Sjællands Universitetshospital Køge har sikret deres elforsyning mod udfald

2018-08-28 - Nødstrømsforsyning på hospitaler kan afgøre liv og død, og derfor har Sjællands Universitetshospital Køge valgt flerdobbelt forsyningssikkerhed på flere operationsstuer, intensivstuer og det centrale blodprøvelaboratorium.

I kældrene under Sjællands Universitetshospital Køge står blandt mange andre tekniske anlæg en række af ABB’s modulære UPS-anlæg, som ved strømafbrydelse skal sikre forsyningen til udvalgte områder på hospitalet i de første kritiske sekunder, indtil de dieseldrevne nødgeneratorer er startet og koblet ind. UPS-anlæggene er modulære, hvilket betyder, at de består af redundante moduler, der er den sikreste type UPS på markedet. Modulariteten sikrer, at anlægget kører videre og tager vare på den kritiske last, hvis et modul skulle fejle. Denne opbygning medfører også en nem og hurtig service og fejludbedring.

På hospitaler kan en sikker strømforsyning bestemme forskellen på liv og død, og derfor har Sjællands Universitetshospital Køge valgt to ekstra niveauer af sikkerhed i sin strømforsyning – i form af både UPS-anlæg og såkaldte IT-stuer.
Hvis strømforsyningen fra nettet til hospitalet forsvinder, overtager UPS-anlæggene øjeblikkeligt strømforsyningen til udvalgte operationsstuer, intensivafdeling og blodprøvelaboratoriet.

- Læger, der er i gang med en operation på de udvalgte operationsstuer, vil slet ikke opdage, at der er sket en strømafbrydelse på grund af UPS-anlægget, som overtager strømforsyningen, indtil nødgeneratorerne er startet og koblet ind i løbet af cirka 15 sekunder, forklarer Lars Peter Møller, projektelektriker på Sjællands Universitetshospital Køge.

Batteri til en times drift
No-break-UPS-anlæggene understøtter også intensivstuerne med de mest udsatte patienter, som konstant skal være overvåget af medikoteknisk udstyr og måske oveni have hjælp til åndedrætsfunktionen i en respirator. Her er kravet, at intet kritisk udstyr slukker på grund af en strømafbrydelse.

Også blodprøvelaboratoriet har en central og kritisk funktion for patientsikkerheden, fordi meget af behandlingen af patienter er helt afhængig af, at der kan analyseres blodprøver. Derfor er blodprøvelaboratoriet udvalgt som et af de steder på hospitalet, som har UPS-backup.

- Der er ikke UPS-anlæg til at dække hele hospitalets strømforbrug. Man har nøje udvalgt de mest kritiske funktioner, som skal have UPS-backup, så strømmen aldrig forsvinder, uanset hvad der sker på elnettet, siger Lars Peter Møller.
UPS-anlæggene på Sjællands Universitetshospital Køge har batterikapacitet til en lille times drift, hvis det værste skulle ske, at netforsyningen ikke kommer hurtigt tilbage, og nødgeneratorerne mod forventning også svigter.

- Hvis det værste sker, og al anden strømforsyning svigter i længere tid, kan vi holde de mest kritiske anlæg og funktioner i gang cirka en time alene på UPS-anlæggene. Det er tid nok til, at man for eksempel kan afslutte en operation i god ro og orden, så patientsikkerheden opretholdes, siger Lars Peter Møller.

Isoleret jordforbindelse
Ud over UPS-anlæggene er udvalgte operationsstuer udstyret med IT, der i denne sammenhæng står for Isolated Earth, som er en isoleret jordforbindelse, der sikrer, at strømforsyningen på de pågældende operationsstuer ikke bliver afbrudt af en ”tilfældig” jordingsfejl.

- På IT-stuerne er der en ekstra sikkerhed, fordi nettet på stuen ikke falder ud, selv om der skulle opstå en jordingsfejl. På disse operationsstuer er der meget kritiske hjælpesystemer, som ikke må svigte under en operation. Derfor anvender man Isolated Earth for at gardere sig mod, at en jordfejl afbryder disse kritiske systemer. Så kombinationen af UPS og IT giver en meget, meget høj forsyningssikkerhed til disse operationsstuer, siger Lars Peter Møller. IT-stuerne er også sikret mod, at der kan opstå spændingsforskelle, der ville kunne forstyrre eller afbryde forsyningen til operationsstuerne.

- I en nødstrømsituation sikrer IT-nettet, at stuerne kører helt isoleret fra det øvrige hospital, og derfor er IT-stuerne også garderet mod spændingsforskelle, som kunne opstå, hvis der var forbindelse til det øvrige hospitals strømforsyning, siger Lars Peter Møller.

Måler konstant på spænding
UPS-anlæggene på Sjællands Universitetshospital Køge er en del af den såkaldte A-, B- og C-forsyning, som består af henholdsvis den eksterne elforsyning, UPS-anlæg og dieselgeneratorer. UPS-anlæggene måler hele tiden på spændingen og kan øjeblikkeligt overtage den kritiske last, så der ingen afbrydelser kommer i strømforsyningen. Når UPS-anlæggene ikke leverer strøm, bliver batterierne opladet fra enten elnettet eller generatorerne.

- Hvis strømforsyningen svigter, overtager UPS’en, uden at lyset så meget som blinker. Derfor foretrækker kirurgerne at operere med UPS-backup, da operationsstuer uden UPS ved en strømafbrydelse må vente 15 sekunder på, at strømmen kommer tilbage plus den tid, det tager, før udstyret på operationsstuen starter igen, så det kan medføre en længere afbrydelse i operationen. Derfor er UPS essentielt ved de sværeste operationer, siger Lars Peter Møller.

Flere af UPS- og generator-anlæggene på Sjællands Universitetshospital Køge er installeret og bliver serviceret af Coromatic, som er specialister i blandt andet nødstrømsanlæg. Coromatic er såkaldt channel partner til ABB, og har leveret UPS- og generator-anlæggene.

- De ældste af vores UPS-anlæg har kørt uden problemer i fem-seks år. I det daglige er der ikke arbejde forbundet med UPS-anlæggene, som overvåges fra hospitalets CTS, der også afgiver de nødvendige alarmer, hvis der sker noget uventet, så alt i alt føler vi os meget trygge med den nuværende UPS-løsning, siger Lars Peter Møller.

SAMLET EFFEKT
Generator: 1924 kVA
UPS: 410 kW

SøgKONTAKT OS