АББ и Айбел стават стратегически партньори в сферата на отдалечените от брега вятърни паркове

2016-10-04 - 2016-10-04 - Цюрих, Швейцария, 4 Октомври, 2016
  • Айбел ще заеме водеща роля в инженеринга, доставката и строителството на отдалечените от брега вятърни паркове
  • АББ ще се съсредоточи върху доставянето на високоволтови технологии

Днес АББ и Айбъл обявяват дългосрочно стратегическо партньорство за създаване на най-съвременни интегрирани решения в сферата на отдалечените от брега вятърни паркове. АББ ще се съсредоточи върху своята доказана технология за постоянно токова система високо напрежение (HVDC), докато Айбел ще заеме водеща роля в инженеринга, доставката, монтажа, строителството и въвеждането в експлоатация на парковете. Партньорството ще обедини две ключови компетенции за предоставяне на най-добрите решения за своите клиенти. Партньорите ще си сътрудничат в проектиране, инженеринг и оптимизиране на вятърните паркове.

„Горди сме да си сътрудничим с Айбел и да посрещнем възможностите на продължаващата Енергийна революция и свързаните с нея инвестиции в енергийните мрежи. Заедно, ние възнамеряване да развием своя бизнес като се допълваме и предоставяме на клиентите си уникални услуги за вятърните паркове“, каза Изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. Стратегически партньорства като това са основен стълб на нашата стратегия „Следващо ниво“ и ще допринесат за растеж с по-малък риск.“

Преобразуването на енергията, произведена от вятърни паркове към националните електропреносни мрежи изисква сложни инженерингови решения. Ключова част е превръщането от променлив към постоянен ток с ниска загуба при преноса. Системата HVDC включва сложна технология, за да осигури оптимална интеграция на периодични възобновяеми източници на енергия и контрол на силови потоци.

"Ние сме много доволни от подписаното споразумение за сътрудничество с АББ. И двете компании - АББ и Айбел имат доказан опит за осигуряване на водещи решения в съответните области на компетентност. Работили сме успешно преди и аз съм убеден, че заедно ще бъдем още по-силни“, каза Жан Скогет, Президент и Изпълнителен директор на Айбел.

HVDC остава предпочитаната технология за предаване на големи количества енергия на дълги разстояния по ефективен и надежден начин и е идеална за свързването на отдалечени възобновяеми енергийни източници, каквито например са отдалечените от брега вятърни паркове. АББ въвежда технологията преди повече от 60 години и я доразвива през годините. Компанията е лидер на пазара в HVDC, с инсталирана мощност от повече от 120,000 мегавата - около половината от световната инсталираната база. Това означава 18 от 24 VSC HVDC проекти, възложени по целия свят.

"Проектите за пренос на вятърната енергия са сложни по своята същност, изискващи технологии на новото време и АББ има значителен опит в тази сфера. Партньорството с Айбел ще допринесе за сливане на двете специализирани компетенции и подобряване на цялостните решения за клиентите ни“ каза Клаудио Факчин, Президент Дизивия Енергийни Мрежи. „Това засилва фокуса на нашата стратегия „Следващо ниво“ върху основните ни технологични предимства като HVDC и изграждане на нови бизнес модели“.

За АББ

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен световен лидер в продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. През последните повече от четири десетилетия, АББ създава бъдещето на промишлената дигитализация. С повече от 70 милиона устройства свързани в мрежа от над 70 000 инсталирани системи за управление във всички сегменти на нашите клиенти, АББ е лидер в Енергийната и Четвъртата Индустриална Революции. С наследство от над 130 години, АББ оперира в повече от 100 държави с около 135 000 служители.

За Айбел

Компанията Aibel AS предоставя решения в сферата на инженеринга, строителството, модернизация и поддръжка в сферата на възобновяемите енергийни източници, газ и петрол. За Айбел AS работят около 5 000 души. Фирмата разполага с две строителни площадки: една в Хаугесун Норвегия и в Тайланд. Дворът на Хаугесун е създаден преди повече от 100 години и днес е един от най-големите в Норвегия.

Повече информация

Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително и тези в разделите на тази публикация, озаглавена "Ускоряване на инерция в оперативно съвършенство", "ABB Следващо ниво 2015-2020 г., "Оперативна EBITA% - 2015-2020 обособени цели" и "разпределение на капитала". Тези твърдения се базират на текущите очаквания, оценки и прогнози за факторите, които могат да повлияят върху бъдещето ни представяне, включително глобалните икономически условия, икономическите условия на регионите и отраслите, които са основни пазари за АББ. Тези очаквания, оценки и прогнози обикновено са идентифицират чрез изявления, съдържащи думи като "очаква", "вярва", "оценява", "цели", "планира", "вероятно е", "възнамерява" или други подобни изрази. Въпреки това, има много рискове и несигурности, много от които са извън нашия контрол, които могат да причинят различия между действителните резултати и прогнозната информация, предоставена в това съобщение за пресата, както и такива които биха могли да повлияят на способността ни да се постигнем една или всички поставени цели.

SearchCONTACT US