ABB ansluter sig till FN:s initiativ för hållbara energilösningar

2014-09-23 - ABB ska bidra med kunskap om energieffektiv teknik till FN:s initiativ Sustainable Energy for All

ABB meddelade idag vid FN:s klimatmöte i New York att företaget ansluter sig till FN:s initiativ Sustainable Energy for All (SE4ALL). ABB ska tillhandahålla expertis inom energieffektiva motorer och transformatorer för att hjälpa regeringar att utforma politik som ökar takten i energibesparingarna.

”ABB är glada att vara en del av FN:s initiativ och kunna bidra till att frigöra ekonomisk tillväxt från energianvändning och utsläpp”, sa Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”En mängd kostnads- och energibesparande teknik finns tillgänglig på marknaden redan idag. Den största insatsen som regeringar och näringsliv kan göra för att på kort sikt motverka klimatförändringar är att främja användning av befintlig, testad och ofta billig teknik som använder energi mer effektivt.”

Elmotorer står för runt 28 procent av den globala elförbrukningen. Många motorer är större än nödvändigt och de flesta går på fulla varvtal, också när det inte behövs. Energibesparingarna blir stora när dessa ersätts av effektiva motorer tillsammans med frekvensomriktare som anpassar motorns varvtal till det aktuella behovet, eftersom den energi som motorn använder under sin livstid kostar 100 gånger mer än vad motorn kostar i inköp. Att investera i en högeffektiv motor jämfört med en standardmotor ger ofta en avkastningsgrad på mer än 100 procent.

Transformatorer, i sin tur, står idag för runt 3 procent av den globala elförbrukningen samtidigt som antalet väntas tredubblas på tillväxtmarknaderna fram till 2030. Eftersom de mest effektiva transformatorerna drar 80 procent mindre elektricitet än de minst effektiva är möjligheterna till energibesparingar mycket stora.

I en första fas ska ABB dela med sig av företagets kunnande inom energieffektiva motorer och transformatorer, inklusive erfarenheter av nuvarande policy, regelverk och standarder på området, och ge råd om tänkbara tillämpningar av dagens bästa teknik.

ABB är en av världens största tillverkare av transformatorer, elmotorer och frekvensomriktare. ABB:s installerade bas av frekvensomriktare sparade mer än 310 terrawattimmar (TWh) el under 2013, motsvarande den årliga elkonsumtionen för runt 32 miljoner amerikanska hushåll.

FN bedömer att den globala omställningen till energieffektiva apparater och teknisk utrustning kan minska elförbrukningen med runt 1 500 TWh till år 2030, motsvarande 8 procent av dagens globala elkonsumtion.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier samt inom transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Group Media Relations:
Thomas Schmidt; Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på TwitterFölj oss på FacebookSe våra bilder på InstagramPrenumerera på vår kanal på YouTube