ABB modernisoi sinkityslinjan taajuusmuuttajat SSAB:llä Hämeenlinnassa

2016-12-02 - ABB uudistaa teräsvalmistaja SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan sinkityslinja 3:n kaikki 151 taajuusmuuttajaa viiden vuoden kuluessa. Linjan ikääntyvät ACS600-taajuusmuuttajat modernisoidaan uusimpaan ACS880-taajuusmuuttajateknologiaan.


Sinkityslinja 3:n kaikki 151 ikääntyvää ACS600-taajuusmuuttajaa modernisoidaan viiden vuoden aikana niiden huollettavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Taajuusmuuttajat modernisoidaan ns. retrofit-ratkaisuna vaiheittain suunniteltujen huoltoseisokkien aikana. Työn tekeminen vaiheittain jakaa investointikustannukset usealle vuodelle.

Korkean jalostusarvon tilaustuotteita

Tuotanto sinkityslinjalla 3 jatkuu keskeytyksettä.
Linjalla valmistetaan kuumasinkittyä teräslevyä, joka on tärkeä raaka-aine rakennus- ja autoteollisuudelle. Toiminta on pitkälle erikoistunutta, ja tuotanto on käynnissä keskeytyksettä.

”Kyseisellä linjalla valmistetaan tuotteita, joita ei voida tehdä muilla SSAB:n tehtailla, Hämeenlinnan laitoksen sähkökunnossapito-osaston päällikkö Tero Saarenmaa kertoo." Jos tuotantolinjan jossain osassa ilmenee ongelmia, olivatpa kyseessä moottorit tai taajuusmuuttajat, koko prosessi keskeytyy ja valmistettavana olevat tuotteet menevät pilalle. Linjalla valmistetaan tilaustuotteita, joten tuotannon pitäminen käynnissä ilman seisokkeja on äärimmäisen tärkeää."


”Koska sinkityslinja 3:n prosessit ovat tärkeitä, on ratkaisevaa, että sen taajuusmuuttajat ovat ajan tasalla ja että niille on täysi tuki. Yleinen kustannustehokkuus ja lyhyemmät seisokkiajat olivat tekijöitä, joita pidimme tärkeinä modernisointiratkaisun valinnassa", SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan sähkökunnossapito-osaston päällikkö Tero Saarenmaa kertoo.


Huoli varaosista ja tuesta
Sujuvan tuotannon varmistamiseksi Saarenmaa on säännöllisesti yhteydessä ABB:hen ja keskustelee muun muassa taajuusmuuttajien kunnossapidosta, varaosista, hyötysuhteista ja elinkaarista. Jokin aika sitten ABB ilmoitti SSAB:lle, että yhtiön vanhat ACS600-taajuusmuuttajat ovat lähestymässä elinkaarensa loppua, minkä vuoksi varaosien ja teknisen tuen saatavuus olisivat vaikeutuneet. Tämän ratkaisemiseksi jotain oli tehtävä.

Eri vaihtoehtoja tutkittuaan SSAB valitsi ABB:n retrofit-ratkaisun, jossa kaikki ACS600-taajuusmuuttajat modernisoidaan vähitellen ACS880-teknologiaan ja palautetaan näin elinkaaren aktiiviseen vaiheeseen. Retrofit-ratkaisun avulla asennetut taajuusmuuttajat voidaan modernisoida nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti, mikä parantaa tuotantolaitoksen ja prosessien tehokkuutta. Tyypillisessä retrofit-ratkaisussa olemassa olevat kaapelit, moottorit ja kaapit pysyvät käytössä, kun sisällä oleva taajuusmuuttaja tai käyttöjärjestelmä vaihdetaan.


Taajuusmuuttajat päivitetään asteittain uusimpaan ACS880-teknologiaan, millä varmistetaan täysi tekninen tuki.


Räätälöity ratkaisu asiakkaan tarpeisiin
"Mahdollisuus räätälöidä ratkaisu erityisesti SSAB:n tarpeisiin oli tärkeä", myyntipäällikkö Matti Aaltonen ABB:ltä kertoo. "Onnistuneessa pilottihankkeessa osoitimme vähitellen tapahtuvan retrofit-ratkaisun toimivuuden, minkä jälkeen SSAB oli valmis tilaamaan koko linjan modernisoinnin. Koska vakioratkaisu ei täysin täyttänyt SSAB:n vaatimuksia, valittu ratkaisu on räätälöity SSAB:n erityistarpeiden mukaiseksi. Toimituksen optimoimiseksi uusien laitteiden mitoitus tarkastettiin prosessin vaatimusten mukaiseksi, jolloin laitteiden eri kokoluokkien määrä saatiin minimoitua. Taajuusmuuttajien ohjaus toteutetaan nykyisellä AC80-ohjausjärjestelmällä, jonka ohjelmistoon tehdään tarvittavat muutokset. Projekti sisältää laitteiden lisäksi suunnittelun, dokumentoinnin, asennukset ja räätälöidyn käyttöönoton.


Koska vakioratkaisu ei täysin täyttänyt asiakkaan vaatimuksia, on valittu ratkaisu räätälöity erityistarpeiden mukaiseksi.

Kustannustehokkuus ja lyhyempi seisokkiaika vakuuttivat
"Vaiheittain toteutettava modernisointi retrofit-ratkaisulla oli meille hyvä ratkaisu", Saarenmaa kertoo. "Sen avulla voimme tehdä määräaikaishuoltoja tehokkaasti alkuperäisillä varaosilla, samalla kun saamme täyden tuen ja palvelun taajuusmuuttajille. Tällä tavalla voimme myös hyödyntää vanhoja tuotteita vanhempien ACS600-taajuusmuuttajien varaosina, kunnes koko modernisointi on valmis. Kustannustehokkuus ja lyhyempi seisokkiaika olivat keskeiset tekijät, joiden vuoksi valitsimme retrofit-ratkaisun."


Etuja asiakkaalle
  • Ajan tasalla oleva taajuusmuuttajateknologia – taajuusmuuttajat päivitetään uudempaan tekniikkaan ja täysi tuki varmistetaan.
  • Ei tuotantohävikkiä – retrofit-modernisointi suoritetaan SSAB:n omien vuotuisten huoltoseisokkien mukaisesti.
  • Asennus vähitellen – projekti suunnitellaan niin, että työ voidaan tehdä tehokkaasti ja käytöstä poistettuja taajuusmuuttajia voidaan käyttää jäljellä olevien vanhojen taajuusmuuttajien varaosina, kunnes projekti on päättynyt. Lisäksi kustannukset voidaan jakaa usealle vuodelle.

SSAB lyhyesti
SSAB on erikoisterästuotteisiin keskittynyt globaali teräsvalmistaja. SSAB:n Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen teräksen tuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia. Yhtiö on pitkälle kehitettyjen lujien terästen sekä karkaistujen ja päästettyjenterästen, nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisen ratkaisujen johtava tuottaja.

SSAB on erikoisterästuotteisiin keskittynyt globaali teräsvalmistaja. Yhtiö on pitkälle kehitettyjen lujien terästen sekä karkaistujen ja päästettyjen terästen johtava tuottaja. SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan sinkityslinja 3 tuottaa raaka-ainetta rakennus- ja autoteollisuudelle. Linjalla valmistetaan tuotteita, joita ei voida tuottaa muilla SSAB: n tehtailla.

HakuYHTEYDENOTTO