ABB støtter Asker Museum

2015-02-20 - ABB bidrar med en halv million kroner til utvikling av Asker Museum.

ABB og Asker Museum har inngått en avtale som innebærer at selskapet støtter museet med 500 000 kroner i 2015, midler som øremerkes bygging av en vognhall og et undervisningsbygg på området.

- I ABB er vi stolte over å kunne bidra med en pengegave til driften av en så viktig institusjon som Asker Museum. Fra sentralt hold støtter vi normalt nasjonale formål, men med hovedkontor i Asker er det ekstra hyggelig å gi et bidrag til vårt lokalmiljø, samtidig som vi vet museet ivaretar og formidler en viktig del av norsk historie, sier informasjonsdirektør Helene Günther Merg.

Asker Museum ligger på Hvalstad i Asker kommune, midt mellom Asker sentrum og ABBs hovedkontor på Billingstad. Museet er en del av Akershusmuseet og driver aktivt med skiftende utstillinger, program for skoleklasser og andre arrangementer for totalt 30 000 besøkende årlig.

- Vi er en global virksomhet, men har dype røtter i Asker. For oss blir engasjementet i
Asker Museum en mulighet til å styrke båndene til lokalsamfunnet hvor vi har hatt virksomhet i mer enn 40 år og hvor mange av våre ansatte bor, sier Günther Merg.

Museet er grunnlagt av Tilla og Otto Valstad i det som i dag kalles Kunstnerdalen. Under museet ligger også Hulda og Arne Garborgs hjem, Labråten. Museet har også virksomhet utenfor den 30 mål store tomta på Hvalstad, blant annet et skolemuseum på Jansløkka, et høvleri og sag på Sem og et strandsitterhus på Konglungen.

- Uten bidrag fra frivillige og sponsormidler fra næringslivet ville vi ikke klart å opprettholde den utviklingen Asker Museum har stått for de senere årene. Vi er veldig takknemlige for bidraget fra ABB, som gjør oss i stand til å igangsette arbeidet med ny vognhall umiddelbart, sier bestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch ved Asker Museum.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en omsetning på 10,8 milliarder kroner i 2013. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i ca. 100 land.SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Helene Gunther Merg
  • Informasjonsdirektør
    Tlf. 22 87 46 30
    Mobil 90 77 00 78