”Forskningen är en överlevnadsfråga för ABB”

2014-09-12 - Mikael Dahlgren är ny forskningschef för ABB i Sverige. Ett riktigt drömjobb, enligt honom själv. Men det är också ett jobb med många utmaningar för att säkra ABB:s produkter i framtiden.

Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB."Forskningschef är ett av de bästa jobben man kan ha inom ABB om man älskar teknologi och människor", säger Mikael Dahlgren.


Det märks att han trivs på jobbet. Mikael Dahlgren är ny forskningschef för Corporate Research för ABB i Sverige, och det lyser om honom när han berättar om verksamheten. Han visar oss stolt runt i de olika laboratorierna på Tegnér-området i Västerås.
”Vår stora styrka i Sverige är att vi är så unika med labbresurser. Vi täcker in hela området för ABB, från materiallabb till högspänning, högeffekt och kraftelektronik inom kraftområdet och från mjukvara, kommunikationsteknik och mekatronik till ’user experience’ inom automation”, berättar Mikael Dahlgren.

Jobbar nära kunderna
Centret i Sverige är det största av ABB:s sju forskningscenter och har cirka 250 anställda. Som forskningschef är det Mikael Dahlgrens uppgift att säkerställa att ABB har framtida teknologi och att företaget kan fortsätta att vara framgångsrikt i ett långsiktigt perspektiv.
”För att kunna göra det så krävs det att vi förstår marknaden och våra kunder. Därför måste vi jobba nära våra kunder för att bättre förstå vilka teknologier som de behöver, och därför sker också all forskning i nära samarbete med ABB:s affärsenheter”, säger Mikael Dahlgren.

Arbetet styrs av ett antal globala, strategiska teknologiplaner som man hjälper till att ta fram tillsammans med övriga ABB.
”I grunden så är det de stora trenderna som styr, och där gäller det att se både vad som är teknologitrenden och vad som är marknadstrenden. Sedan tittar vi på behov och kostnader, och så har vi naturligtvis ett miljötänk med”, säger Mikael Dahlgren.

Som forskningschef är det Mikael Dahlgrens uppgift att säkerställa att ABB har framtida teknologi och att företaget kan fortsätta att vara framgångsrikt i ett långsiktigt perspektiv.
”Alltid en tävling”
En stor trend just nu är den typ av teknologi som vi får i samhället i och med att vi blir allt mer uppkopplade.
”Den stora frågan för oss är hur detta kommer att påverka elkraftssektorn och vilka möjligheter som ABB kommer att ha där. Det är en jätteutmaning som vi står inför”, säger Mikael Dahlgren.

Hur viktig är forskningen för ABB?
”Det är en överlevnadsfråga. Om vi inte hade forskning så skulle vi långsamt förlora konkurrenskraft. Kanske inte inom de närmaste två-tre åren, men sedan. Och då huvudsakligen bli tvingade att konkurrera på kostnadsbasis och inte på att vi har bättre produkter än våra konkurrenter.”

Hur står ni er mot konkurrenterna?
”Inom vissa områden så är vi klart ledande, som till exempel inom kraftelektronik och högspänning. Men på vissa områden så ligger vi efter. Det är alltid en tävling där vissa drar ifrån och sedan kommer man ikapp och går förbi. Det är som ett långdistanslopp, med olika tävlingar inom varje område.”

Forskare från hela världen
På Corporate research i Sverige samlas forskare från ett 50-tal länder runt om i hela världen. För att locka hit de allra bästa har man sedan länge en medveten strategi där man jobbar nära universiteten och är hela tiden ute på olika konferenser och visar upp ABB.
”I dag har många faktiskt redan som mål att komma till oss, eftersom vi är kända för att vara väldigt bra. Men det beror också på att vi lägger ner så mycket arbete på att vara ute och promovera ABB som ett företag som är teknikledande”, säger Mikael Dahlgren.

Han har själv gjort resan från universitetsvärlden till företagsvärlden. Han kom till ABB 1998 med uppdraget att bygga upp magnetområdet. Efter ett par år som gruppchef blev han sedan avdelningschef, och nu är han alltså chef för hela centret. Själv beskriver Mikael Dahlgren sitt nya jobb som ett riktigt drömjobb.
”Ja, det är ett av de bästa jobben man kan ha inom ABB om man älskar teknologi och människor, avslutar han.”


Mikael Dahlgren

Aktuell: Ny forskningschef för ABB Sverige
Ålder: 46 år
Bor: i Västerås med fru och två döttrar
Fritidsintresse: Familjen, gillar också att spela tennis
Karriär i korthet: Civilingenjörsexamen Chalmers, teknologie doktorsexamen från Vienna University of Technology i Wien inom ”Experimental Physics”, har arbetet inom ABB sedan 1998, senast som avdelningschef innan han vid årsskiftet blev chef för Corporate Research i Sverige.