Digitale flaggskipprosjekter fra ABB dekker vedlikehold og dataanalyse i oljebransjen

2017-11-15 - Med en investering på 200 millioner kroner (24 MUSD) er den første bølgen på rundt 20 digitale pilotprosjekter i gang. Hovedmålet er reduserte vedlikeholdskostnader og datainnsikt på tvers av olje-, gass- og kjemianlegg.ABB er i gang med digitale pilotprosjekter som skal forbedre drift og vedlikehold i oljebransjen.

ABB investerer i en rekke pilotprosjekter for å utvikle nye, digitale produkter, tjenester og løsninger til bransjen. Alle prosjektene bygges på skyplattformen ABB Ability, som, ved å benytte digitale industriløsninger, samler, lagrer, søker, finner, viser og analyserer data. Data presenteres deretter som nyttig informasjon i ulike sammenhenger og tidsrammer.

Pilotprosjektene strekker seg fra smidig produksjon, skybasert samhandling og morgendagens kraftnett til online forvaltning av utstyr, digitale tjenester for prosessytelser og tilstandsbasert vedlikehold. Tre av prosjektene dekker spesielt olje-, gass- og kjemibransjens potensial for tilstandsbasert vedlikehold, service for roterende utstyr og finjustering av ytelsene i installerte styringssystem.

Det første prosjektet dekker vedlikehold, et av de viktigste og største områdene for kostnadsreduksjoner på olje-, gass- og kjemiinstallasjoner. Vedlikeholdsbudsjettet kan utgjøre to tredeler av fortjenesten og er det største enkeltområdet hvor kostnadene kan kontrolleres. Et ledende oljeselskap estimerer at 63 prosent av vedlikeholdsarbeidet ikke fører til forbedringer. Årsaken er at vedlikehold som ikke er nødvendig, gjøres på utstyr som fungerer helt perfekt. Det betyr unødige kostnader og risiko.

Kun ved behov
Prosjektet gir kundene tjenester, verktøy og informasjon som er nødvendig for å samle, stole på og aksjonere på data og online informasjon som genereres av dagens installerte tilstandsovervåkingssystem. Det sikrer at vedlikehold av elektrisk utstyr kun utføres når det er behov og ikke etter kalenderen, noe som kutter unødvendig driftsstans og kostnader.

- Vår tilnærming gir den vitale biten i puslespillet i overgangen fra planlagt til prediktivt vedlikehold, uansett hvilken type tilstandsoveråkingssystem som benyttes, sier Dan Overly, produktsjef i ABBs olje-, gass- og kjemivirksomhet.

- Vi hjelper kunder med å skape verdier fra data. Foreløpige tester viser at prosjektet kan redusere kunders vedlikeholdskostnader med hele 30 prosent.

Det andre prosjektet setter roterende utstyr under lupen. Det byr på en pakke med analytiske tjenester og applikasjoner som gir tilgang til data med god kvalitet, identifiserer feilmønstre i roterende maskiner og forutser potensielle feil. I tillegg sammenligner den kundens "utstyrsflåte" for å forbedre budsjettering til vedlikehold og gjør at ABB kan utvikle tilleggstjenester basert på innsamlet data. Dette tilbudet svarer på etterspørselen fra kjemifabrikksjefer om bedre innsikt i ytelsene til det roterende utstyret, forutser feil før de oppstår og eliminerer unødvendig vedlikehold samtidig som driftskostnadene reduseres.

Nye nøkkeltallsindikatorer
Det tredje prosjektet setter søkelyset på digitale tjenester for prosessytelser. Målet er å forbedre drift og produksjonskvalitet ved å samle data fra kundens eksisterende utstyr, identifisere områder hvor prosessforbedringer er nødvendig, foreslå håndtering av utfordringer og mangler og deretter implementere nødvendige tjenester for å forbedre ytelsene.

Med lavere oljepriser øker oljeprodusentene jakten på forbedringer i produksjonen. Dagens priser gjør at bedre ytelser signifikant kan forbedre bunnlinjen for oljeselskapene. En produksjonsøkning på tre til fem prosent er typisk oppnåelig. Med en pris på 50 dollar fatet betyr det rundt 35 millioner dollar i årlige ekstrainntekter for en plattform med produksjon på 50 000 fat daglig.

Programvaren ABB AbilityTM Process Performance Dashboard er et av resultatene fra prosjektet. Etter å ha identifisert dårlige prosessytelser i oppstrøms olje- og gassinstallasjoner over lang tid har ABB utviklet seks nøkkeltallsindikatorer (KPI-er, key performance indicators) for ytelsene i et anlegg. De inkluderer tre symptomer og tre resultater av dårlig prosessoppførsel.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie, skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 136 000 ansatte. www.abb.no

SøkKONTAKT OSS

  • For mer informasjon:
  • Sarah Andrews
  • Global Marketing Communication Manager
    Oil, Gas and Chemicals
    Phone: +1 919 807 5746