ABB sai Soomest 130 miljoni dollarilise tellimuse kaabelühenduse rajamiseks

2012-12-13 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogia kontsern ABB Grupp sai 130 miljoni dollarilise lepingu energeetikaettevõttelt Kraftnät Åland AB veealuse kaabelühenduse rajamiseks Ahvenamaa saarestiku ja Mandri-Soome vahele.
Veealune HVDC Light tehnoloogia ühendab Ahvenamaa saarestiku Mandri-Soomega

Kõrgepinge-alalisvoolu (HVDC) edastussüsteemi kaudu on võimalik edastada 100-megavatist elektrienergiat väikeste kadudega 158 kilomeetri kaugusele.

Soome koosseisu kuuluv autonoomne Ahvenamaa saarestik saab praegu elektrit vahelduvvoolu kaabelühenduse kaudu Rootsist ja kohalikest taastuvenergiaallikatest. Rajatav HVDC Light ühendus suurendab taastuvenergia osakaalu Ahvenamaa elektritarbimises ning aitab Soomel saavutada heitkoguste vähendamise eesmärke.

„Uus kaabelühendus võimaldab integreerida võrku rohkem taastuvenergiat ning suurendada ka võrgu töökindlust,“ ütles ABB Grupi elektrivõrkude ja –süsteemide divisjoni juht Brice Koch. „ABB tootmisvõimsused projektis kasutatavate konverterite, kaablite ja pooljuhtide osas ning globaalne kogemus võimaldavad pakkuda parimaid lahendusi.“

ABB projekteerib, teostab inseneritöö ning toodab kaks 100-megavatist, ± 80-kilovoldist HVDC Light konverterjaama ja kaks 80-kilovoldist merealust kaablit. Kaabelühendus valmib 2015. aastal.

HVDC süsteem võimaldab tagada suuremat võrgu stabiilsust ja kiiremat ühenduse taastamist elektrikatkestuste korral. Tehnoloogia on kasutatav nii maal kui vee all ning on avaldab väikest mõju keskkonnale tänu neutraalsetele elektromagnetväljadele, õlivabadele kaablitele ja kompaktsetele konverterjaamadele.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuulegeneraatorid, sagedusmuundurid, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

Fotod uudise juurde:
Kaart: http://bit.ly/SThTNb
Alajaam: http://bit.ly/Sh5yp7
Kaabel: http://bit.ly/TQpv1o

Täiendav informatsioon käesolevas pressiteates sisalduva tehnilise terminoloogia kohta:www.abb.com/glossary

Otsi