Niezawodne zasilanie dla laboratorium aerodynamiki

2013-11-04 - ABB zasili Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych – strategiczną inwestycję w obszarze prac rozwojowych w przemyśle lotniczym. Będzie to największe i najnowocześniejsze tego typu laboratorium na świecie. W ramach zamówienia ABB dostarczy stację elektroenergetyczną w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę modułową.
Wizualizacja laboratorium. Żródło: www.poloniaaero.pl
W laboratorium będzie można m.in. projektować i testować turbiny montowane w silnikach samolotów nowej generacji, optymalizowane pod kątem profilu, masy, emisji zanieczyszczeń, czy hałasu. Symulacje mają odbywać się w warunkach podobnych do tych, jakie występują w czasie lotu – szybkość przepływu powietrza wpychanego w turbinę będzie wynosić nawet 80 kg na sekundę. Laboratorium ma pełnić funkcję bazy infrastrukturalnej, jak również ośrodka szkoleniowego. Inicjatorami jego budowy było konsorcjum naukowo-przemysłowe „Polonia Aero”, w skład którego weszła Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 oraz firma Avio Aero.

Z powodu znaczenia obiektu oraz faktu, że będzie on zasilany z jednej linii energetycznej, inwestorowi zależało na rozwiązaniu, które zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. ABB zaproponowała budowę napowietrznej stacji elektroenergetycznej 110 kV w oparciu o transformator mocy 50 MVA oraz najnowocześniejszą aparaturę modułową PASS. Systemowe rozwiązanie, wykorzystujące izolację gazową SF6, ułatwi możliwą modernizację lub rozbudowę stacji w przyszłości.

ABB zaprojektuje i wybuduje również budynek kontenerowy, w którym zainstaluje obwody wtórne dla stacji – szafy zabezpieczeń, układ potrzeb własnych i urządzenia łączności. Wartość całego zamówienia to około 3 mln USD brutto.

Termin realizacji projektu ABB to 31 marca 2014 roku. Laboratorium ma zostać oddane do użytku z końcem przyszłego roku.

SzukajSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI