EcoSmart Sensor Docking. Informasjon om transformatoren essensielt i smarte nett - DUPLICATE

EcoSmart Sensor Docking fjernovervåker transformatorens temperatur, oljenivå og trykk. Kunnskap om transformatorens tilstand og belastning gir netteier mulighet til å utnytte den faktiske kapasitet og tid til å gjøre nødvendige endringer
Består av sensorenhet på transformatorens lokk og dataenhet på DIN-skinne
  • Inneholder sensorer for temperatur i oljen, lavt oljenivå i 2 steg og trykk
  • Gir sanntids overvåking
  • Varsler avvik og gir signal for utkobling ved kritiske feil
  • Enheten er kompakt og solid og sensorene er laget for lang levetid
  • Kan også benyttes i trykksterkt tank (1,2 bar)
  • Leveres ferdig montert
  • Transformator kan forberedes for ettermontasje

Leveres fra Norsk Transformator og markedsføres i det norske markedet sammen med ABB.


SøkKONTAKT OSS