ABB rapporterar deltagande i det särskilda utdelningsförfarandet 2017

2017-04-10 - Utdelningen ska godkännas av aktieägarna vid årsstämman den 13 april 2017.
Aktieägare som representerar 449 470 006 aktier deltar i ABB Ltds Dividend Access Facility (DAF; särskilt utdelningsförfarande), vilket motsvarar 92 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden.

Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. De deltagande aktieägarna kommer för varje ABB Ltd-aktie att erhålla en ABB Ltd-aktie utan utdelningsrättighet (ABB Ltd U) och en utdelningsrättighet från ABB Norden Holding AB som är separat från aktien (SR1). De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att återregistreras på aktieägarnas konton den 24 april 2017. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningsförslaget vid ABB Ltds årsstämma den 13 april 2017 planeras utbetalningen av utdelningen för de aktieägare som deltar i DAF att ske den 25 april 2017.

ABB Ltd U-aktien är öppen för handel, parallellt med ABB Ltd-aktien på NASDAQ Stockholm under perioden 10 april 2017 till 19 april 2017. ABB Ltd U-aktiens ISIN-kod är SE0009690092. Det kommer inte vara möjligt att handla med utdelningsrättigheter, SR1.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8 518 01 555.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

För mer information kontakta:
Media Relations
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
investor.relations@ch.abb.com
+41 43 317 7111
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz

SökVILL DU VETA MER?