ABB:n muuntamoautomaatio tekee Elenian verkosta yhä älykkäämmän

2017-05-10 - Sähköverkkoyhtiö Elenia näki kaapeliverkon muuntamoautomaation hyödyt jo varhaisessa vaiheessa. ABB:n edelläkävijäratkaisut ovat merkittävässä roolissa miljardien investointibuumissa, kun suomalaiset verkkoyhtiöt uudistavat jakeluverkkojaan.Suomen toiseksi suurin verkkoyhtiö Elenia aloitti edelläkävijänä mittavan sähköverkon kaapeloinnin ja automatisoinnin jo vuosia ennen uuden sähkömarkkinalain ja regulaatioiden säätämistä.

”Haluamme parantaa sähkön toimitusvarmuutta tekemällä verkostamme säävarman, automatisoidun ja älykkään. Digitalisointi, automaatio ja mobiilisovellukset, parantavat toimintamme tehokkuutta ja laatua. Voimme parantaa asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä tarjoamalla asiakkaillemme innovatiivisia, digitaalisia palveluita esimerkiksi häiriöviestintään ja energiankulutuksen seurantaan”, Elenian Chief Operational Officer Jorma Myllymäki kertoo.

Myllymäki näkee pitkälle viedyn verkon automatisoinnin olevan edellytys sille, että verkkoyhtiö pystyy vastaamaan hajautetun energiantuotannon haasteisiin ja kehittämään uudenlaista sähkömarkkinaa.

”Verkkoyhtiöt tarjoavat tulevaisuudessa neutraalin, avoimen ja tehokkaan teknisen alustan, jota sähkön kysyntäjoustopalvelujen tarjoajat ja muut toimijat voivat käyttää luodessaan uutta kuluttajille suunnattua liiketoimintaa”, Myllymäki visioi.

Digitalisaation pioneeri
Elenia on automatisoinut verkkoaan systemaattisesti jo useita vuosia ABB:n uusinta teknologiaa hyödyntäen. Kaapeloinnin lisäksi sähkönjakelua varmistavat älykkäät jakelumuuntamot, automaattinen vianpaikannus, eristäminen ja virran palautus (FLIR) ja julkisia mobiiliverkkoja hyödyntävä, kyberturvallinen Arctic-teknologiaan perustuva tietoliikennejärjestelmä.

”Verkon kaukokäyttö on meillä perustunut jo 10 vuotta mobiiliverkkoviestintään. Toimivuus on testattu jo lukuisissa myrskyissä ja havaittu luotettavaksi”, Myllymäki sanoo.

Laajan kaapeloinnin kääntöpuolena ovat avojohtoverkkoihin verrattuna vaikeammin paikannettavat viat. Elenian muuntamoissa vikaindikointi on huippuluokkaa. ABB:n palkittu monitaajuusadmittanssilaskentaan perustuva vikaindikointimenetelmä tunnistaa luotettavasti kaikki vikatyypit niin avojohto- kuin kaapeliverkossa. Tähän eivät aikaisemmat menetelmät ole pystyneet.

Elenia on ollut yksi ABB:n pitkäaikaisista kumppaneista uuden vianpaikannuksen kehittämisessä.

Yhteiskunta ei siedä sähkökatkoja
Vuoden 2011 talvimyrskyt Hannu ja Tapani herättivät suomalaiset poliitikot varmistamaan sähkönsaannin luotettavuutta ja säätämään vuonna 2013 erittäin tiukan sähkömarkkinalain.

Asteittain voimaan tulevan lain mukaan sähkökatko saa pisimmillään kestää kuusi tuntia kaava-alueella ja 36 tuntia maaseudulla. Sähköyhtiöiden täytyy taata minimikatkosajat kattavasti verkkonsa alueella vuoteen 2028 mennessä.

Ikääntyneiden sähköverkkojen maassa vaatimus on kova. Vuonna 2012 Suomen keskijänniteverkosta vain reilut 10 prosenttia kulki maakaapelissa turvassa kaatuvilta puilta ja muilta myrskytuhoilta. Ennusteiden mukaan kaapelointiaste nousee vuoteen 2028 mennessä 60–70 prosenttiin.

Lakiin kirjatun toimitusvarmuusvaatimuksen lisäksi verkkojen uudistamiseen ohjaavat erilaiset viranomaissääntelyyn liittyvät kannustimet. Energiavirasto valvoo sähkön laadun kehitystä, keskeytysten lukumäärää ja aikaa. Se kannustaa toimitusvarmuuden nimissä korvaamaan vielä kelpoa avojohtoverkkoa kaapeloinnilla ja automatisoimaan verkkoa.

Laki ja regulaatiomalli ovat kiihdyttäneet Suomessa investointibuumin, jonka arvo Energiaviraston arvion mukaan on yhteensä 9 miljardia euroa vuosina 2014–2028.

Sähkömarkkina myllerryksessä
Samalla, kun verkkoja kaapeloidaan, niistä tehdään yhä älykkäämpiä, jotta ne vastaavat nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin.

Energiantuotanto on voimakkaassa murroksessa. Ilmastonmuutoksen torjuminen lisää uusiutuvan energiatuotannon kuten aurinko- ja tuulienergian osuutta. Haasteita sähköverkolle luovat hajautettu tuotanto, sen jaksottaisuus, energian varastointi, virtauksen monisuuntaisuus, liikenteen sähköistyminen ja älykkäät kodit kysyntäjoustoineen.

Nämä kaikki yhdessä vaativat sähköverkon puolella paljon älykästä automaatiota, jotta verkkoa voidaan operoida luotettavasti. Älyverkkojen hallinta perustuu automaation keräämään reaaliaikaiseen dataan, joten verkon kommunikointijärjestelmä on hyvin tärkeässä roolissa.

ABB on ennakoinut alan suurinta muutosta sitten maailman sähköistämisen. Se tarjoaa sähköverkkoyhtiöille tulevaisuuden ratkaisut jo tänään.