověkem v tísni finanční dar v celkové výši 200 000 korun. Nyní vám přiblížíme, jak pomoc Člověka v tísni konkrétně probíhala. V dnech od 29.10. do 4.11. si v sídle ABB můžete rovněž prohlédnout informační panely na toto téma.

Člověk v tísni uvolnil okamžitou pomoc obětem záplav ve výši 500 000Kč, vyhlásil veřejnou sbírku SOS Povodně 2013 a zahájil první etapu pomoci. Vyslal do postižených oblastí terénní pracovníky a zajistil distribuci materiálních prostředků - nářadí, pytlů, čistících a jiných věcí nutných k prvotnímu úklidu. Pro zajímavost, čisticích prostředků bylo přes čtyři tisíce litrů, skoro šest tisíc párů rukavic, téměř tisícovka lopat a přes tři tisíce pytlů na odpadky.

V další fázi Člověk v tísni sestavil povodňovou komisi a rozděluje mezi postižené finanční prostředky z SOS sbírky. Ke konci září se na povodňových účtech sešlo úctyhodných 72 miliónů korun. Do dnešního dne se rozdělilo přes 40 miliónů mezi více než 1200 domácností s průměrným příspěvkem 31 tisíc korun. Těm, kteří finančně přispěli, soukromým osobám i firmám, náleží obrovské poděkování za pomoc postiženým, kteří v mnoha případech přišli o všechno, co měli nebo se ocitli v beznadějné situaci.Jednotlivé případy posuzuje terénní pracovník individuálně na základě osobní návštěvy a celkového obrázku o situaci v konkrétní domácnosti. „Při rozhodování o výši pomoci je důležitá míra poškození majetku, finanční možnosti domácnosti, sociální a zdravotní podmínky vyplavených lidí. Platí zde, že ti, kteří jsou na tom nejhůře, dostanou největší podporu,“ vysvětluje Pavel Mandula, vedoucí povodňového týmu. Výše finančního příspěvku je stanovena po zvážení všech těchto faktorů rozhodovací povodňovou komisí.

Většinu případů už povodňová komise posoudila, zbývající posoudí do konce roku. Lidé v zatopených obcích však budou dávat své domovy do pořádku o poznání déle. Podle Člověka v tísni jde v mnoha případech obnova po velké vodě jen pomalu, protože lidé denně dojíždí do práce a na opravy a uklízení mají jen víkendy. Podle terénních pracovníků byli lidé na letošní povodeň připraveni lépe. „Lidé většinou věděli, co mají dělat a byli lépe pojištěni. Obce navíc často měly svá povodňová konta a mohly tak lidem pomoct jednorázovou částkou,“ dodává závěrem Mandula.

Hledat