Tung expertpanel i Framtidstudions andra avsnitt

2017-11-13 - I dag släpps andra avsnittet av Framtidsstudion, ABB Sveriges talkshow som blickar in i framtiden för att låta Sveriges beslutsfattare fatta bättre beslut redan i dag. I det andra avsnittet möter vi några av samtidens mest spännande röster inom industri, forskning och akademi. Ämnet för dagen: den digitaliserade industrin.
Från vänster: Chalmers-professorn Johan Stahre, Ericssons forskningschef Sara Mazur, programledare Maria Berghäll, Boliden Minings Pernilla Lirell och ABB:s Björn Jonsson.

Deltagarna i Framtidsstudions andra avsnitt är:

 • Pernilla Lirell, chef produktions- och planeringsteknik, Boliden Mining
 • Johan Stahre, professor och chef, Produktionssystem, Chalmers, KTH
 • Sara Mazur, forskningschef på Ericsson
 • Björn Jonsson, divisionschef Industrial Automation, ABB Sverige

I programmet får du höra mer om:
 • Hur svenska aktörer inom industri och akademi tillsammans kan jobba för att skapa konkurrenskraft och digital innovation.
 • Hur jobben inom den digitaliserade industrin kommer att förändras – utan att försvinna.
 • Hur affärsmodeller kommer att utvecklas till följd av den tekniska utvecklingen inom internet of things och automation.

Citat från programmet:

  “Att göra data till information blir en utmaning liksom att göra informationen tillgänglig för rätt personer i rätt tid.”
  – Pernilla Lirell, Boliden Mining.

  “Man ska inte få panik, yrken har förändrats över alla år. Man måste tänka att företag som de ser ut nu. Så har de bara sett ut i hundra år.”
  – Professor Johan Stahre.

  “Det är viktigt att vi är smarta och gör saker tillsammans. Ju mer vi kan kraftsamla desto mer konkurrenskraftiga blir vi.”
  – Sara Mazur, Ericsson.


Här kan du se Framtidsstudion:

Avsnittet ”Framtidstudion – den digitaliserade industrin” hittar du här: http://new.abb.com/se/framtidsstudion

Om Framtidsstudion
Framtidsstudion är ABB Sveriges satsning på att belysa ämnen som kommer att vara avgörande för svensk konkurrenskraft i framtiden samt att sätta ljus på innovationer och lösningar placera dem i ett större sammanhang.

I varje avsnitt låter ABB Sverige några av samtidens mest relevanta röster reflektera kring en aktuell fråga inom ABB:s värld. Framtidstudions varierande gäster diskuterar några av de viktigaste makrotrenderna, svåraste utmaningarna och mest spännande utvecklingsområdena för att försöka svara på hur dessa kommer att påverka oss i dag och framöver.

– Vi vill att ”Framtidsstudion” ska ge tittaren kunskap om vad som väntar i morgon för att kunna fatta bättre beslut idag. Med hjälp av våra gäster får vi fler infallsvinklar kring utmaningar och möjligheter och ett spännande samtal, säger Anna Westman, chef för marknadskommunikation på ABB Sverige.

”Framtidsstudion” är utvecklad och produceras av ABB tillsammans med ABB:s contentbyrå Spoon.

– ABB har med sin historia, kunnande och innovationskraft en unik position att bjuda in till de här samtalen. Vi har tillsammans med ABB utvecklat ett format för att lyfta de lite större frågorna, säger Kristian Gustafsson, Creative Director på Spoon.

Läs hela pressmeddelandet från Spoon Agency.

Sök