Nytt nivå for verdiskaping

2016-10-04 - ABB-gruppen lanserte i dag trinn 3 i sin Next Level-strategi.

 • Etablere fire fokuserte, markedsledende divisjoner med entreprenørånd:
  - Electrification Products
  - Robotics and Motion
  - Industrial Automation
  - Power Grids
 • Fortsatt omstrukturering av Power Grids under ABBs ledelse:
  - "Power Up"-program rettet mot vekst, lavere risiko og økte inntekter
  - En modell for EPC-virksomhet med lavere risiko
       - Samarbeid med Fluor på transformatorstasjoner
       - Samarbeid med Aibel på offshore vind
  - Salg av kabelvirksomhet forventet gjennomført i Q1 2017
  - Høyere mål for marginkorridor, 200 basispoeng til 10-14 %, fra 2018
 • Realisere hele potensialet som leder innen digital utvikling
  - "ABB Ability": fullt integrert digitalt tilbud på tvers av kundesegmenter; befester ABBs ledelse i den fjerde industrielle revolusjon
  - Omfattende samarbeid med Microsoft for å utvikle neste generasjons digitale løsninger
  - IoT pionér Guido Jouret tiltrådte som Chief Digital Officer 1. oktober
 • Styrke det globale varemerket ABB
  - Konsolidering av mer enn 1000 varemerkenavn under ABBs hovedbrand
  - En forutsetning for full utnyttelse av verdiene i det digitale tilbudet
  - Videreføre ABBs lange tradisjoner for banebrytende teknologi inn i fremtiden
 • Målet for programmet White-collar productivity øker med 30 % til $1,3 milliarder, tidsperspektiv og kostnader er uendret
 • Alle andre finansielle mål bekreftes
 • Den andre runden av programmet for tilbakekjøp av aksjer på $3 milliarder er planlagt for 2017 til 2019, prioriteringer for kapitalfordeling er uendret
ABB lanserte i dag trinn 3 i sin Next Level-strategi, som skal bidra til økt verdi for kunder og aksjonærer. De viktigste elementene er: å forme ABBs divisjoner til fire markedsledende enheter med entreprenørånd og fortsette omstillingsarbeidet i divisjon Power Grids under ABBs eierskap, realisere ABBs fulle digitale potensial, øke momentumet når det gjelder operational excellence og styrke ABBs varemerke.

- De siste to årene har ABB blitt raskere, enklere og mer effektivt. Vi har kontinuerlig forbedret marginene og styrket kontantstrømmen. I trinn 3 av vår Next Level-strategi skal vi bygge videre på vår vellykkede omstilling og styrke vår posisjon som en banebrytende teknologileder og et globalt digitalt selskap. Med våre fire forenklede, markedsledende divisjoner med entreprenørånd, kombinert med "ABB Ability", fokuserer vi på kundenes behov innen energi og den fjerde industrielle revolusjon på en mer fokusert og smidig måte, sier ABBs konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

- Den vellykkede gjennomføringen av vår Next Level-strategi har hittil ført til betydelig forbedret operasjonell og finansiell utvikling og et mer eksternt fokusert, enklere ABB. Hele styret har arbeidet sammen med ledelsen og eksterne rådgivere på alle deler av trinn 3, som skal skape mer verdi for kunder og aksjonærer, samtidig som ABBs suksess skal sikres på lang sikt. Den pågående omstillingen av divisjon Power Grids under ABBs ledelse er den beste løsningen av alle nøye vurderte muligheter for aksjonærene våre. Vi støtter ledelsen og handlingsplanen som blir presentert i dag, fullt ut, sier ABBs styreformann Peter Voser.

Hele pressemeldingen, inkludert vedlegg, er tilgjengelig på www.abb.com/news.

For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Saswato Das, Antonio Ligi, Domenico Tuncellito,
Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 6568

media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich
Switzerland


Søk