ABB:s styrelse föreslår styrelseledamöter för nästa mandatperiod till årsstämman

2014-03-04 - · Hubertus von Grünberg föreslås bli omvald till ordförande · Matti Alahuhta föreslås som ny ledamot av styrelsen · Hans Ulrich Maerki har beslutat att inte ställa upp till omval efter 12 år i styrelsen · Alla övriga styrelseledamöter ställer upp till omval
Styrelsen för ABB har meddelat att den kommer att föreslå omval av Hubertus von Grünberg till styrelseordförande för ABB. Styrelsen kommer dessutom att föreslå Matti Alahuhta till ny ledamot i styrelsen för ABB. Styrelsen meddelade också att alla andra styrelseledamöter, med undantag för Hans Ulrich Maerki, ställer upp till omval. Aktieägarna kommer att besluta i nomineringarna av samtliga styrelseledamöter genom omröstning vid företagets årsstämma 30 april 2014.

Matti Alahuhta (61) är finsk medborgare och har varit vd och koncernchef för Kone Corp., med huvudkontor i Helsingfors, sedan 2006. Kone är en av världens ledande tillverkare av hissar och rulltrappor. Alahuhta har dessutom varit styrelseledamot i Kone sedan 2003. Före sin tid i Kone var han vd för Nokia Telecommunications, vd för Nokia Mobile Phones and Executive Vice President för Nokia Corp. Kone har tidigare meddelat att Matti Alahuhta kommer att avgå som vd och koncernchef för Kone 31 mars 2014. Han ska fortsätta som styrelseledamot i Kones styrelse. Under hans ledning har Kone dubblat sin globala marknadsandel inom nya hissar och rulltrappor samt byggt upp en mycket stark global serviceverksamhet.

Matti Alahuhta är styrelseordförande i Outotec Corp., styrelseledamot i UPM Kymmene Oyj och nominerad till styrelsen för AB Volvo. Han är också vice ordförande i styrelsen för Finlands Näringsliv.

Hubertus von Grünberg, ordförande i ABB säger: ”Matti Alahuhtas nominering till styrelsen återspeglar ABB:s åtagande att fortsätta utveckla våra kärnmarknader och utöka verksamheten inom det allt viktigare serviceområdet. Hans bakgrund och insikter kommer att ytterligare berika vår styrelse.”

Hans Ulrich Maerki har beslutat att inte ställa upp till omval. Han har varit styrelseledamot i ABB sedan 2002 och är för närvarande ordförande i kommittén för ägarstyrnings-, nominerings- och ersättningsfrågor. ”Å hela styrelsens och ledningens vägnar vill jag tacka Hans Ulrich Maerki för hans starka bidrag och uthålliga engagemang i arbetet att utveckla ABB under de senaste 12 åren”, säger Hubertus von Grünberg. ”Hans Ulrich Maerki har varit en viktig del i ABB:s utveckling under mer än ett decennium, inklusive turbulenta tider för några år sedan. Vi tackar honom uppriktigt för hans vägledning och ledarskap i arbetet att forma dagens ABB. Vi respekterar hans beslut att inte ställa upp för omval och vi önskar honom allt gott i framtiden.”

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com