ABB fullfører endring av forretningsmodellen for EPC

2017-12-20 - Endringer på tvers av tre divisjoner for å flytte tyngdepunktet mot styrket konkurranseevne, segmenter med høyere vekst og lavere risiko i tråd med Next Level-strategien.
  • Power Grids: joint venture-avtalen for infrastrukturprosjekt for elektriske transformatorstasjoner med SNC-Lavalin er signert og forventes sluttført i 2018
  • Industrial Automation: EPC-aktiviteter innen olje og gass flyttes til en joint venture sammen med Arkad; transaksjonen forventes sluttført 31. desember 2017
  • Robotics and Motion: nøkkelferdig virksomhet for opprustning av tog avvikles
  • Operasjonell EBITA for fjerde kvartal 2017 forventes å bli påvirket med ca 150 millioner dollar.Ytterligere 75 millioner dollar i ikke-operative kostnader før skatt vil påvirke nettoinntektene tilsvarende.
  • Ledelsen fortsetter og alle pågående prosjekter løper som planlagt.
ABB kunngjorde i dag tiltak på tvers av tre divisjoner for å fullføre endringene i forretningsmodellen for engineering, innkjøp og konstruksjon (EPC) i og med at overgangsåret 2017 avsluttes. Disse beslutningene er helt i tråd med ABBs strategi for å flytte tyngdepunktet mot styrket konkurranseevne, segmenter med høyere vekst og lavere risiko.

I divisjon Power Grids har ABB signert en avtale om å danne et joint venture med SNC-Lavalin for EPC-prosjekter for elektriske transformatorstasjoner; SNC-Lavalin vil ha majoritet og en kontrollerende andel. Den nye enheten vil dra fordel av ABBs lederskap innen kraftteknologi og SNC-Lavalins prosjektkompetanse for å fange opp muligheter for lønnsom vekst. Disse tiltakene kompletterer det pågående programmet "Power Up". Som en del av dette programmet har ABB begynt å flytte fokus mot løsninger og servicebaserte tilbud til kundene.

I divisjon Industrial Automation har ABB tidligere kunngjort et EPC-joint venture innen olje og gass med Arkad Engineering and Construction Ltd., en fullt integrert EPC-leverandør i energisektoren, som er basert i Saudi-Arabia. Transaksjonen forventes sluttført innen 31. desember 2017.

ABBs nåværende EPC-virksomhet innen olje og gass vil bli overført til det nye JV-selskapet, der Arkad vil ha majoritet og en kontrollerende andel. Det nye JV-selskapet, Arkad-ABB S.p.A., vil tilby hele spekteret av integrerte EPC-tjenester for olje- og gassanlegg. Virksomheten vil bygge på mer enn 50 års erfaring innen olje og gass EPC og vellykket levering av mer enn 300 prosjekter globalt.

I divisjon Robotics and Motion har ABB besluttet å avvikle sin nøkkelferdige virksomhet for opprustning av tog, etter at man har sluttført pågående kontraktsforpliktelser. Robotics and Motion vil fortsette i sin sterke rolle som innovasjonspartner for jernbaneindustrien.

- Vi tar avgjørende skritt for å fullføre endringene av forretningsmodellen for EPC når vi nå avslutter vårt overgangsår. Disse tiltakene er i tråd med vår strategi for å flytte tyngdepunktet mot styrket konkurranseevne, segmenter med høyere vekst og lavere risiko. Vi bokfører de relaterte kostnadene i fjerde kvartal 2017 og rapporterer divisjonene fra 2018 med unntak av de resterende aktivitetene, sier ABBs CFO Timo Ihamuotila.

Operasjonell EBITA for fjerde kvartal 2017 for Power Grids og Robotics and Motion forventes å bli påvirket med ca. 75 millioner dollar hver. Overføringen av den nøkkelferdige EPC-virksomheten innen olje og gass til JV med Arkad forventes å resultere i en ikke-operativ kostnad før skatt på ca. 75 millioner dollar, som vil påvirke nettoinntektene tilsvarende.

ABB vil rapportere disse virksomhetene som ikke-kjernevirksomhet innen Corporate & Other. Denne enheten forventes å beholde og gjennomføre deler av den eksisterende ordrebeholdningen frem til overgangen av disse virksomhetene er fullført. Den nye enheten vil rapportere til ABBs CFO Timo Ihamuotila fra 1. januar 2018. Proformadata for konsernet og divisjonene for 2016 og 2017 til dags dato bortsett fra overførte aktivitetene vil bli gjort tilgjengelig 21. desember 2017 på vår hjemmeside www.abb.com/investorrelations

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no
For mer informasjon kontakt:
Media Relations:
Saswato Das, Head of External Communications
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations:
Jessica Mitchell, Head of Investor Relations
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.comSøkKONTAKT OSS