Pääkirjoitus

Julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 2/2017.

Elämme parhaillaan neljännen teollisen vallankumouksen aikaa, jossa digitaalisuus ja robotiikka muuttavat vahvasti teollisuuden pelikenttää. Tulevaisuudessa teollinen tuotanto on ketterää, robotisoitua, digitaalista tietoa hyödyntävää ja joustavaa. Tuotantolinjat vaihtavat olemustaan markkinoiden signaalien mukaan ja 3D-tuotannon yleistyminen lisää joustoa entisestään. Voidaan puhua jopa täysin autonomisesta tehtaasta, joka ohjaa, korjaa ja kunnossapitää itse itseään tiedolla. Näin pohtii neljä asiantuntijaa tulevaisuuden tehtaan ja teollisen tuotannon luonnetta sivuilla 10¬13.

Tulevaisuuden visioissa yritysten ekosysteemi on globaali ja tuotanto älykästä ja hajautettua. Työyhteisö yhdistää koneet ja ihmiset, ja koneet inhimillistyvät. ABB:n YuMi®-robotilla on kaksi kättä, se näkee, aistii kosketuksen ja kykenee turvalliseen yhteistyöhön ihmisen kanssa. Tulevaisuudessa robotit inhimillistyvät entisestään. Ne ohjelmoidaan ajattelemaan inhimillisesti ja eettisesti. Resurssitehokkuus ja kestävän kehityksen mukainen teollinen tuotanto ovat tulevaisuudessa pikemminkin edellytyksiä kuin kilpailuetu tai hidaste.

Tulevaisuuden ratkaisut ovat monin paikoin nykypäivää. Digitaalista tietoa on kerätty jo pitkään niin yksittäisistä tuotteista kuin kokonaisista järjestelmistä kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suomen telakka- ja autoteollisuudenkin menestys pohjautuu juuri verkottumiseen ja ketteryyteen. Suomalainen startup-yritys Fimatec esitteli toukokuussa maailman ensimmäisen 3D-printterin, jolla kokonainen omakotitalo voidaan printata muutamassa tunnissa. ABB puolestaan lanseerasi alkuvuodesta Ability™-ohjelmistoalustan, joka verkottaa asiantuntijuutta ja osaamista sekä yli 180 tuotettamme yhteisen virtuaalisen sateenvarjon alle ja mahdollistaa täysin uudenlaisten ratkaisujen luomisen. Suomi on yksi ABB:n digiosaamisen keskittymistä.

Teknologian kehittyminen on teollistumisen alkuajoista lähtien ollut se tekijä, joka luo hyvinvointia, kiihdyttää talouskasvua ja tuo vaurautta. Suomi on perinteisesti ollut otollinen maaperä uusien ratkaisujen kehittämiselle. Tämä perustuu pitkälti osaamiseen, innovatiivisuuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Näitä meidän tulee vaalia myös jatkossa.

Pekka Tiitinen
Toimitusjohtaja, ABB Oy

Haku