Široké využitie unikátnej komunikačnej platformy ABB Tropos - pod zemou aj na tropickom ostrove

16. septembra 2014 - V rámci projektu Svetového dedičstva UNESCO bola pre talianske Benátky nainštalovaná širokopásmová WiFi sieť, obsahujúca sústavu pevných aj mobilných uzlov zvládajúcich denne 40 000 používateľov a denný prenos dát v objeme 200 GB.

Mestské správy čoraz viac využívajú bezdrôtové komunikačné siete pre monitorovanie a riadenie automatizačných zariadení umiestnených vo veľkých vonkajších oblastiach, napr. na riadenie dopravnej signalizácie alebo videomonitorovacích systémov v mestách. V rámci verejnej infraštruktúry bol systém ABB Tropos využitý v projektoch realizovaných v  mnohých mestách Európy aj USA.

Zvyšovanie efektívnosti pri prenose dát potvrdil ABB Tropos napr. v projekte Svetového dedičstva UNESCO, keď v roku 2013 poskytol širokopásmovú sieť pre talianske Benátky. Toto mesto patrí medzi najväčšie turistické atrakcie v Európe a možno aj vo svete a návštevníci i obyvatelia Benátok sa teraz môžu tešiť z WiFi riešenia obsahujúceho sieť pevných aj mobilných uzlov zvládajúcich 40 000 užívateľov denne a  prenos dát v  objeme 200 GB. Lode s dostupným WiFi pripojením sú pre mesto „stojace a žijúce“ na 118 malých ostrovčekoch v mori úplnou nevyhnutnosťou. Routery na palube lodí poskytujú spoľahlivý a bezchybný roaming pre používateľov „vodných autobusov“, ktoré dopravujú ľudí po Grand kanáli a ďalších benátskych kanáloch.


Routery na ostrove Guam musia byť pre náročné klimatické a teplotné podmienky veľmi robustné a sieť veľmi spoľahlivá.

Ďalším mestom, ktoré sa už dva roky teší z výhod vyplývajúcich z využitia bezdrôtovej technológie ABB Tropos, je napr. Ponca City v americkom štáte Oklahoma. Do siete sa každý deň prihlasuje viac ako 11 000 unikátnych užívateľov prenášajúcich viac ako 935 GB dát za deň alebo viac než 28 TB za mesiac. Vďaka tomu začali prakticky všetky miestne úrady v Ponca City využívať výhradne bezdrôtovú sieť ABB Tropos. Táto sieť je súčasne využívaná pre mobilné IP video. IP kamery sú inštalované na palubných doskách policajných vozidiel, odkiaľ posielajú aktuálne videozáznamy do centrály, čo pomáha zvyšovať bezpečnosť.

Spôsoby využitia

Pre prenos dát v  priemysle a  energetike je prvoradou garancia rýchlosti, kapacity a dostupnosti pre rôzne komunikačné kanály. Siete ABB Tropos v privátnom vlastníctve tieto požiadavky dokonale zabezpečujú. Vďaka týmto vlastnostiam ABB Tropos môžu komunikačné siete v priemysle a energetike podporovať rôzne aplikácie vrátane automatických odpočtov merania a automatizácie prevádzky pre distribučné spoločnosti, riadenie vozového parku a riadenie banských systémov v oblasti ťažby nerastov, sledovanie kontajnerov, prenosy dát v  priemyselných areáloch, prenos dát pre SCADA systémy alebo riadenie mobilnej pracovnej sily (pohyb pracovných čiat).

Príkladom úspešnej implementácie systému ABB Tropos v priemysle je jeho využitie vo fosfátovej bani Aurora v Severnej Karolíne spoločnosti PotashCorp. Vďaka jeho inštalácii závod zaznamenal významné zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a bezpečnosti. Vyššiu efektivitu a bezpečnosť sa podarilo zabezpečiť vďaka tomu, že systém umožňuje prístup k  dátam a  videozáznamom ťažobnej jamy, banských vlakov a prevádzok spracúvajúcich vyťažený materiál v reálnom čase.

Podnebie na Guame nie je prekážkou

Špecifickým je tiež projekt na ostrove Guam v Pacifiku, pre ktorý sú charakteristické nielen tropické klimatické podmienky, ale aj časté tajfúny. Routery inštalované na Guame preto museli byť veľmi robustné a sieť celkovo veľmi spoľahlivá. Potrebné bolo nakombinovať vhodné Smart Grid a telekomunikačné technológie, ako aj vyhovieť všetkým zákonným požiadavkám miestneho energetického úradu. Fakt, že tento systém prežil útok hurikánu Katrina a ďalšie prírodné katastrofy, dokladá, že ABB Tropos predstavuje svetovú špičku pre riešenie sieťových komunikácií.

ABB je poprednou globálnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti energetiky a automatizácie. Svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, výroby a distribúcie energií prináša možnosť zlepšiť ich výkonnosť a zároveň znížiť dopad ich činnosti na životné prostredie. Skupina ABB zamestnáva zhruba 145 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta.
Na Slovensku pôsobí ABB od roku 1991. V súčasnosti má skupina ABB zastúpenie v piatich mestách Slovenska a zamestnáva spolu zhruba 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.Sledujte nás:

Connect on FacebookSubscribe on YouTube

HľadajKONTAKT