АББ на Световния икономически форум: лидери във времена на дигитална революция

2017-01-20 - Светът се променя с все по-бърза скорост. Какво означава това за работната сила?
Годишното събрание на Световния икономически форум (СИФ) е престижно събитие, което вече няколко десетилетия успешно привлича най-големите бизнес лидери, държавни глави и мисловни лидери в ски курорта Давос в Швейцария. АББ е стратегически партньор - както с изпълнителния си директор Улрих Шписхофер и председателя на Борда на директорите Петер Восер, наред с други старши ръководители, които споделят своя ценен опит през четирите дни на събитието, провеждащо се между 17 и 20 януари.

Тазгодишното събрание на СИФ е първото, което приветства китайски държавен глава и, с оглед на важната роля на АББ в Китай, в седмицата на СИФ предстои да видим среща между Улрих Шписхофер и китайския президент Xi Jinping, както и посещение от страна на китайска търговска делегация в обект на АББ в Швейцария.

Главният акцент в участието на АББ в СИФ 2017 е събитие, провеждащо се в сряда, 18 януари в Давос, със специалното участие на Улрих Шписхофер и Дейвид Аутор, преподавател по икономика в Масачузетския технологичен институт и авторитет по въпросите на влиянието на дигиталните технологии върху работните места. Темата на събитието е „лидерство и работа във времена на дигитална революция”. АББ вярва, че дигитализацията е полезна за човечеството, повишавайки производителността, смекчавайки ефекта от промените в климата и подобрявайки качеството на живот. Бързата скорост на промените може да доведе до загубата на някои работни места, но в същото време се създават нови, а други еволюират.

Дейвид Аутор пише в академични доклади, че след 200 години, през които технологиите заместват труда, все още са налице много работни места. Той изтъква, че настоящите страхове от масивно елиминиране на работни места не отчитат човешкия капацитет за безкрайни иновации и ненаситност. Например представянето на устройствата за теглене на пари в брой – или банкоматите през 1970-те години се е очаквало да доведе до елиминиране на „човешките” касиери. А всъщност техният брой се увеличил, тъй като автоматизацията и ИТ превърнали откриването на нови клонове в по-евтино начинание, и дали възможност на персонала да бъде пренасочен към по-разнообразни задачи. Въпреки това, макар автоматизацията и технологиите да създават богатство и възможности, той предупреждава, че институциите трябва да решават как богатството трябва да се разпределя в обществото.

АББ е световен лидер в областта на автоматизацията и роботите – два ключови двигателя на четвъртата индустриална революция. Те ще доведат до повече работни места, а не по-малко: държавите с най-голяма гъстота на индустриални роботи (като например Япония, Германия и Южна Кореа) също така имат и най-ниските нива на безработица. В Китай, където АББ наскоро продаде своя петдесетхиляден робот, автоматизацията е приветствана като начин да се предотврати огромен спад в работната сила през идните десетилетия.

Водейки с личен пример, АББ управлява проактивно вътрешната си организация, за да я направи „готова за бъдещето”. Обучението в дигитални технологии е специално разработено да съответства на нуждите на нашата работна сила, обхващаща няколко поколения хора; работните стажове се разширяват в областта на роботиката и автоматизацията, а стабилните ни взаимоотношения с университети се поддържат, гарантирайки, че привличаме най-добрите млади таланти днес.

Четвъртата индустриална революция предлага безпрецедентна възможност да подобрим света и да постигнем целта на ООН за заличаване на крайната бедност до 2030 г. За да направим това, ние трябва да продължим да вървим напред и по време на СИФ 2017 АББ демонстрира как реализираме отговорно и отзивчиво лидерство в лицето на настъпващите технологични сътресения.
SearchCONTACT US