ABB Grupp investeerib 300 miljonit dollarit tootmise laiendamisse Hiinas

2014-04-03 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp investeerib järgmise viie aasta jooksul 300 miljonit dollarit uue arendus- ja tootmiskeskuse rajamiseks Hiinasse Xiameni linna. Uues keskuses hakatakse tootma kesk- ja kõrgepingeseadmeid ning madalpingetooteid. Koos ABB olemasolevate tehastega Xiamenis suurenevad uues keskuses nimega Torch Hi-Tech Industrial Park tootmisvõimsused oluliselt.
„See investeering näitab suurt usaldust ABB Grupi, Hiina ja Xiameni vahel,“ ütles ABB Grupi tegevjuht Ulrich Spiesshofer. „Jätkame koostööd oma Hiina klientidega ning tagame neile uusimad tehnoloogiad ja tooted, et suurendada energiatõhusust ja tootlikkust.“

„ABB on tegutsenud Hiinas juba pikka aega strateegia „Hiinas – Hiinale ja maailmale“ järgi. Oleme jätkuvalt valmis toetama oma klientide pürgimusi nii elektrienergiataristu kui kommunaalvõrgustiku uuendamisel arukate tehnoloogiate ja innovatsiooni abil,“ ütles ABB Põhja-Aasia ja Hiina piirkonna juht Chunyuan Gu. „Meie otsus investeerida arendustegevuse ja tootmise laiendamisse Xiamenis põhineb siinsel suurepärasel investeerimiskeskkonnal. See laienemine loob meile lisavõimalusi tootlikkuse tõstmiseks ja arendustegevuse mahu suurendamiseks kesk- ja kõrgepingeseadmete ning madalpingetoodete valdkonnas. Lisaks aitame kaasa kohaliku tööstuse väärtusahela arendamisse.“

Hiina ABB-s töötab 19 000 inimest. Suurem osa müügitulust tuleb tootmisvaldkonnast. Xiamen on ABB suurim tootmis- ja arenduskeskus Hiinas, kus töötab ligi 4000 inimest.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 150 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: tootmine (tuule- ja diiselgeneraatorid, sagedusmuundurid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad); müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingetooted, automaatikaprojektid, robotid) ning korrashoiuteenused tööstusklientidele. ABB on pälvinud neli korda (2007-2009, 2011) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

OtsiKONTAKT