Čistý zisk v 2. štvrťroku narástol

20. júla 2017 - “V 2. štvrťroku ABB pokračuje vo svojom raste na základe cielených iniciatív, ktoré sme dávnejšie rozbehli. Rast objednávok bol širokospektrálny a naprieč všetkými regiónmi,” uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer. “Naša digitálna ponuka pre priemysel v podobe ABB Ability sa začína vyplácať.”

“Prevádzková výkonnosť divízií Elektrické siete (Power Grids - PG) a Priemyselná automatizácia (Industrial Automation - IA) bola počas uplynulého štvrťroku solídna, naopak, divízie Produkty pre elektrifikáciu (Electrification Products - EP) a Robotika a pohony (Robotics and Motion - RM) nedokázali plne vykompenzovať nepriaznivé ceny komodít,” pokračoval Spiesshofer. “Napriek tomu dokázala divízia RM zaznamenať 2-ciferný percentuálny nárast objemu objednávok. Úspešné ukončenie akvizície firmy B&R a odovzdanie projektu veternej farmy Dolwin 2 v Severnom mori sú navyše príkladom úspešného napredovania v našej stratégii Next Level.”
Hospodárske výsledky skupiny ABB za 2. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 20172. štvrťrok 2016
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inakv USDv miestnej mene
Objednávky8 3498 316 0 %+ 3 %
Tržby8 4548 677- 3 %+ 1 %
Prevádzkový zisk EBITA1 0421 120- 7 %- 5 %
marža EBITA v %12,4%12,9%- 0.5 pt
Čistý zisk525406+ 29 %
Základný zisk na akciu ($)0,250,19+ 30 %
Cash flow z prevádzkových činností4671 082- 57 %

Krátkodobý výhľad

Makroekonomický a geopolitický vývoj signalizuje zmiešaný obraz: niektoré makroekonomické náznaky v USA ostávajú pozitívne a takisto sa očakáva pokračovanie rastu v Číne, avšak globálny trh vo všeobecnosti naďalej ovplyvňuje neistota a len slabý rast spôsobený napríklad Brexitom v Európe alebo geopolitickým napätím v rôznych častiach sveta. Hospodárenie spoločnosti bude zrejme aj naďalej ovplyvnené vývojom výmenných kurzov a cien ropy. Následkom tohto vývoja a pokračujúcej transformácii ABB bude rok 2017 zrejme tranzitným rokom.

Sumár výsledkov za 2. štvrťrok 2017
Objednávky

Celkový objem objednávok vzrástol o 3 % v porovnaní s 2. štvrťrokom vlani, keď výrazný nárast objednávok v divíziách RM a IA vyrovnal a dokonca prevýšil ich pokles v EP a PG. Veľké objednávky (nad 15 miliónov USD) vzrástli o 5 % a predstavovali 8-% podiel na celkových objednávkach, čo je v minuloročnom porovnaní rovnaký výsledok.

Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) stúpli o 3 %.

Objednávky z oblasti servisu a softvéru vzrástli o 8 % a na celkovom objeme objednávok predstavovali 20-% podiel oproti 19 % vlani.

Prehľad trhu

Európe v súčasnosti vládne pozitívny vývoj trhu v oblasti priemyslu, dopravy a infraštruktúry, kde sú naplánované niektoré veľké kapitálové investície. Celkový objem objednávok sa tu zlepšil medziročne o 6 %, kedy Veľká Británia, Fínsko, Turecko a Španielsko kompenzovali slabší trend v Nórsku a Francúzsku.

Región Ameriky takisto vykazoval pozitívny vývoj poháňaný predovšetkým dopytom po energeticky úsporných riešeniach pre priemyselný sektor a oblasť dopravy a infraštruktúry, pričom bolo cítiť zvýšený dopyt po automatizovaní vo všeobecnosti.

Ázia, Stredný východ a Afrika rástli vďaka zvýšenému dopytu po priemyselných riešeniach a energeticky efektívnych a automatizačných riešeniach v oblasti dopravy a infraštruktúry.

Energetické podniky vo všeobecnosti pokračovali v investíciách len uvážlivo, hoci globálne pokračuje trend zvyšovania dostupnosti elektriny na rozvíjajúcich sa trhoch, integrácie obnoviteľných zdrojov energie a modernizácie zastaraných zariadení. Sektor energetiky tiež investuje do automatizácie a riadenia pre zvýšenie stability elektrických sietí.

V priemyselnej oblasti sa stále darí investíciám do automobilového a potravinárskeho sektoru; naopak, dopyt mierne poklesol v spracovateľskom odvetví, predovšetkým v ropnom a plynárenskom.

Dopyt na poli dopravy a infraštruktúry vykazoval zmiešaný charakter: kým dopyt po riešeniach automatizovania v stavebníctve a energetickej efektivite v železničnej preprave ostával silný, námorný priemysel, s výnimkou výletných lodí, zaznamenal výrazný pokles v dôsledku slabšieho vývoja ropného a plynárenského sektoru. Najpozitívnejšou oblasťou sa v danom období javil priemysel nabíjania elektrických áut.

Tržby

Tržby vzrástli medziročne o 1 %. Rast na tomto poli zaznamenali divízie EP a RM. Celkové tržby zo servisu a softvérových riešení vykazovali stabilnú úroveň a predstavovali 17-% podiel na celkových tržbách, čo je rovnaká hodnota ako vlani.

Prevádzkový zisk EBITA

Prevádzkový zisk EBITA dosiahol v sledovanom období 1,042 miliardy USD, čo predstavuje 7-% pokles oproti vlaňajšku. Tento výsledok bol ovplyvnený zvýšením komoditných cien a „preplnenosťou“ niektorých obchodných segmentov, kde ponuka prevyšovala dopyt. Dosiahnutá čistá úspora tieto efekty nedokázala vykompenzovať.

Čistý zisk a zisk na akciu

Čistý zisk vzrástol v 2. štvrťroku 2017 z minuloročných 406 miliónov USD na 525 miliónov USD a základný zisk na akciu z 0,19 USD na 0,25 USD. Tento výsledok bol pozitívne ovplyvnený poklesom nákladov na reštrukturalizáciu.

Zmeny v predstavenstve

Od 1. apríla 2017 sa členom predstavenstva a zároveň finančným riaditeľom ABB stal Timo Ihamuotila, ktorý do ABB prišiel z Nokie. Ďalším členom sa od 1. júla 2017 stal Chunyuan Gu, riaditeľ ABB v Číne, ktorý sa zároveň stal aj riaditeľom ABB pre región Ázie, Stredného východu a Afriky (AMEA). Chunyuan preberá región AMEA od Franka Duggana, ktorý sa stal riaditeľom ABB pre región Európy po tom, ako v tejto pozícii nahradil Bernharda Juckera. Ten k 30. júnu odišiel do dôchodku.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 125-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcii. Skupina ABB zamestnáva 132 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

HľadajKONTAKT