Digitalisering har topledelsens interesse

2017-12-12 - Alle taler om det. Men hvordan får virksomhedslederne grebet om den digitaliseringsbølge, der lige nu skyller ind over os? Og hvordan overføres potentialet med digitalisering direkte til bundlinjen? Det giver ABB Danmarks adm. dir. Claus Madsen og teknologi- og digitaliseringsdirektør Per Larsen gerne svar på.

ABB Danmark har indført customer care meetings, hvor virksomheder og organisationers øverste ledelse får rådgivning og indsigt i, hvordan de overfører mulighederne med digitalisering direkte til deres forretning.

ABB er langt med digitalisering. Hos kunderne står over 70 mio. produkter, som alle er eller kan tilsluttes nettet. Dette koblet med en dyb procesviden inden for de brancher, ABB betjener, giver et godt afsæt for at tale og rådgive om digitaliseringens muligheder. De mange digitale produkter og løsninger hører alle til ABB Ability, ABB’s samlede digitale platform.

- Vores systemer er åbne og taler sammen både med egne og konkurrenters produkter, hvilket er en nødvendighed for at forbinde komponenter, systemer og services med den intelligens, der kan skabe merværdi, siger Per Larsen.

Der er mange måder at tilgå digitalisering på. For nogle handler det om at optimere produktionen med udgangspunkt i et eksisterende anlæg. Her er tilgangen praktisk og tager udgangspunkt i de eksisterende løsninger og produkter samt øvrige produkter, der går ind under digitalisering, og som vil være en fordel at tilføje. Gevinsterne kan spænde fra reduktion af spild, øget oppetid til bedre planlægning, så vedligeholdelsesudgifterne holdes nede.

- Inden for de seneste år er teknologierne blevet billigere og har fået mere computerkraft, og derfor er omkostningerne ved digitalisering blevet betydeligt mindre, fortæller Claus Madsen.

- Vores fokus er ikke at skabe nye forretningsområder, men at optimere produktionsapparatet hos producenter og forsyningsselskaber. Altså, hvordan du hurtigst muligt kan producere det, du ønsker at producere, så prisbilligt som muligt. Uden produktionsstop og uden at under- eller overservicere, forklarer Per Larsen.

Hvis der derimod er tale om bygning af helt nye anlæg, giver digitalisering nogle helt andre muligheder, fordi der her er mulighed for at designe produktionen på baggrund af faktuelle tal således, at det er muligt at designe en produktion, hvor adfærd og systemer passer sammen. Og ikke, som det traditionelt er tilfældet, at adfærden skal tilpasses produktionens systemer.

Få rådgivning om digitalisering
ABB Danmark oplever en klar tendens til, at hvor virksomhederne for ti år siden flyttede produktionen til Kina, flytter de den i dag tilbage til Danmark igen. Både fordi den øgede digitalisering og automatisering har gjort det mere konkurrencedygtigt at producere i vores del af verden, men også fordi virksomhederne i Danmark er tættere på kunderne og markedets ønsker.

SøgKONTAKT OS