Tieto orastavista muuntajavioista nyt myös mobiilisti

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 2/2017.

Muuntajissa kosteus ja vetykaasun muodostuminen ovat yleisimmät alkavan vikaantumisen indikaattorit. ABB:n älykäs CoreSense-anturi analysoi muuntajien vety- ja kosteuspitoisuutta reaaliajassa ja kertoo jo alkuvaiheessa olevat muuntajaviat. Hyöty verrattuna perinteisiin DGA-kaasuanalyyseihin on ilmeinen: muuntajien huoltotarpeet voidaan ennakoida ennen kuin viat ehtivät muodostua todelliseksi ongelmaksi.

Haasteena voi kuitenkin olla tiedonkulku. Verkkokaapelien vetäminen syrjäisille muuntajille ei ole järkevää. Pilottiprojektissa tämä ratkaistiin yhdistämällä CoreSenseen ABB:n langaton ARG 600 -tiedonsiirtoyhteys. CoreSensen keräämä tieto kulkee muuntajalta 3G-mobiiliyhteyttä pitkin valvomonäytölle asti.

”Tällä ratkaisulla kyetään edullisesti parantamaan sähköverkon toiminnan luotettavuutta ja optimoimaan huoltokustannuksia”, Marko Kivimäki ABB:ltä summaa.

HakuYHTEYDENOTTO