ABB ja HPE tuovat älyä teollisuuslaitoksiin

2017-12-13 - ABB ja Hewlett Packard Enterprise (HPE) ovat julkistaneet maailmanlaajuisen strategisen kumppanuuden, joka yhdistää ABB:n alan johtavan ABB Ability™ -digitaalisen valikoiman HPE:n innovatiivisiin IT-hybridiratkaisuihin. Kumppanuus tuottaa asiakkaille ratkaisuja, jotka edistävät teollisen datan hyödyntämistä liiketoiminnan tehokkuuden ja joustavuuden parantamiseksi sekä kilpailuedun luomiseksi.

Asiakkaat hyötyvät ABB:n tuotantoteknologiaosaamisesta (OT, operations technologies) ja HPE:n informaatioteknologiaosaamisesta (IT, information technologies). ABB ja HPE toimittavat yhdessä teollisia ratkaisuja, joissa OT ja IT yhdistyvät teollisen datan jalostamiseksi tiedoksi ja automaattiseksi toiminnaksi. Ratkaisuissa yleisesti käytetyt pilvialustat, kuten Microsoft Azure, toimivat yhdessä yritysten omissa palvelinkeskuksissa ja verkon reunalla käytettyjen IT-järjestelmien kanssa. Oikeanlainen IT-alustojen yhdistelmä nopeuttaa tietojen käsittelyä teollisuuslaitoksissa ja mahdollistaa samalla teollisten prosessien tehokkaan hallinnan kaikkialla.

”Strateginen kumppanuutemme tarkoittaa seuraavalle tasolle siirtymistä teollisuuden digitaalisessa muutoksessa. Tuomme yhdessä pilvilaskennan älyn paikallisiin ratkaisuihin teollisuuslaitoksissa ja palvelinkeskuksissa lisätäksemme toimintavarmuutta, nopeutta ja tehokkuutta”, ABB:n pääjohtaja Ulrich Spiesshofer sanoo. ”ABB ja HPE toimittavat ratkaisuja, jotka kattavat yritysten kaikki nykyiset tietotekniset tarpeet pilven reunalta yrityksen ytimeen.”

ABB on toimittanut noin 70 miljoonaa verkkoon yhdistettyä laitetta, 70 000 digitaalista ohjausjärjestelmää ja 6 000 yritysohjelmistoratkaisua ja on johtava teollisuuden toimittaja. ABB:llä on neljän vuosikymmenen kokemus digitaalisten ratkaisujen toimittamisesta asiakkaille. HPE on puolestaan maailmanlaajuinen johtaja IT-ympäristöjen optimoimisessa turvallisilla ohjelmistomääritetyillä teknologioilla, jotka integroituvat saumattomasti perinteisten IT-järjestelmien, useiden julkisten ja yksityisten pilvien ja älykkäiden reunojen kanssa ja auttavat saavuttamaan tärkeät liiketoimintatavoitteet.

”Nyt julkistettu maailman kahden alallaan johtavan toimijan yhteistyö on laajuudeltaan ja syvyydeltään ennenkuulumaton ja raivaa tietä teollisen esineiden Internetin (Industrial Internet of Things) kehitykselle”, HPE:n pääjohtaja Meg Whitman sanoo. ”Luomme yhdessä ABB:n kanssa digitaalisen teollisen tulevaisuuden. Varustamme koneet yhteentoimivuuden mahdollistavalla älyllä, joka auttaa teollisuuslaitoksia mukautumaan joustavasti jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin ja mahdollistaa sen, että kansainväliset toimitusketjut voivat reagoida välittömästi tapahtumiin. Kumppanuus luo kiehtovia liiketoimintamahdollisuuksia yhteisille asiakkaillemme.”

Jotta kokemus on aidosti kokonaisvaltainen asiakkaille, ABB:n ja HPE:n kumppanuus tarkoittaa yhdessä innovointia, yhteistä kehitystyötä ja markkinoillevientiä sekä yhdessä tuotettuja palveluja.

IDC-tutkimusyritys arvioi, että esineiden Internet (IoT) kasvaa vuonna 2021 maailmanlaajuisesti 1,400 miljardiin dollariin vuonna 2017 arvioidusta 800 miljardista dollarista. Suurimmat investoinnit tehdään valmistavan teollisuuden, liikenteen ja energia-alan kaltaisilla aloilla1. Esineiden Internetin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi yritykset investoivat uusiin ratkaisuihin, jotka digitalisoivat niiden teolliset laitteistot ja integroivat ne yritysten laajempiin IT-ympäristöihin. Yhdistämällä resurssinsa ABB ja HPE luovat muutoksen nopeuttamiseen tarvittavat edellytykset.

Laskennallinen äly siellä missä sitä tarvitaan
Kun tietoa käsitellään ja analysoidaan lähellä teollisen datan lähteenä olevia laitteistoja, voidaan välttyä etäjärjestelmissä tavallisesti esiintyviltä hitaus-, turvallisuus- ja luotettavuusongelmilta. ABB ja HPE kehittävät, markkinoivat ja huoltavat yhdessä digitaalisia teollisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita

  • jalostamaan teollisista tiedoista perusteltua tietämystä ja automaattisia toimia – ABB AbilityTM -sovellusten suorittaminen yritystason IT-järjestelmissä lähellä teollista laitteistoa nopeuttaa valtavan tietomäärän käsittelemistä; ja
  • hallitsemaan ja ohjaamaan teollisia prosesseja koko toimitusketjussa – IT-hybridijärjestelmät luovat saumattoman kokemuksen reunalta pilveen ja ytimeen ja varmistavat kriittisten tietojen käytettävyyden eri sijaintipaikoissa.

Kumppanuus mahdollistaa ABB Ability™ -ratkaisujen käytön HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack -hybridialustalla. Asiakkaat voivat siten käyttää sovelluksia valitsemassaan sijaintipaikassa – HPE-infrastruktuurissa teollisuuslaitoksissa ja palvelinkeskuksissa tai julkisessa Microsoft Azure -pilvessä – suorituskyvyn, turvallisuuden tai laitosten välisen yhteentoimivuuden asettamien erityisvaatimusten vaatimalla tavalla.

ABB ja HPE toimittavat lisäksi yhteisiä ratkaisuja palvelinkeskuksiin. Esimerkkejä:
  • Palvelinkeskuksen automaatio – palvelinkeskuksen virranjakelu, jäähdytys ja talotekniikka mukautuvat automaattisesti muutoksiin tai tapahtumiin IT-järjestelmässä. ABB ja HPE integroivat palvelinkeskuksiin ABB AbilityTM Data Center Automation -ratkaisun, joka ohjaa, valvoo ja optimoi palvelinkeskusten kriittisen infrastruktuurin yhdessä HPE:n IT-infrastruktuurin automaatio-ohjelmisto OneView’n kanssa.
  • Turvallisen reunalaskennan palvelinkeskus – suunniteltu käyttöön vaativissa teollisissa ympäristöissä, tuo yritystason IT-kapasiteetin lähemmäksi tiedonkeruupisteitä ja tuotantolaitteiden ohjausta. ABB, HPE ja Rittal, maailman suurin IT-kehikoiden valmistaja, ovat kehittäneet ratkaisun yhdessä. Tuotteistettu kokonaisuus tarjoaa valmiin palvelinkeskusratkaisun reaaliaikaiseen tuotantotietojen käsittelyyn ja ohjaukseen.

Kumppanuus julkistettiin HPE Discover -konferenssissa Madridissa, jossa molemmat yhtiöt esittelivät ensimmäiset yhdessä kehittämänsä ratkaisut ja prototyypit.

1IDC:n maailmanlaajuinen puolivuosittain julkaistava rahankäyttöä esineiden Internetiin käsittelevä opas, katso https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42799917

HakuYHTEYDENOTTO