Känsla för robot – ger vinst för Lundbergs pressgjuteri

Robotcellen Grindline är anpassad utifrån våra behov, Svias inmatningssystem och ABB:s kraftstyrningslösning Force Control, säger VD Cajsa Lundberg.
Gjuteribranschen är en rejält konkurrensutsatt bransch. Prispressen från lågkostnadsländer i kombination med höga kvalitetskrav från kunderna kräver ständigt nytänk för överlevnad.

Sommaren 2007 åkte Cajsa Lundberg på GIFA-mässan i Düsseldorf. Där fick hon syn på en robot som kunde känna sig fram längs konturer och själv lära in rörelser, något hon länge saknat i det egna gjuteriet. Utställaren var ABB som presenterade världsnyheten Force Control som sköter programmering, kraftkontroll och hastighetskontroll.

Kontakt med integratör
Väl hemma igen kom hon i kontakt med robotintegratören Svia i Jönköping som just höll på att utveckla sin första Grindline-anläggning för rensning av gjutgods.
– Sedan länge har vi jobbat med seende robotar, nu öppnades nya möjligheter med robotar som också kan känna. Vi behövde en kund med de behov som finns inom pressgjutning för att komma vidare, säger Thomas Rosell, försäljningschef på Svia.

Lundbergs pressgjuteri hade ett väldefinierat behov och Svia hade en lösning där ABB:s robotlösning Force Control var en viktig pusselbit.
– Så föddes vårt gemensamma projekt, säger Cajsa Lundberg entusiastiskt och får medhåll av Anders Wetter, regionansvarig säljare inom ABB-enheten Robotics, och Thomas Rosell.

Lundbergs gör korta och mellanstora serier av avancerade gjutgodskomponenter med höga krav på bland annat ytfinish och svetsbarhet. Kraven på kvalitet och flexibilitet från slutkunderna är mycket höga och kräver många verktygsbyten och omprogrammeringar. Med Grindline har nyprogrammeringstiden minskat från en vecka till ett par timmar.

Grindline har också högst väsentligt förbättrat arbetsmiljön då roboten är placerad i ett slutet rum vilket minskar buller och damm. Drift och underhåll klarar Lundbergs internt med egen personal.
– Det behövs ingen ingenjörsexamen. Motivation och ambitionen att lära är viktigast hos de tekniker som ska sköta maskinerna, säger Thomas Rosell.

Lundbergs pressgjuteri i Vrigstad har i samarbete med ABB och Svia installerat en Grindline, en robotbaserad anläggning för rensning av gjutgods. Från vänster Thomas Rosell, Svia, Anders Wetter, ABB och Cajsa Lundberg, VD för Lundbergs pressgjuteri.


Gärna mer automatisering
Cajsa Lundberg är engagerad i branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen och ser flera fördelar med mer teknik och högre grad av automatisering i små och medelstora företag.
– Mer automatisering sänker personalkostnaderna. Personalbehovet minskar
men de som är kvar får mer varierade arbetsuppgifter och det underlättar rekrytering.

Anders Wetter är inne på samma spår:
– Småföretag som köper robotar ökar sitt teknikkunnande och bättrar på sin image, sådant ska man inte underskatta när fler unga behövs i industrin. Man kan inte stirra sig blind på återbetalningstiden.

Nu har Grindline klarat av de flesta barnsjukdomarna. Alla tre är nöjda med resultatet och har med sig lärdomar in i nästa projekt.

Anders Wetter ser att ABB har mer att lära av Svias arbetssätt med anpassning på plats till verkligheten.
– För oss är det jätteviktigt med kunder som Lundbergs som vågar ligga i framkant och själva är beredda att lägga tid för att hitta de optimala lösningarna, säger han.

För Svia har det också inneburit att ta till andra argument i kommunikationen, inte fastna i teknik, prestanda och tekniska data.
– Cajsa har tänkt i andra banor, mera på funktion, hur man håller den ren och hur användarvänlig den är, säger Thomas Rosell.

Och i Vrigstad går Cajsa Lundberg och planerar för mer automatisering. Snart kompletteras de nio ABB-robotarna med tre nya ”kompisar”.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2010
I ett gemensamt projekt har Thomas Rosell, försäljningschef på Svia, Anders Wetter, regionansvarig säljare inom ABB-enheten Robotics och Cajsa Lundberg, VD för Lundbergs pressgjuteri i Vrigstad, satt fart på pressgjuteriets automatisering med en ny robotcell.

Sök