ABB tar order värd 35 miljoner dollar för att stärka elnät och vindkraft i Belgien

Shuntreaktorer från ABB i Ludvika och högteknologiskt gasisolerat ställverk ska stödja integrering av vindkraft och öka nättillförlitligheten
ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order värd runt 35 miljoner dollar från den belgiska kraftoperatören Elia på ett gasisolerat ställverk (GIS) och shuntreaktorer som ska bidra till att stabilisera och utöka landets elnät för att kunna ta emot mer vindkraft.

ABB:s gasisolerade ställverk ska hjälpa till att styra, skydda och isolera elektrisk utrustning och därmed öka tillförlitligheten i Belgiens kraftförsörjning. Shuntreaktorerna från ABB i Ludvika gör kraftöverföringen energieffektivare genom att stärka kraftkvaliteten och minska överföringskostnaderna.

Ordern bokades i fjärde kvartalet 2014.

Elia genomför för närvarande projektet Stevin, omfattande en ny 47 kilometer lång, dubbel, 380 kV kraftledning mellan städerna Zomergem och Zeebrugge. Anledningen är att det nuvarande 150 kV elnätet inte längre räcker till för att tillgodose landets och regionens elbehov. Den ökade kapaciteten ska möjliggöra anslutning och integrering av havsbaserad vindkraft i det inhemska elnätet samt stödja kraftöverföringen genom en högspänningslänk på havsbotten mellan Storbritannien och Belgien.

När Stevin är klart kommer länken att utgöra elnätets stomme mellan kusten och inlandsregionerna i Belgien. Den ska hjälpa Belgien att nå sitt mål att generera 13 procent av landet energibehov från förnybara källor år 2020 genom integrering av havsbaserad vindkraft.

”ABB:s senaste GIS-teknik är extremt kompakt och erbjuder hög tillförlitlighet och säkerhet med minimal miljöpåverkan”, säger Bernhard Jucker, chef för ABB:s division Power Products. ”Vi är glada att få stödja integreringen av förnybar energi och bidra till att stärka Belgiens elnät.”

I ABB:s uppdrag ingår att designa, leverera och driftsätta ett 420 kV gasisolerat ställverk och 130 MVAr shuntreaktorer att installeras i tre ställverk för 380 kV.

Elia Group består av Elia Transmission i Belgien samt 50Hertz Transmission i norra och östra Tyskland. Som en av de fem största kraftoperatörerna i Europa är företaget en nyckelaktör när det gäller utveckling av den europeiska elmarknaden och integrering av förnybara energislag.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Power Products
Hans Ernström
Marknadschef, transformatorer
Tel. 0240-78 44 01
hans.ernstrom@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com
Sök