ABB deltar i unikt forskningsprogam för energianvändning i smarta städer

2016-11-17 - I det världsunika forskningsprogrammet Smart Energy City, ett samarbete mellan ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och Fortum, flyttar 150 familjer in i smarta lägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Tekniken som används i lägenheterna gör det möjligt för de boende att styra sin energianvändning.
Programmet har delfinansierats av Energimyndigheten och forskningen ska ge svar på frågor om energianvändning. Målet är att utveckla smarta elnät för bättre utnyttjande av förnybara energikällor och att utveckla energismarta hem där de boende kan påverka sin energiförbrukning.– Det är med stor glädje som vi startar forskningsprogrammet. Tillsammans med personerna som bor i lägenheterna utvecklar och testar vi ny svensk miljöteknik samtidigt som vi får viktiga svar om deras energianvändning. Teknikutveckling och forskning som kommer vara en del av att bygga framtidens hållbara städer, säger Johan Ander, programchef.

Om forskningsprogrammet
Smart Energy City är ett forskningsprogram där en högskola, fem storföretag, en myndighet och 150 familjer forskar tillsammans i en klimatsmart del av Stockholm, Norra Djurgårdsstaden. Programmet pågår till Q2 2018.

Läs hela pressmeddelandet från Smart Energy City.